Vogelwerkgroep Ardea

Vogelwerkgroep Ardea

Onze vereniging

ARDEA is de Natuurpunt-vogelwerkgroep in de regio Antwerpen-zuid. In de gemeenten en districten Hove, Edegem, Wilrijk, Hoboken en Antwerpen-Kiel werken wij aan een betere kennis en bescherming van wilde vogels.
We organiseren onderzoek, excursies, cursussen en infomomenten rond vogels, waarbij iedereen welkom is. Om zeldzame broedvogels zoals gierzwaluwen, uilen en roofvogels meer kansen te geven, zetten we nestkastprojecten op.
We werken nauw samen met de Natuurpuntafdelingen Hobokense Polder en Zuidrand Antwerpen.
Zin om mee te doen?
Contacteer ons per e-mail naar ardea@hobokensepolder.be
Raadpleeg onze blog of volg de Ardea-FB-pagina! Bezoek ook onze website.
Een korte handleiding over het gebruik van de blog vind je hier.

eerstvolgende ARDEA activiteit

AgendaGeplaatst door Luc Van Schoor 09 jul, 2019 12:07:40

Zaterdag 13 juli, 11.15 u – Vogelwerkgroep ARDEA

Vogelexcursie Natuureiland Tiengemeten en Gierzwaluwenkolonie Standdaarbuiten

Gids : Luc Van Schoor - 0494 33 63 09
Leiding: Wim Stappers - 0477 51 61 54

Tiengemeten is een eiland in het Haringvliet. Het was niet zo lang geleden een landbouwgebied dat door Natuurmonumenten werd omgetoverd tot nieuwe natuur.
De natuur mag overal haar gang gaan, en daardoor ontstond een vogelparadijs.

Vogels kijken op Tiengemeten is een unieke ervaring voor elke natuur en vogelliefhebber ! Buiten het broedseizoen zwerven volwassen en jonge zeearenden in het gebied rond. De kans is dan groot dat je ze ziet. Maar de wildernis op Tiengemeten levert veel meer bijzondere ontmoetingen op. Zoals lepelaar en roerdomp en dwergmeeuw. Maar ook steltkluut, kemphaan , grutto, bosruiter, en vele andere steltlopers komen in de broedperiode en erbuiten in het vizier.
De bruine kiekendief jaagt boven de voormalige landbouwpolders, en het hele jaar door flitst de ijsvogel laag over het water.

Wie zou aarzelen om te gaan vogels kijken op Tiengemeten?
Uniek eilandgevoel verzekerd !

Tegen de avond verplaatsen we ons naar Standdaarbuiten waar we een bezoek brengen aan de Korenmolen met de bekende gierzwaluwkolonie. . Een molen uit 1786 die tijdens de tweede Wereldoorlog deels sneuvelde maar nadien werd gerestaureerd . De molenromp is nu ook het verblijf van een kolonie Gierzwaluw, met jaarlijks een 15tal broedparen.
Antoon en Mirjam Koenraadt verwelkomen ons. Hun passie voor vogels gaat gepaard met allerlei leuke wetenswaardigheden over de suppervliegers. Gierzwaluwen met jongen zijn het actiefst zijn rond half negen in de avond. Het is een leuk tafereel om ze binnen en buiten te zien vliegen door de gaatjes die in de molen zijn gemaakt. Ze zijn ook te zien via nest-camera’s Dit bezoek wordt beslist een boeiend slot van een bijzondere vogeldag.

Zorg dat je erbij bent !

Afspraak: vertrek om 11.15 u met eigen wagens (kostendelend vervoer 0,07 ct/km) aan ’t Spant , onder viaduct Boomsesteenweg 335 Wilrijk. Einde ter plaatse rond 21.30

Mee te brengen: picknick voor twee maaltijden plus drankje,(’s avonds wel soep en warme snack tegen betaling verkrijgbaar) verrekijker ; telescoop, fototoestel ;aangepaste kledij en stevige wandelschoenen . 6 euro voor de retour-overzet naar Natuureiland Tiengemeten , leden van Natuurpunt betalen 4 euro mits voorlegging van hun lidkaart.  • Reacties(1)//ardea.hobokensepolder.be/#post792

Expeditie Notenkraker zondag 15/09/2019

VogelexcursiesGeplaatst door Marc Hofman 08 jul, 2019 20:54:46

In RantGroen en Polderblad staat aangekondigd dat ARDEA op zondag 15 september naar Oostelijk België trekt voor "Expeditie Notenkraker". De Oostkantons zijn immers één van de beste gebieden om typische Ardeense vogels te zien. De Ardennen hebben door de hogere ligging immers een apart klimaat. Dit zorgt voor totaal andere landschappen en andere vogelsoorten, die we zelden zien in de Lage Landen.

De erg zeldzame soorten als Korhoen, Hazelhoen, Grijskopspecht en uilen staan vandaag niet op het programma, maar we proberen toch heel wat bijzondere vogelsoorten te zien.

De prachtige Rode Wouw komt vanaf de lente tot het eind van de zomer in het gebied voor. De Notenkraker is een echte specialiteit van de Hoge Ardennen, waar hij in de uitgestrekte fijnsparrenbossen voorkomt. Deze ietwat geheimzinnige vogel doet zich vanaf september te goed aan hazelnoten. De Waterspreeuw is hier geen zeldzame soort maar je moet hem wel weten te vinden. Het is de énige Europese zangvogel die onderwater zwemt. De Grote Gele Kwikstaart is vooral te vinden langs de wat grotere beken en rivieren. Met wat geluk zien we een Zwarte Ooievaar, ook één van de specialiteiten van het zuiden, maar hij leeft meestal erg teruggetrokken. Tijdens de najaarstrek die meestal vanaf dit tijdstip start, is hij vaak wat minder schuw.

Daarenboven kan je hier ook typische bosvogels waarnemen als Taigaboomkruiper, Appelvink, Kruisbek, Vuurgoudhaantje en Glanskopmees, om er maar enkele te noemen. Ook klapekster en raaf behoort tot de mogelijkheden. Deze natuurpracht vinden we terug in de gevarieerde glooiende landschappen met soms uitgestrekte bossen, zijn veengebieden en klaterende rivieren.

Het programma en het traject van deze Ardeense vogelklassieker wordt samengesteld afhankelijk van de voorbereiding door de gids en begeleider.

Vertrek om 7 u aan ’t Spant, Boomsesteenweg 333, Wilrijk. We eindigen de excursie ter plaatse rond 18u, maar je kan aansluitend iets eten als je dat wenst.

We verplaatsen ons gezellig én milieuvriendelijker én goedkoper met 2 minibusjes. Er kunnen bijgevolg slechts 16 deelnemers mee en er zijn momenteel reeds 6 inschrijvingen.

Het vervoer kost € 25 per persoon (wat niet vermeld staat in de aankondiging).

Gelieve in te schrijven via email naar marc.hofman3@telenet.be
Vermeld eveneens of je al dan niet ter plaatse wil avondeten.

Mee te brengen: verrekijker, telescoop, fototoestel, picknick, drankje, stevige wandelschoenen en passende kledij.

  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post791

Update slechtvalken CKK

SlechtvalkprojectGeplaatst door Maarten Mortier 08 jul, 2019 09:02:18
Een update waar niet veel te updaten valt eigenlijk. Momenteel zitten veel vogels in de rui en is er minder activiteit en dat geldt ook voor onze slechtvalken. Wat wel leuk is om te zien is de overgang van het juveniel kleed van het mannetje naar adult kleed. Dat geeft een mengelmoes van bruine en grijsblauwe veren.


In onderstaand filmpje zitten ze samen op de kerk, het vrouwtje P/2 links en het mannetje K:3 rechts. Let op het einde van het filmpje ook op de linkerpoot van het vrouwtje. Zij heeft één misgroeide teennagel die schuin omhoog groeit ipv naar beneden. Ik ben benieuwd of dit haar op termijn zal hinderen omdat deze volgens mij niet kan afslijten zoals een normale nagel zou doen.
  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post790

gierzwaluw

AgendaGeplaatst door Eddie Schild 26 jun, 2019 07:09:04

Aankondigingen 2019/02

www.hobokensepolder.be / www.zuidrand.be / ardea@hobokensepolder.be / FB: Vogelwerkgroep Ardea

• zon 30 juni 2019 _ excursie stadsnatuur

Excursie S.O.S. GIERZWALUW – 19 u 30, Antwerpen - Kiel

Het is een traditie aan het worden bij meerdere Natuurpuntafdelingen om de grote vakantie in te zetten met een speciale gierzwaluw-wandeling. Immers op dit moment van de zomer zijn de gierzwaluwen het actiefst. Ze hebben volop jongen te voeden en vliegen dus permanent rond om voldoende insecten te vangen. Tot voedselbolletjes verwerkt brengen ze die tijdens een kort blitzbezoek aan hun nest bij hun jongen. Zo’n bezoek duurt amper enkele seconden. Dat is wel het moment om de broedplaatsen van de nog resterende gierzwaluwen te herkennen, wat dan weer het begin is van een mogelijke bescherming (bijvoorbeeld het preventief informeren).

Omdat we ook in de randstedelijke ARDEA-zone nog wel wat van die prachtige gierzwaluwen in de toekomst willen zien, gaan we vandaag ook bij ons op zoek naar de gierzwaluwen in de Tentoonstellingswijk en omgeving op het Kiel. De vele grote, hoge en oude gebouwen lenen er zich goed toe om als nestplaatsen door gierzwaluwen te worden gebruikt. Vinden we nestplaatsen, of misschien zelfs een kolonie? Kom mee op onderzoek!

Uiteraard geven we al wandelend heel wat uitleg over gierzwaluwen. Ondertussen genieten we volop van de luchtacrobatie van deze vogels en analyseren we hun gedrag. Waarom krijsen ze zo hard? Waarom vliegen ze in groepen? Zijn er al jonge vogels actief?

Hopend op een mooie zomeravond, wordt dit vast een fijne natuur-in-stad-beleving. En wie weet krijgen we er nog enkele Kielse slechtvalken bij…

De wandeling is ca 5 km, op een zeer rustig tempo. Al naargelang de waarnemingen onderweg kan de wandeling worden ingekort. Breng zeker een verrekijker mee als het kan, maar dat is niet noodzakelijk!

Praktisch: 19u30, afspraak aan de Jan De Voslei, ter hoogte van de parking voor de Christus Koning Kerk, Antwerpen - Kiel , Einde ca 22 u op deze plaats.

Leiding: J. Van Reusel (0486/836.234), W. Stappers, E. Schild

  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post789

Broedvogelkartering Hobokense Polder

BroedvogelonderzoekGeplaatst door Wim Mertens 19 jun, 2019 13:48:12
We staan een laatste keer vroeg op.
De laatste vroegochtendronde van dit seizoen begint zondag 23/6 om 5u30 aan United Caps. We hopen op verassingen à la Ralreiger.

Wim
(0499 58 99 16)

  • Reacties(1)//ardea.hobokensepolder.be/#post788

Gierzwaluw

Ardea algemeenGeplaatst door Eddie Schild 15 jun, 2019 14:22:57
15/06/2019 19.30u in zaal CC MORETUS, Berkenrodelei 36, 2660 Hoboken. Einde omstreeks 22.00 u.

Midden in het broedseizoen van de ‘100-dagen-vogel’ zetten we schijnwerpers (nogmaals) op de Gierzwaluw. Dat is een zéér fascinerende vogelsoort, waarvan zelfs de wetenschap nog lang niet alles weet. Als een typische stadsvogel verdient de Gierzwaluw de bijzondere aandacht van een ‘randstedelijke’ vogelwerkgroep als ARDEA. Daarom zetten we, samen met de Gierzwaluwwerkgroep van Natuurpunt en de Stad Antwerpen graag mee onze schouders onder lokale projecten die deze vogels ten goede komen. Want ook Gierzwaluwen zijn bedreigd en voor we het weten is het zo kenmerkend snirpend zomergeluid uit onze straten en pleinen verdwenen. We bekijken wat het probleem is en wat we kunnen doen, o.a. in bouwprojecten, en ook door te kijken naar succesvolle acties en projecten elders. Gastsprekers zijn dé Gierzwaluwdeskundigen Johan Kempeneers (Gierzwaluwteam APUS Antwerpen Stad) en Wim De Bock (Gierzwaluwwerkgroep Natuurpunt Noorderkempen). Zij brengen o.a. het verhaal van de actuele actie bij de restauratie van het Steen en hun ervaringen met intensief monitoren en beschermen van Gierzwaluwen. Hun werk is bijzonder leerrijk en hun enthousiasme enorm aanstekelijk! Met wat geluk kunnen we bij aanvang van de avond samen de lokale Gierzwaluwen observeren en genieten van hun vliegkunsten.

Hebt u ook een hart voor deze mooie luchtacrobaat, mis dan zeker deze info-avond niet. Maar wees gewaarschuwd: indien u komt laat de Gierzwaluw-magie u uw leven lang niet meer los!

Afspraak: om 19.30 u. in zaal CC MORETUS, Berkenrodelei 36, 2660 Hoboken. Einde omstreeks 22.00 u.

Leiding: Joris Van Reusel – 0486/83 62 34

Wim Stappers

Eddie Schild

  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post787

Oehoe gespot in Wilrijk

VogelwaarnemingenGeplaatst door Maarten Mortier 04 jun, 2019 21:21:29
Sinds maandagavond zit er blijkbaar een Oehoe in de Boeksveldstraat in Wilrijk.
Kreeg daarstraks het bericht via m'n zus en omdat het maar 2 straten verder was toch maar eens gaan kijken. Hij of zij zat er rustig op een verlichtingsarmatuur. Af en toe kwamen de lokale kraaiachtigen hem even mobben.

Dit exemplaar draagt geen riempjes of ringen maar ik denk dat we er van mogen uitgaan dat hij ergens ontsnapt is of losgelaten. Benieuwd of hij er morgen nog zit. Heb voor alle zekerheid het VOC nog eens verwittigd maar zij kunnen niets doen zolang het dier niet verzwakt is en binnen handbereik zit. Momenteel ziet hij er nog gezond uit.
  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post786

Familie slechtvalk herenigd

SlechtvalkprojectGeplaatst door Marc Hofman 30 mei, 2019 12:39:40
Na een week goede verzorging in het VOC van Brasschaat, kon de jonge slechtvalk "R2" gisteren teruggebracht worden naar Mortsel. De vogel werd gelost bij Agfa-Gevaert op het dak van een hoog gebouw vlakbij de schoorsteen.
R2 (ondertussen een fors vrouwtje met gigantische klauwen) deed het super goed: ze vloog onmiddellijk op met een stevige vleugelslag en na een afscheidsrondje landde ze direct op het platform van de schoorsteen. Beide ouders vlogen haar luid roepend tegemoet. Een prachtig moment!

  • Reacties(1)//ardea.hobokensepolder.be/#post785

Broedvogelkartering Hobokense Polder

BroedvogelonderzoekGeplaatst door Wim Mertens 30 mei, 2019 09:46:51
Zaterdag 1 juni gaan we opnieuw op zoek naar broedvogels in de Hobokense Polder. De zon komt almaar vroeger op, we beginnen om 5:30u (5 minuten voor zonsopgang) aan parking op het einde van de Scheldelei. Als je komt, laat dan even iets weten (0499 58 99 16).

Tot dan,
Wim

  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post784

eerstvolgende ARDEA vogelexcursie

AgendaGeplaatst door Luc Van Schoor 30 mei, 2019 06:26:56

• zondag 2 juni 2019 , 9u

Fietstocht S.O.S. BOERENZWALUW & WEIDEVOGELS

Gids/Leiding: Eddie & Niels Schild , 0498 73 60 77
Kathy De Lange , 0478 31 49 08


Voor het vierde jaar op rij trekt ARDEA er al fietsend op uit om de nog resterende boerenzwaluwen in het westelijk deel van onze regio trachten te tellen.
Dat doen we rustig fietsend over een verrassend mooi parcours (ca 15 km), vanuit Wilrijk naar Hoboken en zo via Hemiksem en Aartselaar weer naar Edegem en Wilrijk. Onderweg houden we halt bij boerderijen en schuren, en als het meezit pikken we een hoeve-ijsje mee.

Het is ondertussen algemeen bekend dat het zeer slecht gesteld is met de zwaluwen in ons land.Op enkele decennia tijd verdween ongeveer 80 à 90 % van alle boerenzwaluwen op het platteland.Ook met de kieviten gaat het bergaf.
Daarvoor werd in 2016 de landelijke actie SOS-Kievit door Natuurpunt opgezet.
Tijdens deze fietstocht gaan we ook op zoek naar de (laatste?) kieviten in de regio.
Naast het observeren en tellen, staan we uitgebreid stil bij de oorzaken van de achteruitgang van onze zwaluwen en weidevogels. Wat kunnen we er aan doen?
Met de telresultaten kunnen we alvast de pogingen om remediërende maatregelen te nemen, ondersteunen met data. We speuren ook naar scholeksters, een soort die het dan weer verrassend goed lijkt te doen. Zij vinden op daken van bedrijfsgebouwen nieuwe broedplaatsen, en schrijven zo een iets vrolijker verhaal.

Spring op je fiets en geniet mee van een stukje platteland in de stad!
Deze fietstocht is ca 20 km lang. We rijden op een zeer rustig tempo.

Praktisch:
Afspraak: ’t Spant, Boomsesteenweg 333, Wilrijk, aan het kerkje, met de fiets.
Vertrek: om 09.00 u, einde ca 14.00 u
Meebrengen: fiets in goede staat, plakgerief, pomp, verrekijker, camera,...  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post783
Volgende »