Vogelwerkgroep Ardea

Vogelwerkgroep Ardea

Onze vereniging

ARDEA is de Natuurpunt-vogelwerkgroep in de regio Antwerpen-zuid. In de gemeenten en districten Hove, Edegem, Wilrijk, Hoboken en Antwerpen-Kiel werken wij aan een betere kennis en bescherming van wilde vogels.
We organiseren onderzoek, excursies, cursussen en infomomenten rond vogels, waarbij iedereen welkom is. Om zeldzame broedvogels zoals gierzwaluwen, uilen en roofvogels meer kansen te geven, zetten we nestkastprojecten op.
We werken nauw samen met de Natuurpuntafdelingen Hobokense Polder en Zuidrand Antwerpen.
Zin om mee te doen?
Contacteer ons per e-mail naar ardea@hobokensepolder.be
Raadpleeg onze blog of volg de Ardea-FB-pagina! Bezoek ook onze website.
Een korte handleiding over het gebruik van de blog vind je hier.

Broedvogeltelling 2019 Blauwe reiger - Schoonselhof

BroedvogelonderzoekGeplaatst door Luc Van Schoor 17 apr, 2019 21:16:19

Broedvogeltelling Blauwe reigerkolonie - Schoonselhof 13.04.2019

duurtijd : 15 - 17.30 u
weer : afwisselend bewolkt , No 3 Bf , ca. 10 °C
deelnemers 7 : Luc Van Schoor, Joris Van Reusel, Kathy De Lange, Guy Borremans, Wendy Sterckx, Elly Nys, Maarten Mortier,Paul Grimau, bezoekers : Elza Rovies en Sonja Van Kerckhove.

aantal bezette nesten in 2019 : 45 à 46

commentaar :

- de stagnatie van het aantal broedkoppels in 2018 (47 bp) zet zich ook dit jaar voort.

- het aantal bezette nestbomen (vnl.grove den) daalde, door stormschade of afsterven, van 24 ex. naar 21 ex. Een wilde kastanje blijft sinds 2013 de enige loofboom waarin genesteld wordt.

- in 6 bomen nam het aantal bezette nesten toe, max. 5 nesten in één boom (nr. 13)

- in één boom met 3 nesten (nr.4) hingen,vermoedelijk door storm, twee halfwassen jonge vogels dood in de takken naast een nest.

- in een nieuwe nestboom langs het wandelpad (nr. 31) was een nest gebouwd dat (voorlopig?) nog niet was bezet. Een andere nestboom van 2018 (nr.5), langs hetzelfde wandelpad, was dit jaar niet meer in gebruik.

- We vragen ons met enige bezorgdheid af of de werken (ophoging met verhaksel) aan het wandelpad , die ondanks de belofte werden uitgevoerd tijdens de broed-of schoonperiode (tot 12 april !), een mogelijke verstoring hebben teweeggebracht.
Bij navraag bij de verantwoordelijke van de beheersploeg bleek dat hij goed op de hoogte was van de beperkingen tijdens de schoontijd , maar naar zijn zeggen de werken rond een stuk 'loopparcours' (laat)tijdig moest uitvoeren (!)

- met dank aan de deelnemers en fotografen voor hun medewerking.

foto's : Joris Van Reusel, Sonja Van Kerckhove, Kathy De Lange, Guy Borremans  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post758

Broedvogelonderzoek 2019 Hobokense polder

BroedvogelonderzoekGeplaatst door Luc Van Schoor 17 apr, 2019 11:16:23
We zijn met ARDEA niet ingegaan op vragen, via Natuurpunt Studie, van de Stad Antwerpen om in twee deelgebieden broedvogelonderzoek uit te voeren.
Daardoor komt er deze lente meer tijd vrij voor monitoring in de Hobokense polder.
We doen daarvoor beroep op de medewerking van vogelliefhebbers -sters die één of meerdere ronden willen meelopen voor dit boeiende vogelonderzoek.
Iedereen,van gewone leek tot kenner, is van harte welkom !

De derde inventarisatieronde gaat door op zaterdag 20 april om 6.30 u (rond zonsopgang) . Bijeenkomst parking Unined Caps , Schroeilaan, Hoboken.
aanbevolen: stevige wandelschoenen,verrekijker, drankje.

Geef tijdig een seintje geven aan Luc 0494/33 63 09 als je mee kan doen.
Graag tot zaterdagochtend bij een zonnig wandelweertje !

kleine karekiet


  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post757

eerstvolgende trektelling Hobokense polder

TrektellenGeplaatst door Luc Van Schoor 16 apr, 2019 20:40:44
Na een soortenrijke trektelling op maandag 16 april met leuke uitschieters als Visarend , Zwarte wouw en Bonte vliegenvanger gaan we de warmere lentedagen tegemoet met hoopvolle verwachtingen op nieuwe soorten , te beginnen met ...

donderdag 18 april vanaf 7.00 u  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post756

eerstvolgende trektelling Hobokense polder

TrektellenGeplaatst door Luc Van Schoor 15 apr, 2019 21:23:42
Brengt de stilaan toenemende luchttemperatuur dagelijks meer zwaluwen en andere lenteboden mee , of trekt er weer zoals vandaag een zwarte wouw door ?
Je kan het mee komen bekijken op de volgende trektelling(en)

dinsdag 16 april vanaf 7.00 u


  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post755

Dramatische wending slechtvalken CKK

SlechtvalkprojectGeplaatst door Maarten Mortier 15 apr, 2019 14:46:06
Sinds de verdwijning van het mannetje T/6 op 31 maart stond het vrouwtje er alleen voor. Op 1 april zag ik dus 2 andere mannetjes op de kerk. Een jong mannetje van 2018 en een mannetje van 2017.

Het oudere mannetje was de dagen erna niet meer te zien maar het jonge mannetje met kleurring K:3 bleef in de buurt. De eerste week van april leek alles nog rustig en bij controle van het nestcameraatje zat het vrouwtje steeds op de nest.

Op 9 april veranderde dit, het jong mannetje K:3 was bijna heel de dag in de buurt. Hij leek het vrouwtje constant van haar nest te houden en viel haar herhaaldelijk aan. Zowel toen ze stilzat op het ZO hoekplatform als toen ze rondvloog.


Gedurende deze dag heeft ze minstens 4u15min aan één stuk de nest moeten verlaten. Ik vertrok aan de kerk en het laatste dat ik zag was het mannetje die het vrouwtje achterna ging richting ZW. Toen was volgens mij het legsel al verloren.

Op 11 april ben ik nog snel eens de nestcamera gaan bekijken maar de eieren lagen er onbebroed. Het mannetje K:3 zat op de kerk maar geen spoor van het vrouwtje.
De dagen erna zagen de buren telkens dit mannetje op de kerk zitten. Ik zag hem ook een aantal keer een prooitje plukken.


Vanmorgen wilde ik nog een laatste keer controleren om 200% zeker te zijn dat het vrouwtje verdwenen was en dit legsel mislukt was. Ook wilde ik van de gelegenheid dan gebruik maken om de geheugenkaart te wisselen in de wildcamera buiten in de dakgoot.

Bij het naar boven klimmen in de toren controleer ik altijd even de lager gelegen daken of er daar geen prooiresten liggen. Tot mijn verbazing zag ik daar ons vrouwtje dood liggen. Zij lag onderaan de O zijde, de kant van de nestkast dus.


Dat verklaarde dus al direct waarom de nest sinds 10 april verlaten was. Uiterlijk was er weinig aan te zien wat de doodsoorzaak kan verklaren maar het lijkt mij bijna zeker dat mannetje K:3 de dader was. Een 2KJ mannetje dat een broedend vrouwtje dood is toch wel zeer bizar te noemen.

Ik heb vluchtig de beelden uit de wildcamera eens bekeken en daar is op 9 april de laatste registratie van het vrouwtje te zien (de dag van de aanvallen). Enkele dagen ervoor zie je het vrouwtje dat een dreigende houding aanneemt richting mannetje K:3 vanuit de nestkast terwijl hij een prooi lijkt te stelen.

Ik zal de komende dagen proberen om al de beelden na te kijken en er enkel te posten. Een dramatisch einde van een onvoorstelbaar interessant broedseizoen.

  • Reacties(2)//ardea.hobokensepolder.be/#post754

eerstvolgende trektelling Hobokense polder

TrektellenGeplaatst door Luc Van Schoor 14 apr, 2019 20:52:10
De volgende trektelling op de Scheldedijk Hobokense polder gaat door op

maandag 15 april vanaf 7.00 u (min. tot 10 u)

  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post753

Reiger eet dodaars

VogelwaarnemingenGeplaatst door Maarten Mortier 14 apr, 2019 17:31:49
Deze waarneming werd gisteren gedaan door een zekere Hugo Bender in de Hobokense polder. Een reiger die een adulte dodaars probeert op te eten. Zo zie je maar dat niet enkel vis en kikkers op het menu staan. Ook muizen, ratten en vogels worden niet versmaad.

Link waarnemingen.be


  • Reacties(1)//ardea.hobokensepolder.be/#post752

Eerstvolgende trektelling

TrektellenGeplaatst door Maarten Mortier 13 apr, 2019 18:59:02
De eerstvolgende trektelling zal doorgaan op de scheldedijk naast de Hobokense polder

op zondag 14 april vanaf 07:00


Een relatief laat doortrekkende grutto vanmorgen aan de telpost.


  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post751

Algemene Vergadering Natuurpunt – 27 april 2019

Ardea algemeenGeplaatst door Luc Van Schoor 12 apr, 2019 16:11:04

Vwg ARDEA op de Algemene Vergadering Natuurpunt - 27.04.2019

Het voorbije Natuurpunt-jaar werd niet alleen gekenmerkt door de gestage groei naar 107.000 leden (families) en het beheer van ca 25.000 ha natuurgebied maar ook door het ontslag van directeur Chris Steenwegen en de vraag naar meer openbaarheid van bestuur vanwege de 480 vaste medewerkers en de duizenden vrijwilligers.

Op de laatste algemene vergadering van 1 dec. 2018 werden daarvoor enkele werkgroepen in het leven geroepen die na een interne audit voorstellen ter bespreking en stemming zullen indienen op 27 april

Deze Algemene Vergadering wordt daarom een belangrijk moment voor de vereniging

Elk lid van Natuurpunt mag deze algemene vergadering bijwonen , maar alleen de afdelingen en de erkende werkgroepen hebben recht op één of meer stemgerechtigde leden , naargelang het aantal leden of medewerkers.
Als regionale vogelwerkgroep van Natuurpunt vaardigt ARDEA jaarlijks één stemgerechtigd lid naar deze vergadering. Bij vorige gelegenheden was dit Luc Van Schoor of bij zijn afwezigheid ,met volmacht ,een ander stemgerechtigde werkgroep-medewerker,-ster . Elk ARDEA kernlid kan op vraag *zijn kandidatuur indienen als stemgerechtigd afgevaardigde of kan als medewerker zonder stemrecht deze algemene vergadering bijwonen

* aanvragen zijn welkom tot 18 april via een e-mail naar lucvanschoor46@gmail.com

Verdere info : https://www.natuurpunt.be/pagina/algemene-vergadering-2019
https://www.natuurpunt.be/nieuws/algemene-vergadering-natuurpunt-kiest-voor-versterking-van-de-eenheid-van-de-vereniging  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post750

Broedvogeltelling 2019 Blauwe reiger - Schoonselhof

BroedvogelonderzoekGeplaatst door Luc Van Schoor 11 apr, 2019 18:31:58
zaterdag 13 april 2019 : ARDEA Blauwe reiger telling – 15 u

Vogelwerkgroep ARDEA telt dit jaar al voor het zesde opeenvolgende jaar het aantal broedparen van haar boegbeeld Ardea cinerea in het Engels bos van de stadsbegraafplaats Schoonselhof te Wilrijk. Ondanks de recente natuurbeheerwerken, rond de waterpartijen en langs de bosrand,stelden we in 2018 vast dat de kolonie er nogmaals lichtjes op vooruit is gegaan. We zijn benieuwd hoe het dit jaar gaat…
Opgelet: bij slecht weer wordt de telling verplaatst naar een latere datum.
In dat geval worden de deelnemers ten laatste op zaterdagmorgen verwittigd

Praktisch: Start: 15.00 uur, einde ca 17.30 uur. Vermits we het aantal deelnemers ter voorkoming van mogelijke verstoring beperken, is aanmelding vooraf nodig. Op 11 april waren er naast de begeleiders drie deelnemers aangemeld : Wendy Sterckx, Elly Nys, Maarten Mortier. Wie nog wil deelnemen geeft dus vooraf een seintje met opgave van je telefoonnummer aan ardea@hobokensepolder.be.
De afspraakplaats is aan de oostelijke ingang van het Schoonselhof, op de hoek van de Leger- en de Koornbloemstraat te Wilrijk.
Meebrengen: verrekijker, stevige stapschoenen,hoofdbescherming. Eventueel camera.
Coördinatie: Luc Van Schoor 0494/336309, Joris Van Reusel.  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post749
« VorigeVolgende »