Vogelwerkgroep Ardea

Vogelwerkgroep Ardea

Onze vereniging

ARDEA is de Natuurpunt-vogelwerkgroep in de regio Antwerpen-zuid. In de gemeenten en districten Hove, Edegem, Wilrijk, Hoboken en Antwerpen-Kiel werken wij aan een betere kennis en bescherming van wilde vogels.
We organiseren onderzoek, excursies, cursussen en infomomenten rond vogels, waarbij iedereen welkom is. Om zeldzame broedvogels zoals gierzwaluwen, uilen en roofvogels meer kansen te geven, zetten we nestkastprojecten op.
We werken nauw samen met de Natuurpuntafdelingen Hobokense Polder en Zuidrand Antwerpen.
Zin om mee te doen?
Contacteer ons per e-mail naar ardea@hobokensepolder.be
Raadpleeg onze blog of volg de Ardea-FB-pagina! Bezoek ook onze website.
Een korte handleiding over het gebruik van de blog vind je hier.

eerstvolgende trektelling Hobokense polder

TrektellenGeplaatst door Luc Van Schoor 23 apr, 2019 15:41:54
De volgende trektelling gaat door op

woensdag 24 april vanaf 6.30 u

Is het weer uitkijken naar roofvogels met de zoveelste zwarte wouw in de rij of een tweede boomvalk ...?

  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post764

eerstvolgende trektelling Hobokense polder

TrektellenGeplaatst door Luc Van Schoor 18 apr, 2019 20:04:45
Wie kan er morgen vrijdag 19 april vanaf 7 u (of later) mee komen trektellen bij prachtig lenteweer ? De gierzwaluwen , de 'boerkens' en andere zwaluwen zijn present.
Geef nog een seintje als je komt , Graag tot dan !

Luc

Boerenzwaluw langs telpost , foto Maarten Mortier

  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post759

Broedvogeltelling 2019 Blauwe reiger - Schoonselhof

BroedvogelonderzoekGeplaatst door Luc Van Schoor 17 apr, 2019 21:16:19

Broedvogeltelling Blauwe reigerkolonie - Schoonselhof 13.04.2019

duurtijd : 15 - 17.30 u
weer : afwisselend bewolkt , No 3 Bf , ca. 10 °C
deelnemers 7 : Luc Van Schoor, Joris Van Reusel, Kathy De Lange, Guy Borremans, Wendy Sterckx, Elly Nys, Maarten Mortier,Paul Grimau, bezoekers : Elza Rovies en Sonja Van Kerckhove.

aantal bezette nesten in 2019 : 45 à 46

commentaar :

- de stagnatie van het aantal broedkoppels in 2018 (47 bp) zet zich ook dit jaar voort.

- het aantal bezette nestbomen (vnl.grove den) daalde, door stormschade of afsterven, van 24 ex. naar 21 ex. Een wilde kastanje blijft sinds 2013 de enige loofboom waarin genesteld wordt.

- in 6 bomen nam het aantal bezette nesten toe, max. 5 nesten in één boom (nr. 13)

- in één boom met 3 nesten (nr.4) hingen,vermoedelijk door storm, twee halfwassen jonge vogels dood in de takken naast een nest.

- in een nieuwe nestboom langs het wandelpad (nr. 31) was een nest gebouwd dat (voorlopig?) nog niet was bezet. Een andere nestboom van 2018 (nr.5), langs hetzelfde wandelpad, was dit jaar niet meer in gebruik.

- We vragen ons met enige bezorgdheid af of de werken (ophoging met verhaksel) aan het wandelpad , die ondanks de belofte werden uitgevoerd tijdens de broed-of schoonperiode (tot 12 april !), een mogelijke verstoring hebben teweeggebracht.
Bij navraag bij de verantwoordelijke van de beheersploeg bleek dat hij goed op de hoogte was van de beperkingen tijdens de schoontijd , maar naar zijn zeggen de werken rond een stuk 'loopparcours' (laat)tijdig moest uitvoeren (!)

- met dank aan de deelnemers en fotografen voor hun medewerking.

foto's : Joris Van Reusel, Sonja Van Kerckhove, Kathy De Lange, Guy Borremans  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post758

Broedvogelonderzoek 2019 Hobokense polder

BroedvogelonderzoekGeplaatst door Luc Van Schoor 17 apr, 2019 11:16:23
We zijn met ARDEA niet ingegaan op vragen, via Natuurpunt Studie, van de Stad Antwerpen om in twee deelgebieden broedvogelonderzoek uit te voeren.
Daardoor komt er deze lente meer tijd vrij voor monitoring in de Hobokense polder.
We doen daarvoor beroep op de medewerking van vogelliefhebbers -sters die één of meerdere ronden willen meelopen voor dit boeiende vogelonderzoek.
Iedereen,van gewone leek tot kenner, is van harte welkom !

De derde inventarisatieronde gaat door op zaterdag 20 april om 6.30 u (rond zonsopgang) . Bijeenkomst parking Unined Caps , Schroeilaan, Hoboken.
aanbevolen: stevige wandelschoenen,verrekijker, drankje.

Geef tijdig een seintje geven aan Luc 0494/33 63 09 als je mee kan doen.
Graag tot zaterdagochtend bij een zonnig wandelweertje !

kleine karekiet


  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post757

eerstvolgende trektelling Hobokense polder

TrektellenGeplaatst door Luc Van Schoor 16 apr, 2019 20:40:44
Na een soortenrijke trektelling op maandag 16 april met leuke uitschieters als Visarend , Zwarte wouw en Bonte vliegenvanger gaan we de warmere lentedagen tegemoet met hoopvolle verwachtingen op nieuwe soorten , te beginnen met ...

donderdag 18 april vanaf 7.00 u  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post756

eerstvolgende trektelling Hobokense polder

TrektellenGeplaatst door Luc Van Schoor 15 apr, 2019 21:23:42
Brengt de stilaan toenemende luchttemperatuur dagelijks meer zwaluwen en andere lenteboden mee , of trekt er weer zoals vandaag een zwarte wouw door ?
Je kan het mee komen bekijken op de volgende trektelling(en)

dinsdag 16 april vanaf 7.00 u


  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post755

eerstvolgende trektelling Hobokense polder

TrektellenGeplaatst door Luc Van Schoor 14 apr, 2019 20:52:10
De volgende trektelling op de Scheldedijk Hobokense polder gaat door op

maandag 15 april vanaf 7.00 u (min. tot 10 u)

  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post753

Algemene Vergadering Natuurpunt – 27 april 2019

Ardea algemeenGeplaatst door Luc Van Schoor 12 apr, 2019 16:11:04

Vwg ARDEA op de Algemene Vergadering Natuurpunt - 27.04.2019

Het voorbije Natuurpunt-jaar werd niet alleen gekenmerkt door de gestage groei naar 107.000 leden (families) en het beheer van ca 25.000 ha natuurgebied maar ook door het ontslag van directeur Chris Steenwegen en de vraag naar meer openbaarheid van bestuur vanwege de 480 vaste medewerkers en de duizenden vrijwilligers.

Op de laatste algemene vergadering van 1 dec. 2018 werden daarvoor enkele werkgroepen in het leven geroepen die na een interne audit voorstellen ter bespreking en stemming zullen indienen op 27 april

Deze Algemene Vergadering wordt daarom een belangrijk moment voor de vereniging

Elk lid van Natuurpunt mag deze algemene vergadering bijwonen , maar alleen de afdelingen en de erkende werkgroepen hebben recht op één of meer stemgerechtigde leden , naargelang het aantal leden of medewerkers.
Als regionale vogelwerkgroep van Natuurpunt vaardigt ARDEA jaarlijks één stemgerechtigd lid naar deze vergadering. Bij vorige gelegenheden was dit Luc Van Schoor of bij zijn afwezigheid ,met volmacht ,een ander stemgerechtigde werkgroep-medewerker,-ster . Elk ARDEA kernlid kan op vraag *zijn kandidatuur indienen als stemgerechtigd afgevaardigde of kan als medewerker zonder stemrecht deze algemene vergadering bijwonen

* aanvragen zijn welkom tot 18 april via een e-mail naar lucvanschoor46@gmail.com

Verdere info : https://www.natuurpunt.be/pagina/algemene-vergadering-2019
https://www.natuurpunt.be/nieuws/algemene-vergadering-natuurpunt-kiest-voor-versterking-van-de-eenheid-van-de-vereniging  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post750

Broedvogeltelling 2019 Blauwe reiger - Schoonselhof

BroedvogelonderzoekGeplaatst door Luc Van Schoor 11 apr, 2019 18:31:58
zaterdag 13 april 2019 : ARDEA Blauwe reiger telling – 15 u

Vogelwerkgroep ARDEA telt dit jaar al voor het zesde opeenvolgende jaar het aantal broedparen van haar boegbeeld Ardea cinerea in het Engels bos van de stadsbegraafplaats Schoonselhof te Wilrijk. Ondanks de recente natuurbeheerwerken, rond de waterpartijen en langs de bosrand,stelden we in 2018 vast dat de kolonie er nogmaals lichtjes op vooruit is gegaan. We zijn benieuwd hoe het dit jaar gaat…
Opgelet: bij slecht weer wordt de telling verplaatst naar een latere datum.
In dat geval worden de deelnemers ten laatste op zaterdagmorgen verwittigd

Praktisch: Start: 15.00 uur, einde ca 17.30 uur. Vermits we het aantal deelnemers ter voorkoming van mogelijke verstoring beperken, is aanmelding vooraf nodig. Op 11 april waren er naast de begeleiders drie deelnemers aangemeld : Wendy Sterckx, Elly Nys, Maarten Mortier. Wie nog wil deelnemen geeft dus vooraf een seintje met opgave van je telefoonnummer aan ardea@hobokensepolder.be.
De afspraakplaats is aan de oostelijke ingang van het Schoonselhof, op de hoek van de Leger- en de Koornbloemstraat te Wilrijk.
Meebrengen: verrekijker, stevige stapschoenen,hoofdbescherming. Eventueel camera.
Coördinatie: Luc Van Schoor 0494/336309, Joris Van Reusel.  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post749

eerstvolgende trektellingen Hobokense polder

TrektellenGeplaatst door Luc Van Schoor 10 apr, 2019 12:39:31
Het ziet ernaar uit dat we de eerstvolgende dagen te maken hebben met vrij koude ochtenden bij een contstante NO wind die tijdens de voormiddag kan toenemen van 2 tot 3 Bf. Daarom plannen we alvast volgende trektellingen en houden het voor zondag nog in beraad.

donderdag 11 april
vrijdag 12 april
zaterdag 13 apri
l , telkens vanaf 7.00 u

graag tot dan (best met warme ,winddichte kleding)  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post748
« VorigeVolgende »