Vogelwerkgroep Ardea

Vogelwerkgroep Ardea

Over onze blog

Ardea is een nieuwe vogelwerkgroep, gesticht in januari 2013, en werkzaam in de regio Antwerpen Zuid. Het werkterrein van ARDEA zal grotendeels die van de Natuurpunt-afdelingen Hobokense Polder en Zuidrand Antwerpen beslaan, alsook de kasteelparken van Aartselaar. Bezoek ook onze website. Een korte handleiding over het gebruik van de blog vind je hier.

verslag Vogelverrassingstocht 2016

VogelexcursiesGeplaatst door Luc Van Schoor 06 sep, 2016 16:47:43

Vogelverrassingstocht 4.09.2016 - verslag

Gids : Luc Van Schoor
Leiding : Wim Roelant
Aantal deelnemers : 10

Luc en Wim kozen, na enig beraad, deze keer voor een vogeltocht naar de Oostkust.Dit besluit kwam er omwille van de voorspelde flinke westenwind en enkele mogelijke leuke vogelwaarnemingen .Had de kleine opkomst te maken met de wat ongunstige weersvoorspelling of laten sommige vogelliefhebbers zich liever niet verrassen ? Feit is dat de afwezigen weer eens ongelijk hadden.

Na de doortocht van een regenzone in de buurt van Gent reden we met 3 auto’s de zon tegemoet richting Oostende.Er stond een flinke 6 Bf westenwind op de nieuwe oostelijke havendam , onze eerste waarnemingsplaats.Naast enkele foeragerende steenlopers bracht zowat 40 min. zeetrekwaarnemen o.a grote stern en visdieven,een groepje van 12 kanoeten , 3 regenwulpen en 1 man zwarte zee-eend in het vizier.

De spuikom van Oostende leverde naast een groep visdieven op vlotjes ook nog o.a.2 kleine zilverreigers , oeverlopers, bonte strandloper , futen en dodaars op. Wim loodste ons vervolgens door de Uitkerkse polder waar naast tapuit en een juveniele torenvalk weinig te rapen viel . Tijd voor een verfrissende middagpauze op het achterterras van het café bij de kerk van Uitkerke.Daar weerklonk de roep van kanaries en andere volièrebewoners terwijl regelmatig kleurrijke ballonnen met kaartjes overvlogen .

Benieuwd naar wat nog komen zou trokken we vervolgens naar de buitenhaven van Zeebrugge ,waar we nabij de zeilclub de verwachte juv. kuifaalscholver mooi in beeld kregen .Daarna ging het richting binnenhaven voor een wandeling door de opgespoten terreinen Pelikaan op zoek naar…spreeuwen.Tijdens het speurtochtje ontdekte Wim tussen het eerste rondvliegend groepje spreeuwen de verhoopte juv.rose spreeuw die er de vorige dag werd gespot. De vogel werd een tijd foeragerend en mee rondvliegend waargenomen.Een juv. visarend , die eerst vliegend in beeld kwam , liet zich vanop een dode boom te midden een plas bewonderen.Verder noteerden we daar ook nog 2 lepelaars, watersnip ,bontbekplevier, witgat, oeverzwaluw, gele kwikstaart en 2 tapuiten. Tot slot van deze verrassingstocht bezochten we de baai van Heist waar we naast een groepje overtijende steenlopers en tureluurs alleen nog een laatste tapuit zich liet bewonderen.

We trokken ,met enkele niet alledaagse waarnemingen in gedachten , tevreden naar huis .


Rose spreeuw en visarend in 't zicht , foto Sonja Van Kerckhove

  • Reacties(0)