Vogelwerkgroep Ardea

Vogelwerkgroep Ardea

Onze vereniging

ARDEA is de Natuurpunt-vogelwerkgroep in de regio Antwerpen-zuid. In de gemeenten en districten Hove, Edegem, Wilrijk, Hoboken en Antwerpen-Kiel werken wij aan een betere kennis en bescherming van wilde vogels.
We organiseren onderzoek, excursies, cursussen en infomomenten rond vogels, waarbij iedereen welkom is. Om zeldzame broedvogels zoals gierzwaluwen, uilen en roofvogels meer kansen te geven, zetten we nestkastprojecten op.
We werken nauw samen met de Natuurpuntafdelingen Hobokense Polder en Zuidrand Antwerpen.
Zin om mee te doen?
Contacteer ons per e-mail naar ardea@hobokensepolder.be
Raadpleeg onze blog of volg de Ardea-FB-pagina! Bezoek ook onze website.
Een korte handleiding over het gebruik van de blog vind je hier.

Tarifa-reisverslag & State of the Union

AgendaGeplaatst door Luc Van Schoor 25 jan, 2019 14:21:43



Uitnodiging_ARDEA_zaterdag 2 februari 2019

smiley ARDEA Winteravond – Tarifa & State of the Union smiley

Net voor het affluiten van ARDEA’s vijfde volledige werkingsjaar zetten we nog een keertje de kaarsjes op de taart tijdens een geweldig gezellige, vrolijke en boeiende Winteravond.

Deel 1: fotoverslag van de vogelstudiereis die ARDEA in september 2018 maakte naar het bloedhete Zuid-Spaanse Tarifa.
De massa’s roofvogels en ooievaars die er dan op hun trek naar het zuiden passeren is fenomenaal. De meegereisde vogelfotografen tonen prachtige beelden van de vele bijzondere vogelsoorten die er werden waargenomen, waaronder heremietibis, blauwe rotslijster, grijze wouw, marmereend en reuzenstern, maar ook van walvissen en dolfijnen in de Straat van Gibraltar. Gids Luc Van Schoor en zijn medereizigers geven achtergrondinformatie en levendig commentaar, zodat het een boeiende live documentaire wordt waar iedereen kan van genieten.

Deel 2: ARDEA’s State of the Union.
Een korte ‘causerie’ over de stand van de vogels in onze regio, gebaseerd op ons werk tijdens de voorbije vijf jaar. Met duidelijke feiten en cijfers maken we de balans op van het vogelleven in Antwerpen-zuid: waar gaat het slecht, waar gaat het goed?
Hoeveel vogelsoorten komen hier eigenlijk voor? En wat gaan we daar mee doen?
Waar maken we als vogelwerkgroep mee het verschil?
Is er reden voor een feestelijke toast?

Deze 1e State of the Union is een bloedernstige vivisectie van onze lokale biodiversiteit en een publiek appél aan beleidsmakers om méér te doen voor de natuur en de vogels in het bijzonder. Bij het begin van de nieuwe legislatuur kunnen gemeentebesturen best zo’n wake-up call gebruiken.

Tenslotte zetten we samen het zesde werkingsjaar in met een feestelijk toast, de lancering van de nieuwe ARDEA activiteitenkalender 2019, het nieuwe ARDEA-bulletin en nog meer lekkers om tussen pot en pint over na te kaarten.
Dus trek die wintersokken uit en begeef je vandaag richting zuiderse ambiance op het Kiel!

Praktisch:

Deze avond gaat door in de gezellige foyer van Cultureel Ontmoetingscentrum NOVA op het Kiel, Schijfstraat 105 te Antwerpen. De inkom is gratis. Graag je komst vooraf melden, zo ben je zeker van een goeie stoel (via mail naarardea@hobokensepolder.be), maar ook last-minute beslissers zijn welkom.

NOVA is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer via tram 4 en 10, bus 290 en 295 (halte Abdijstraat). Parkeren kan in de Emiel Vloorstraat.

Deuren open vanaf 19u30, aanvang 20 uur. Einde rond 22u30 à 23 uur.

Coördinatie: Joris Van Reusel, Kathy De Lange, Wim Stappers, Luc Van Schoor en Guy Borremans



  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post710

Belgische vogeldag 2019- zaterdag 19 januari

AgendaGeplaatst door Luc Van Schoor 15 jan, 2019 20:51:32


Belgische Vogeldag 2019 - 19de editie
smiley

Op zaterdag 19 januari neemt ARDEA deel aan deze Belgische Vogeldag
Drie Eikencampus (Gebouw Q) UA Wilrijk - Deuren: 9u00 - Inkom: € 10,00 ( zie PS )

Hieronder het volledige uurrooster van de 19de editie.

09u50: Opening door de Dagvoorzitter

10u00: Jaarrondstudie naar Grauwe Kiekendieven in Europa
Ben Koks en Hanne Vandewaerde brengen ons een update op het verhaal dat in 201X werd uiteengezet op de Belgische Vogeldag, met nieuwe resultaten en bevindingen.

10u30: Update Bijzondere Broedvogels in Vlaanderen
Glenn Vermeersch (INBO) zet enkele recente cijfers uit het project Bijzondere Broedvogels in de aandacht. We blikken vooruit op nieuwe ontwikkelingen binnen dit meetnetproject.

10u50: De nieuwe Vogelatlas van Nederland
SOVON-medewerker Ruud Foppen beschrijft hoe de nieuwe Nederlandse Vogelatlas tot stand kwam en bespreekt de algemene bevindingen.
De herdruk van deze bijzonder lijvige atlas is daarna te koop aan de SOVON-stand.

11u10: Pauze

11u40: Long-term Study of Guillemots at Skomer
Prof. Tim Birkhead is een gerenommeerd Brits ornitholoog die recent bekende publicaties uitbracht als ‘Bird Sense, What’s it Like to Be a Bird’ en ‘The Most perfect Thing: Inside (and Outside) a Bird’s Egg”.
Zijn boeiende lezing brengt een boeiend verslag met conclusies uit zijn 46 jaar durende studie, met af en toe een knipoog naar zijn recente publicaties.

12u30: VogelQuiz 2019 – Opgave
Joris Elst en Wouter Faveyts (winnaar van vorige jaar), schotelen ons een nieuwe set vogelvragen voor. Het blijft afwachten hoe breed of gespecialiseerd de vragenlijst dit jaar zal zijn.

12u50: Middagpauze

13u50: Tjiftjaffen: wat moeten we ermee?
Peter De Knijff leert ons hoe we ten velde voortaan best kunnen omspringen met de verschillende ondersoorten van Tiftjaffen. Recente taxonomische veranderingen maar vooral nieuwe inzichten in de veldherkenning van de verschillende taxa smeekt om de nodige toelichting.

14u20: Uitreiking Wim Dings Ornithologieprijs – 3de editie
Erik Matthysen maakt de nieuwe winnaar bekend van de Wim Dings ornithologieprijs.
De genomineerde licht kort zijn onderzoek toe.

14u50: VogelQuiz 2019 - Oplossingen
Wouter Faveyts presenteert de oplossingen van de VogelQuiz
en maakt de nieuwe winnaar bekend.

15u10: Pauze

15u50: Vogels kijken in eigen land: Het Nieuwe Zwin
Wouter Faveyts is vooral bekend als roofvogelspecialist maar recenter ook als medewerker in het Zwin in Knokke. Wouter begeleidt ons door het nieuwe Zwin, de potenties van dit prachtige gebied zijn immers niet te overschatten sinds de inrichtingswerken werden afgerond.

16u20: Jaaroverzicht 2019
Gerald Driessens belicht de ornithologische hoogtepunten uit 2018
en zet enkele soorten in the spotlight.

17u00: Slotwoord door de dagvoorzitter

Doorlopend (tot en met de laatste pauze) kan je terecht op onze VogelBeurs.
Bezoek de verschillende stands en de cateringstand in de Hall.

De Belgische Vogeldag is een samenwerking tussen Natuurpunt Studie, de Universiteit Antwerpen (U.A.) en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO).

Praktisch

· 19 jauari 2019
· Gebouw Q van de Drie Eikencampus UA Wilrijk
· Deuren: 9u00
· Inkom: € 10,00
· Hoe geraak je op de Drie Eikencampus Wilrijk
· Schrijf je hier in

PS. Vogelwerkgroep ARDEA neemt nogmaals deel aan de Belgische vogeldag omdat we bijscholing belangrijk vinden . Wie zijn deelname via deze blog aanmeldt en a.s. zaterdag aanwezig is op deze studiedag betalen we de helft van de inkom , nl. 5 euro , terug.



  • Reacties(6)//ardea.hobokensepolder.be/#post706

eerstvolgende ARDEA activiteit

AgendaGeplaatst door Luc Van Schoor 14 jan, 2019 11:13:44

Zondag 27 januari 2019 – 7.45 u - dé wintertopper ! smiley

Bustocht naar Zeeland en Zuid-Holland

Er zijn momenteel nog enkele plaatsen vrij voor wie NU inschrijft !

gids : Luc Van Schoor – Vogelwerkgroep ARDEA - 0494 33 63 09
leiding : Walter Van Spaendonk - 0479 98 57 77 - walter.van.spaendonk@skynet.be


Heeft de droge warme zomer invloed gehad op het broedsucces van de ganzen en de zwanen in het hoge noorden? We zoeken vandaag een antwoord op deze pertinente vraag. Ook eenden en steltlopers worden onder de loep genomen.

Het strijdtoneel ligt op Schouwen-Duiveland en op Goeree-Overflakkee, in principe met een accent op deze laatste. Vorig jaar was Schouwen-Duiveland aan de beurt, alhoewel, toen maakten we een fantastische wandeling op De Kwade Hoek met sneeuwgorzen, ijsgorzen en strandleeuweriken.
Een programma kunnen we nu nog niet voorleggen, dat hoeft ook niet. Januari biedt ons (Luc en Walter) voldoende tijd om uit te zoeken waar de beste kansen liggen voor het observeren van de wintervogels. Welke zeehonden zitten er aan de Brouwersdam? Hoe evolueren de uitgesproken zeevogels als roodkeelduiker, zwarte zee-eenden en ijseenden? De zeearend heeft zich stevig gevestigd in Nederland, zal hij zich even laten zien? Slechtvalk, smelleken en ruigpootbuizerd staan ook op het verlanglijstje.
Een aantal “busstops” worden afgewisseld met enkele wandelingen om onze bloedsomloop wat te stimuleren.

Praktisch:
Inschrijven. Stort ONMIDDELLIJK € 18/persoon vóór 12 januari, voor studenten is dat € 15/persoon. Jongeren met begeleiding onder 12 jaar kunnen gratis mee (wel inschrijven). Gezinnen betalen nooit meer dan € 50. Gelieve het bedrag over te schrijven op rekeningnummer BE02 9799 7675 4740 van Natuurpunt Zuidrand met vermelding van de namen van de deelnemers en een telefoonnummer (liefst gsm).
Picknicken doen we in een café waar ook soep te verkrijgen is.

Vertrek om 7.45 u aan ’t Spant, Boomsesteenweg 335, Wilrijk waar we ook eindigen rond 19 u
Meebrengen: verrekijker, telescoop, vogelgids, fototoestel, warme regenvrije kledij , laarzen noodzakelijk! picknick en enkele euro’s voor soep en/of drank.

ijseenden



  • Reacties(1)//ardea.hobokensepolder.be/#post705

eerstvolgende ARDEA activiteit

AgendaGeplaatst door Luc Van Schoor 01 jan, 2019 17:00:30

zondag 6 januari 2019 – 8.30 u

Nieuwjaars-vogelexcursie … of Jenevertocht ! smiley

Gids : Luc Van Schoor 0494 33 63 09
Leiding : Marc Hofman 0494 56 01 07 marc.hofman3@telenet.be


Jenevertocht 2018 , foto Sonja Van Kerckhove

Vogelwerkgroep ARDEA nodigt je graag uit op de eerste vogeltocht van het nieuwe jaar.
Omdat de dagen nog kort zijn, voert deze uitstap ons niet te ver en bezoeken we traditioneel enkele natuurgebieden in Tholen of Zuid-Beveland.
Zoals gebruikelijk toasten we op een nieuw en vogelrijk natuur(punt)jaar.
Deze tocht levert meestal enkele mooie waarnemingen op:sneeuwgors,
strandleeuwerik, kleine zwaan, havik, slechtvalk, blauwe kiekendief, … behoren allemaal tot de mogelijkheden.
Mochten we dit jaar starten met een echte ouderwetse vriesdag, dan zullen ongetwijfeld heel wat wintergasten van de partij zijn: ganzen, eenden, brilduikers en nonnetjes. We nemen alleszins de nodige tijd om rustig rond te speuren naar al wat in de kijker of telescoop komt.
‘s Middags zorgen we voor een gezellig café, waar we naast een drankje ook een kom warme soep kunnen krijgen.
Zorg dat je er bij bent. Graag tot dan! smiley

Praktisch: Afspraak om 8.30 u op de parking aan ‘t Spant, onder viaduct, Boomsesteenweg 335 Wilrijk. Einde ter plaatse rond 17 u.
Mee te brengen: picknick, kijker, telescoop, vogelgids, fototoestel, stevig schoeisel en bij regenweer laarzen.



  • Reacties(1)//ardea.hobokensepolder.be/#post703

eerstvolgende ARDEA activiteit

AgendaGeplaatst door Luc Van Schoor 10 dec, 2018 12:17:04
zondag 16 december - 8u
Ganzentocht Oostkustpolders

foto Luc Van Schoor

Het jaarlijks terugkomend fenomeen van duizenden vriezeganzen, lokt telkens opnieuw vele kijklustigen naar de Vlaamse Oostkustpolders. Vandaag hopen we jullie nog eens van dit spektakel te laten genieten. We trekken doorheen de polders in de driehoek tussen grosso modo Oostende – Knokke – Brugge om de groepen ganzen te zoeken en te observeren. Naast de gewone soorten als Grauwe, Kol- en Kleine Rietgans, trachten we wat meer speciale soorten te vinden. Uiteraard hebben we ook oog voor andere wintergasten die Vlaanderen bezoeken van uit het hoge noorden. Tevens kijken we ook uit naar geringde ganzen, waarvan we via de specifieke unieke code op hun ring, nadien het ganse traject van deze individuen kunnen nagaan. Het is natuurlijk afwachten wat het weer brengt. Ook de ganzen laten zich hierdoor leiden in hun keuze van het overwinteringsgebied. Bij strenger winterweer in de landen ten noorden van ons, zijn de aantallen hier veel hoger en vice versa. Ontdek het mee op deze wintertocht!

Afspraak: om 8.00 u. aan het Spant op de Boomsesteenweg in Wilrijk, we keren terug huiswaarts wanneer het donker invalt en hopen dan tegen 18.15 u. terug in Wilrijk te zijn.

Meebrengen: verrekijker, telescoop, waterdicht schoeisel en kledij, lunchpakket, vogelgids

Gids: Wim Roelant – 0477/ 34 07 21

Leiding: Rudy Van Cleuvenbergen – 03/464 05 57 (‘s avonds)



  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post701

eerstvolgende ARDEA activiteiten

AgendaGeplaatst door Luc Van Schoor 19 nov, 2018 21:08:22

zaterdag 24 november 2018

We nodigen je vandaag uit op twee activiteiten waar je deelname zeer op prijs wordt gesteld :


1. Dag van de Natuur – Natuurbeheer in de Hobokense Polder

graspolder gezien vanaf trektelpost Hobokense polder, foto Maarten Mortier

Natuurpunt Hobokense polder organiseert op zaterdag 24 november een grote werkdag in het natuurgebied.De ontwikkeling van een mooi en divers landschap vergt veel plag-, maai-, snoei-, knot- en ander werk. Er is werk voor iedereen van klein tot groot, van frêle tot robuust.

Dit jaar werken we in het begrazingsraster waar we de runderen een handje gaan toesteken in het tegengaan van de verbossing, de omheining onderhouden en dergelijke meer. Bij een vorige kapactie hielp ARDEA mee met het verwijderen van de grootste bomen in de zgn. Plevierenhoek, nabij de Scheldedijk.
Zaterdag gaan we verder met dit project zodat er een meer open moerassig gebied kan ontstaat waardoor we ook vanaf onze trektelpost een beter zicht krijgen over de polder

Praktisch:
Afspraak om 9 u op de Scheldedijk ter hoogte van de trektelpost (eerste twee zitbanken als je van de Petroleumkaai komt). Onderaan de dijk slaan we ons tentenkamp op. Meebrengen: warme kledij, stevig en waterdicht schoeisel.
Wij zorgen voor GRATIS eten en drinken. Geef even een seintje als je komt, dan weten wij hoeveel er moet worden voorzien. Einde is voorzien rond 15.30 u.

Waar : trektelpost Scheldedijk ter hoogte van Hobokense Polder ,Petroleumkaai 2660 Hoboken

Hoe geraak ik hier?

Wanneer : zaterdag 24 november 2018 van 09:00 tot 15:30
Organisatie : Natuurpunt Hobokense Polder
Contact : Luc Van Schoor lucvanschoor46@gmail.com of mobiel 0494 33 63 09


2. Slaapplaatstelling Halsbandparkieten


foto Walter De Weger

Niemand kijkt nog op wanneer een lawaaierig groepje halsbandparkieten neerstrijkt in een park of een tuin met vruchtdragende bomen en struiken. Zo ingeburgerd is deze exoot geworden.
Bij onze eerste telling van hun slaapplaats in het Kielpark op 19 november 2016 hadden we 31 exemplaren. En bij de laatste telling op 23 maart dit jaar konden we al 112 vogels waarnemen en dit nog voor hun broedseizoen begonnen was.
Om deze snelle evolutie verder op te volgen organiseert ARDEA vandaag weer een slaapplaatstelling in het Kielpark. Het is telkens een spectaculaire en luidruchtige bedoening om deze vogels vanuit alle richtingen te zien toekomen. Daarom een zeer warme oproep om met zoveel mogelijk waarnemers daar aanwezig te zijn.

Praktisch:
Afspraak om 16.15 u aan de hoofdingang van het Kielpark, St.-Bernardsesteenweg Antwerpen Kiel tegenover de parking van de St.-Katharinakerk.Einde voorzien rond 18 u. Graag aanmelden voor 19 november via mail naar ardea@hobokensepolder.be, of telefonisch via Walter, want in geval van slecht weer wordt deze telling verplaatst naar een ander moment.

Contact deweger.walter@skynet.be 0495 23 77 10

  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post698

Symposium 10 jaar waarnemingen.be - Natuurpunt Studie

AgendaGeplaatst door Luc Van Schoor 14 nov, 2018 17:27:54

Onze vogelwerkgroep kreeg nog een nieuwe oproep voor zaterdag
Ben je al ingeschreven voor dit symposium in onze buurt ?
Zeker aanbevolen !


Beste werkgroep ARDEA

Graag nodigen we je van harte uit op het Symposium n.a.v. '10 jaar Waarnemingen.be' dat doorgaat op zaterdag 17 november in Zaal De Stroming, Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen.

Een blik op het volledige programma en de inschrijvingsmodule vinden jullie langs deze link.

Via de 2-maandelijkse digitale nieuwsbrief van Waarnemingen.be houden we je op de hoogte van het laatste nieuws over de website of de mobiele apps, recent verschenen rapporten, tips over het gebruik van het systeem, een woordje door de admins, ... De nieuwsbrief ontvang je automatisch als je een account hebt aangemaakt op Waarnemingen.be, en bij je persoonlijke gegevens de optie 'e-mail en nieuwsbrief ontvangen' hebt aangevinkt. Je kan deze instellingen ten alle tijden wijzigen of een mailtje sturen naar info@waarnemingen.be om je contactgegevens toe te voegen aan de verzendlijst.

De zopas verschenen editie van november kan je hier bekijken.

Alvast veel leesplezier, en misschien tot zaterdag!

Vriendelijke groeten,

Annelies

--

Annelies Jacobs

Werkgroepencoördinator
Natuurpunt - dienst Studie
Coxiestraat 11, 2800 Mechelen

GSM: +32 493 61 74 54

annelies.jacobs@natuurpunt.be

http://www.natuurpunt.be



  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post697

Symposium 10 jaar waarnemingen.be - Natuurpunt Studie

AgendaGeplaatst door Luc Van Schoor 12 nov, 2018 11:22:32

We nodigen graag alle ARDEA-volgers uit op volgende interessante informatie- bijeenkomst (gratis). Geef ons een seintje als je komt : ardea@hobokensepolder.be

Graag tot volgende zaterdag .


Symposium 10 jaar Waarnemingen.be

Dit najaar organiseert Natuurpunt Studie i.s.m. de redactie van Natuur.focus een symposium dat volledig in het teken staat van het 10-jarig bestaan van Waarnemingen.be. Op zaterdag 17 november 2018 ben je van harte welkom in Zaal De Stroming, Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen.

PROGRAMMA

9:15 Ontvangst en registratie

9:55 Opening dagvoorzitster (Annelies Jacobs)

10:00 Sessie 1: Citizen science in een veranderende maatschappij
• Het beestje bij zijn naam noemen: belang en plezier van waarnemen als burgerwetenschap (Liesbeth Gijsel - hoofdredacteur Eos Psyche & Brein en coördinator van Iedereen Wetenschapper)
• Van pen en papier naar bits en bytes: de waarnemings(r)evolutie (Kristijn Swinnen)
De lancering van Waarnemingen.be in 2008 in België heeft het verzamelen van natuurinformatie door het grote publiek fundamenteel veranderd. We bespreken welke verandering de lancering van één dataportaal voor alle natuurwaarnemingen teweeg heeft gebracht en welke mogelijkheden er binnen Waarnemingen.be beschikbaar zijn.

• Beleving in het veld: waarnemers aan het woord (korte film)

• Waarnemingen.be: mesthoop of schatkist ? (Wouter Vanreusel)
In 2017 werden er 3,2 miljoen nieuwe waarnemingen uit Vlaanderen en Brussel toegevoegd aan Waarnemingen.be Dagelijks komen er tienduizenden gegevens bij. Dit vormt een schat aan informatie, maar er zitten bij de invoer onvermijdelijk ook onjuiste determinaties en andere fouten. Is Waarnemingen.be daarom een mesthoop? In deze lezing lichten we toe welke stappen er genomen worden om de gegevens na te kijken en tot welke resultaten dit leidt. We gaan ook in op de rol van de validatoren en de hulp die ze hierbij krijgen van geäutomatiseerde procedures.

12:00 Sessie 2: Wat halen we daar nu uit?

• Waarnemingen.be, wat kunnen we daar nu allemaal mee ? (Marc Herremans)
De vraag naar gegevens over de toestand van de biodiversiteit is sterk toegenomen. Er zijn echter typisch twee grote problemen met gegevens over biodiversiteit: (1) dat er geen (of te weinig) zijn, en (2) dat ze niet de kwaliteit halen die we verhopen. We overlopen de belangrijkste kwaliteitsproblemen van losse waarnemingen, vooral het selectief melden en dus het risico van representativiteit. En we focussen vooral op wat we wel kunnen met de gegevens: bv. verspreidingskaarten maken en het volgen van snelle veranderingen in verspreidingen, bv. van de vele klimaatnieuwkomers, exoten of invasies. We becijferen (veranderingen in) fenologie en ruwe trends in aantallen. Voor gebieden kan een rapport (quickscan) gemaakt worden over de onderzoeksgraad per soortgroep, de soortenrijkdom en het voorkomen van beheerrelevante soorten en invasieve exoten. Dé grootste meerwaarde wordt verkregen door voor een groot geografisch gebied alle data (uit verschillende dataportalen) samen te leggen.

• Een ideaal instrument voor verkeerslachtoffermonitoring (Diemer Vercayie)
Bij de start van Waarnemingen.be in 2008 zagen enkele mensen snel in dat die website een ideaalinstrument vormt om een idee te krijgen van de impact van ons wegennet en het verkeer op vogels, zoogdieren, amfibieën en reptielen. Tien jaar later blijkt die inschatting volledig terecht te zijn en is het project ‘Dieren-onder-de-wielen’ de grootste en meest dense dataset van verkeersslachtoffers wereldwijd verzameld met vrijwilligers.

• Beter vroeg dan laat : een snelle respons op invasieve soorten (Bram D'Hondt)Planten en dieren die (opzettelijk of onopzettelijk) door de mens worden geïntroduceerd, blijken soms problematisch. Deze ‘invasieve’ uitheemse soorten kunnen het best worden beheerd door snel na hun ontdekking in te grijpen. Dit vereist een snelle doorstroming van informatie, en moderne communicatiewegen maken dit meer dan ooit mogelijk. In dit praatje belichten we het belang van snelle-responsmaatregelen in het natuurbeheer, en hoe Waarnemingen.be hiervoor kan worden ingezet.

13:00 Lunch en postersessie

14:15 Sessie 3

• Wedstrijd 10 jaar waarnemingen.be: overzicht resultaten en prijsuitreiking

• Nachtvlinders: een meetnet terwijl je slaapt (Wim Veraghtert)
In 2008 startte Natuurpunt Studie met een meetnet om de abundantie van macro-nachtvlinders op te volgen. De voorlopige resultaten van gestandaardiseerde tellingen, voornamelijk in tuinen, worden hier voorgesteld. Van een selectie van 192 algemene soorten werd voor 70 soorten een significante trend berekend. Breedschalige patronen komen echter nog niet naar voren.

• Het gebruik van losse waarnemingen in het Vlaamse natuurbeleid (Maurice Hoffmann)

15:20 Sessie 4: De weg vooruit!

• Waarnemingen.be als educatieve tool in het onderwijs (Stephan Boulez)

• Naar volledig open data? (Marc Herremans)
De maatschappelijke relevantie van Waarnemingen.be wordt steeds groter. Meer en meer wordt verwacht dat die informatie gratis als open data voor iedereen beschikbaar wordt gesteld. Maar wat denken de waarnemers daarvan? En is dit haalbaar?

• Slimmer dan de waarnemer: toekomstmuziek of feit? (Hannes Ledegen)
Waarnemingen.be en de gekoppelde mobiele apps hebben steeds op het voorfront van technologische ontwikkelingen gestaan. Toch is er nog ruimte voor verbetering. Zijn er al apps die slimmer zijn dan de waarnemer? In deze interactieve lezing ontdekken we hoe nieuwe technologieën als automatische beeldherkenning eruit zullen zien in het Waarnemingen.be van de toekomst. We werpen een blik op de gloednieuwe website en onderzoeken wat het potentieel is van nieuwe technologieën voor de waarnemingen en waarnemers van de toekomst.

16:00 Receptie

PRAKTISCH

Het symposium gaat door in Vergadercentrum De Stroming, Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen.Het symposium is gratis, inschrijven is noodzakelijk.
Je kan inschrijven voor de broodjeslunch door 5 euro over te schrijven op rekeningnummer BE12 2300 5247 4592 t.a.v. Natuurpunt Studie met vermelding van je naam en ‘Broodjes 10 jaar waarnemingen’.








  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post696

Eurobirdwatch en 5 jaar ARDEA

AgendaGeplaatst door Luc Van Schoor 05 okt, 2018 17:51:38

zaterdag 6 oktober 2018

5 jaar ARDEA en 25 jaar EUROBIRDWATCH


“Waar is dat feestje?” Op de trektelpost Hobokense polder !

Vanaf 8 uur Eurobirdwatch trektelling - vanaf 12 uur receptie op de dijk

Leiding: het ARDEA-kernteam

Alle vogelliefhebbers-sters zijn welkom . Graag even aanmelden via ardea@hobokensepolder.be




  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post675

eerstvolgende ARDEA excursie

AgendaGeplaatst door Luc Van Schoor 27 aug, 2018 17:50:22
Zondag 2 september om 8 u
Vogel-Verrassingstocht

Gids: Wim Roelant – 0477 34 07 21
Begeleiding: Luc Van Schoor – 0494 33 63 09

Sinds enkele jaren plant vogelwerkgroep ARDEA rond begin september een excursie naar een onbekend gebied. Het gaat niet om een verre planeet, maar om een vooraf niet bepaalde bestemming. Pas op het allerlaatste moment wordt beslist waar die dag de trip heen leidt. Dat is een beetje vervelend voor de voorbereidende gidsen, want er valt niet zo veel voor te bereiden. Maar het is des te leuker voor wie van verrassingen en avontuur houdt. En het stelt de vogelkijkers in staat om eens snel in te pikken op de actualiteit. Die is met de snelle waarnemingen.be- en waarneming.nl - websites op de voet te volgen. Dus veel valt er natuurlijk niet aan te kondigen over wat en waar we iets leuks in het vizier kunnen krijgen. De voorgaande dagen wordt alvast online het vogelfront in het oog gehouden. Heel wat trekvogels hebben in deze tijd van het jaar de tocht naar het zuiden al aangevat en daarbij zitten ook de jongen die dit jaar het ei uit zijn gekropen. Vele zijn dan ook de eerste keer op pad en durven dan wat op de dool te geraken. Dit betekent dat een zeldzaamheid al eens wat gemakkelijker in onze contreien durft op te duiken. Natuurlijk kunnen we niets beloven, maar wie weet...
Er is maar één manier om dit te weten te komen, sluit vandaag aan. Hoe meer ogen, hoe meer kans!

Praktisch: Vertrek om 8 uur aan ’t Spant, Boomsesteenweg 333, Wilrijk. Samendelend rijden (0,07 €/km) We eindigen de excursie ter plaatse rond 17.30 u en zijn omstreeks 18.30 u terug in Wilrijk (tenzij de dag ons niet zo ver brengt natuurlijk).
Meebrengen: verrekijker, picknick, drankje, stevige wandelschoenen en aangepaste kledij. Ook handig: vogelgids, telescoop, fototoestel.

Geoorde fuut , foto Rudy Vansevenant



  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post664
« VorigeVolgende »