Vogelwerkgroep Ardea

Vogelwerkgroep Ardea

Over onze blog

Ardea is een nieuwe vogelwerkgroep, gesticht in januari 2013, en werkzaam in de regio Antwerpen Zuid. Het werkterrein van ARDEA zal grotendeels die van de Natuurpunt-afdelingen Hobokense Polder en Zuidrand Antwerpen beslaan, alsook de kasteelparken van Aartselaar. Bezoek ook onze website. Een korte handleiding over het gebruik van de blog vind je hier.

verslag vogelringsessie 27.08.2016

VogelexcursiesGeplaatst door Luc Van Schoor 06 sep, 2016 20:26:17

Vogelringsessie Broek Denaeyer 27.08.2016 - verslag

Gids : Eric Callebaut

Leiding : Luc Van Schoor

Na de vorige vogelringdemonstraties in de Kuifeend en Grenspark-Essen was het dit jaar de beurt aan broek De Naeyer bij Willebroek. Eric Callebaut verwelkomde ons 12 koppig groepje rond 8 u aan de Stuivenberglaan voor een veelbelovende ringsessie.

Na een eerste bezoekje aan de vogelhut de Aalscholver waar we naast een grote zilverreiger en dodaarsjes ook de eerste ijsvogel van de dag te zien kregen bracht Eric ons tot bij de ringplaats binnen de afgesloten zone van het natuurgebied. Hier was ringer Steven Van Steenkiste met zijn twee assistenten al aardig in de weer met eerder gevangen vogels die ons werden getoond. Die eerste ronde bracht naast de klassieke soorten als kleine karekiet ,tjiftjaf ,roodborst en zwartkop ook al enkele niet alledaagse vogels in de hand. Steven toonde ons achtereenvolgens twee sprinkhaanzangers ,grasmus , rietzanger , fitis , nachtegaal , boompieper en tuinfluiters.
Maar de trekpleisters waren zeker grote karekiet en draaihals . Dit familielid van de spechten demonstreerde tot ieders tevredenheid hoe hij aan zijn kenmerkende naam kwam. De fotografen stonden in de rij… en luisterden mee naar de boeiende commentaar en de bijzondere kenmerken die Steven en Eric daarbij demonstreerden.
foto Luc Van Schoor

Tussendoor gingen we tijdens deze zonnige morgen op stap door het gebied waarbij onze prima vogelgids voorbij een reeks opgestelde netten ook een heuse beverdam liet zien en de tweede ijsvogel zich liet bewonderen . Samen met Eric stelden we vast dat een groot stuk van het wandelpad nodig moest gemaaid worden. We trotseerden netels en bramen tot aan de vogelhut visarend waar in de aalscholverkolonie de laatste bedelende jonge aalscholvers zich op hun nest lieten horen.Een tweede bezoekje aan de vogelhut Aalscholver bracht deze keer zelfs 2 zeer actieve ijsvogels ten tonele.

Ondertussen was er ook één van die juwelen in een net geraakt zodat we het mannetje (met geheel zwarte snavel) van dichtbij konden bewonderen. Wie dacht dat we daarmee wel alles hadden gezien vergiste zich.Steven had immers nog een specialleke in petto . En zo toverde hij een juveniele sperwergrasmus tevoorschijn.Voor de meesten een nieuwe soort die maar zelden wordt waargenomen in het veld.

Zo eindigde deze tocht tot ieders grote tevredenheid met veel dank aan onze gidsen Eric en Steven en met de belofte van Luc dat ARDEA nog een kleine financiële bijdrage zal overmaken voor deze knappe ringpost.

draaihals , foto Luc Van Schoor
juv. sperwergrasmus , foto Luc Van Schoor
  • Reacties(0)