Vogelwerkgroep Ardea

Vogelwerkgroep Ardea

Onze vereniging

ARDEA is de Natuurpunt-vogelwerkgroep in de regio Antwerpen-zuid. In de gemeenten en districten Hove, Edegem, Wilrijk, Hoboken en Antwerpen-Kiel werken wij aan een betere kennis en bescherming van wilde vogels.
We organiseren onderzoek, excursies, cursussen en infomomenten rond vogels, waarbij iedereen welkom is. Om zeldzame broedvogels zoals gierzwaluwen, uilen en roofvogels meer kansen te geven, zetten we nestkastprojecten op.
We werken nauw samen met de Natuurpuntafdelingen Hobokense Polder en Zuidrand Antwerpen.
Zin om mee te doen?
Contacteer ons per e-mail naar ardea@hobokensepolder.be
Raadpleeg onze blog of volg de Ardea-FB-pagina! Bezoek ook onze website.
Een korte handleiding over het gebruik van de blog vind je hier.

slaapplaatstelling

WaterpiepersGeplaatst door Luc Van Schoor 25 jan, 2017 13:08:10

Zondag 22 januari 2017

Waterpieper slaapplaats-telling Hobokense Polder

Tijd : 16.30 – 17.40
Weer : helder en windloos 1°C
Zonsondergang : 17.10

Telposten en waarnemers :

Groot rietveld : Luc Van Schoor , Wim Mertens
Naftaweg-Populieren tot Metaalstraat : Bert Mertens ,Guy Borremans

Waarnemingen per telpost

Groot rietveld

17.00 1 ex. vanuit N en doorvliegend naar Naftaweg (zie daar)
17.24 3 ex. invallend vanuit ZW
17.27 3 ex. invallend vanuit ZW
17.29 1 ex. invallend vanuit ZW
17.30 4 ex. invallend vanuit ZW
17.31 2 ex. invallend vanuit ZW

totaal 13 ex invallend op slaapplaats
andere waarnemingen : roepposten 2 cetti’s zanger , 4 waterral

Naftaweg-Populieren tot Metaalstraat

17.00 dezelfde vogel als hierboven invallend vanuit ZW
17.25 1 ex. invallend vanuit N
17.26 3 ex. invallend vanuit N.
17.30 1 ex. invallend vanuit N.
17.36 1ex. invallend vanuit N

Totaal 7 ex. invallend op slaapplaats
andere waarneming . 1 overvliegende houtsnip

Commentaar

Er werden in totaal 20 ex. op de twee slaapplaatsen geteld. Dat is een stuk minder dan vorige telling van 10 dec. 2016 (max. 39)
Deze keer was er geen telpost aanwezig op de Reigershoek waar tijdens de vorige telling geen waterpiepers werden waargenomen.
Er werden ditmaal ook geen vogels gezien die in die richting verder vlogen.
In tegenstelling tot vorige telling kwamen de vogels zowel uit ZW als uit N richting aangevlogen. Het lagere aantal en de verschillende aanvliegroutes zijn mogelijk het gevolg van de voorafgaande vorstperiode waarbij mogelijk een kleiner aantal waterpiepers overdag op verschillende plaatsen foerageren.

  • Reacties(0)