Vogelwerkgroep Ardea

Vogelwerkgroep Ardea

Onze vereniging

ARDEA is de Natuurpunt-vogelwerkgroep in de regio Antwerpen-zuid. In de gemeenten en districten Hove, Edegem, Wilrijk, Hoboken en Antwerpen-Kiel werken wij aan een betere kennis en bescherming van wilde vogels.
We organiseren onderzoek, excursies, cursussen en infomomenten rond vogels, waarbij iedereen welkom is. Om zeldzame broedvogels zoals gierzwaluwen, uilen en roofvogels meer kansen te geven, zetten we nestkastprojecten op.
We werken nauw samen met de Natuurpuntafdelingen Hobokense Polder en Zuidrand Antwerpen.
Zin om mee te doen?
Contacteer ons per e-mail naar ardea@hobokensepolder.be
Raadpleeg onze blog of volg de Ardea-FB-pagina! Bezoek ook onze website.
Een korte handleiding over het gebruik van de blog vind je hier.

zwaluwen info-avond, 28 april 2018

SoortenbeschermingGeplaatst door Luc Van Schoor 29 apr, 2018 13:25:38

Het was met welgeteld 33 deelnemers en zeer geslaagde info-avond, ook dankzij de komst van boeiende sprekers, zoals Monique Van Dousselaere (Stad Antwerpen) en Martine Wauters (Brussel), en aanvullende commentaren van o.a. Johan Kempeneers (Apus werkgroep), Wim De Bock (idem) en Lukas Bergmans (Agentschap Natuur en Bos).

Het IJsvogel-lokaal zat afgeladen vol met een aandachtig publiek dat nadien enthousiast regeerde. Wie er door omstandigheden niet kon bij zijn heeft wat gemist (waarvoor alle begrip), en het was erg fijn om zo veel (updated!) info te kunnen samenbrengen en delen. Er zijn goede contacten gelegd om met ARDEA op verder te bouwen.
Een welgemeende dankjewel voor ieders hulp bij de voorbereiding en organisatie van deze opmerkelijke info-avond zwaluwen !

Joris en Luc

de voordrachtgevers: Joris Van Reusel (ARDEA) Martine Wauters (Brussel) Luc Van Schoor (ARDEA) Monique Van Dousselaere (Stad Antwerpen)
het (gier)zwaluwen team


reacties :

Hoi Joris en Luc,
Mogen wij jullie nogmaals hartelijk danken voor de zeer geslaagde info-avond
en eerste kennismaking gisteren.
Met de zekerheid dat we in de toekomst op mekaars diensten kunnen rekenen
bij eventuele gierzwaluwproblematiek en info-uitwisseling.

grtz

Kempeneers Johan
apus team
gierzwaluwwerkgroep Natuurpunt Noorderkempen

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Hallo Allen ,

ik vond het zeer spijtig dat ik er niet kon bijzijn, soms moet je moeilijke keuzes maken en dan gaat familie meestal even voorop. Toch kijk ik alvast naar de presentatie uit en wat er allemaal nog op volgt

groetjes
Eddie Schild

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Deze Zwaluwen Infoavond was een groot succes en was goed gebracht. De IJsvogel zat echt propvol !

Groeten van Tuur Wuyts

-------------------------------------------------------------------------------------------------

De zwaluwen-avond was top!
Knappe organisatie en presentatie.

Groeten,
Wim Stappers  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post623

plaatsbepaling nestkasten Uilenbos-Hove, lente 2018

SoortenbeschermingGeplaatst door Luc Van Schoor 27 mrt, 2018 18:08:27
uitvoerders : Wim Stappers , Luc Van schoor

Op dinsdag 27 maart werden ,tussen 10 en 12 u ,in het Uilenbos-Hove de plaatsen bepaald waar tegen half april nestkasten zullen opgehangen worden :

- 6 voor Bonte vliegenvanger
- 6 voor Grauwe vliegenvanger
- 1 voor Gekraagde roodstaart

Dit zijn voorlopige aantallen ; het is niet uitgesloten dat er nog meer nestkasten worden geplaatst. De meeste nestkasten komen op rustige plaatsen en zijn niet vanop de publiekswandelwegen te zien.

  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post604

Stem voor een natuurvriendelijker landbouwbeleid

SoortenbeschermingGeplaatst door Luc Van Schoor 28 apr, 2017 16:29:40


Zorgt Nederlandse klacht over weidevogels voor precedent?

De afgelopen decennia heeft Nederland te weinig gedaan om weidevogels te redden van de ondergang, zo stelt Vogelbescherming Nederland (VBN). De grutto staat hier symbool voor: van de ruim 100.000 broedparen uit de jaren tachtig blijven er nog amper 1.500 over. Het geduld van de natuurorganisatie is op. Jarenlang dachten zij constructief mee met de overheid en nam zelf ook initiatieven om weidevogels beter te beschermen. Nu een zoveelste plan een lege doos blijkt te zijn, dient VBN een klacht in bij de Europese Commissie.
Natuurpunt ziet in deze klacht een potentieel precedent: zowat overal in Europa lijken boerenlandvogels namelijk hetzelfde pad op te gaan als de grutto. VBN verwacht dat Nederland de procedure niet laat oplopen en snel met een daadkrachtig weidevogelbeleid op de proppen komt.


freek.verdonckt@natuurpunt.be

Laat je stem horen voor een natuurlijke landbouw

Wanneer heb jij nog een veldleeuwerik horen zingen in de velden? Het gaat niet goed met de natuur in landbouwgebied. Het Europees landbouwbeleid doet daar meer kwaad dan goed aan. Ondertussen krijgt de industriële landbouw tientallen miljarden euro’s aan landbouwsubsidies en moeten kleine landbouwers er massaal mee stoppen. Het kan anders. Daarom organiseert de Europese Commissie een bevraging over haar landbouwbeleid. Nog tot 2 mei kan jij je stem laten horen. Teken de petitie en zorg mee voor een nieuw landbouwbeleid dat zowel de boer als de natuur ten goede komt.

http://natuurpuntvzw.cmail19.com/t/ViewEmail/r/18B7B76D8BFC27612540EF23F30FEDED/
B2725B3F663DD2A06A4D3D471B02C3D7

  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post498

Torenvalknestkast op schouw

SoortenbeschermingGeplaatst door Luc Van Schoor 12 feb, 2017 15:29:53
zondag 12 februari 2017
ARDEA nestkasten actie - Torenvalk in Hobokense Polder

Deelnemers : Raf Beyers , Eddie en Niels Schild , Luc Van Schoor en Guy Borremans (filmopnamen)

Vandaag heeft de vogelwerkgroep een Torenvalk-nestkast opgehangen aan de geklasseerde schouw bij de Benzineweg - Hobokense Polder. Deze kast hing van 2013 tot vandaag in een wilg in de omgeving. We hopen dat deze nieuwe plek eerder in aanmerking komt als potentiële broedplaats. De twee andere Torenvalk-nestkasten , nabij de Scheldedijkwegel en bij het Barberven ,werden verwijderd en zullen ,elders in de ARDEA-regio, op geschiktere plaatsen worden aangebracht .


  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post446

Torenvalkkasten in de Hobokense Polder

SoortenbeschermingGeplaatst door Luk Smets 26 mrt, 2013 23:06:21

Ardea hangt nestkasten in Hobokense Polder door Guy Borremans

22 maart 2013 : ophangen van 3 nestkasten voor Torenvalk in HP , deeln. Guy , Tom en Borremans , Raoul Keppens  • Reacties(3)//ardea.hobokensepolder.be/#post26

nestkasten Torenvalk

SoortenbeschermingGeplaatst door Luc Van Schoor 24 mrt, 2013 17:59:12

Op 27 febr. werd reeds een 1e nestkast geplaatst naast het bedrijf PROCAP, naast de Schroeilaan ( zie onder)

Op vrijdag 22 maart werden in de Hobokense polder nog 3 bijkomende nestkasten voor Torenvalk geplaatst door het familiecollectief Guy- Benny-en Tom Borremans en Raoul Keppens. De tweede hangt in een populier nabij de telpost/Scheldedijk , nr 3 in een berk nabij het groot rietveld en nr 4 in een populier bij het Barberven.

Knap werk mannen ! En nu maar duimen voor een eerste succes...

  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post24

Torenvalkkast

SoortenbeschermingGeplaatst door Luk Smets 08 mrt, 2013 21:12:00
27 februari werd aan de rand van de Hobokense Polder een torenvalkkast geplaatst ter hoogte van het bedrijf Procap. Dit bedrijf stelde een hoogtewerker ter beschikking.

Dit was een der eerste initiatieven van de nieuwe vogelwerkgroep Ardea.

Foto Luc Van Schoor


Meer foto's

  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post6