Vogelwerkgroep Ardea

Vogelwerkgroep Ardea

Over onze blog

Ardea is een nieuwe vogelwerkgroep, gesticht in januari 2013, en werkzaam in de regio Antwerpen Zuid. Het werkterrein van ARDEA zal grotendeels die van de Natuurpunt-afdelingen Hobokense Polder en Zuidrand Antwerpen beslaan, alsook de kasteelparken van Aartselaar. Bezoek ook onze website. Een korte handleiding over het gebruik van de blog vind je hier.

eerstvolgende ronde selectief broedvogelonderzoek

BroedvogelonderzoekGeplaatst door Luc Van Schoor 21 mrt, 2018 12:52:40
Beste mede-vogelwaarnemer, -ster,

Na de slaapplaats-telling van de Halsbandparkieten van zaterdag (zie in agenda) gaan we weer op zoek naar mogelijke broedvogels in het Schoonselhof op :

zondag 25 maart om 8 u (tot ca. 11 u) ,
zij-ingang Schoonselhof , Hoek Legerstraat-Koornbloemstraat , Wilrijk
gids : Guy Borremans 0475/38 85 87

Kleine bonte specht man , Den Brandt 20.03.2018 , foto: Guy Borremans

Na de eerste ronde in dit park, op 19 maart, gaan we dieper in op het voorkomen van broedvogels en pleisteraars. Doelsoorten van dit selectief broedvogelonderzoek zijn :

-IJsvogel (aanwezigheid en broedgevallen)
-Krakeend (broedgevallen)
-Middelste bont specht (aanwezigheid en broedgevallen)
-Zwarte specht (aanwezigheid en broedgevallen)

Naast deze doelsoorten zijn ook andere holenbroeders als vb. kleibos ,grobos ,groene specht., boomklever en -kruiper ,holenduif , buizerd , sperwer , halsbandparkiet (tellingen NP Studie) en grote lijster van belang.
Omdat de gebieden Schoonselhof en Fort 7 één landschappelijk geheel vormen is het aangewezen om mogelijke verbanden en verschillen inzake broedvogels vast te stellen.
Dit selectief broedvogelonderzoek zal daarom simultaan verlopen met een bezoek aan Fort 7 (vanaf 8.45 u- ingang Fort,Legerstraat - afspraak met sleutelhouder Maurice De Neve 0479/26 60 29

reeds aangemeld : Guy Borremans,Wim Stappers , Danny Jonckheere, Kathy De Lange, Patricia Van Dorst .
Nog te bevestigen: Marc Hofman ,Wim Mertens , Joeri Claes
(verhinderd: Luc Van Schoor)


  • Reacties(1)//ardea.hobokensepolder.be/#post599

belangrijke mededeling betreft toewijzingen Stad Antwerpen

BroedvogelonderzoekGeplaatst door Luc Van Schoor 21 mrt, 2018 12:42:33
Belangrijke mededeling !!

Voor een stand van zaken betreft toewijzingen van de Stad Antwerpen voor ecologisch onderzoek in de parken hebben we volgende info en verzoek :

In tegenstelling met wat eerst aan ARDEA werd gemeld zijn de parken Vogelzang ,Den Brandt en Middelheim door de stad Antwerpen aan de groep ANTEA toegewezen voor ecologisch onderzoek (vogels , flora,...) Deze groep werkt onder de prijs van Natuurpunt Studie (en dus ook van ARDEA) maar zal ongetwijfeld onze reeds gedane waarnemingen willen gebruiken voor hun ‘studie’.

Mag ik je daarom , op uitdrukkelijk verzoek van Gerald Driessen van Natuurpunt Studie, vragen om al je waarnemingen in deze parken vanaf begin maart onder embargo te plaatsen tot eind december 2018 .

De exacte gegevens blijven steeds zichtbaar voor jou en voor de ARDEA administrators , maar dus niet voor alle anderen, ANTEA inbegrepen. Zodoende beschermen we onze waarnemingen voor profiteurs .

Alvast bedankt voor je onmisbare hulp !
Luc  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post598

eerstvolgende ARDEA vogelonderzoek

AgendaGeplaatst door Luc Van Schoor 21 mrt, 2018 10:42:41

OPGELET : aangepast startuur !!

Zaterdag 24 maart 2018, 18.15 u
Slaapplaatstelling halsbandparkieten. – Kielpark


De Halsbandparkiet wordt vandaag de dag meer en meer waargenomen in onze regio.
Voor de ene is het een prettige ontmoeting, maar voor de tuinliefhebber met fruitbomen is deze exoot een minder graag gezien gast. Ook heeft de holen broedende Halsbandparkiet een invloed op onze inheemse holenbroeders zoals Spechten, Boomklever en Kauwen .

Op vraag van Natuurpunt Studie heeft ARDEA zich geëngageerd om mee te werken om de grootte van de Halsbandparkieten populatie in kaart te brengen. Dit kan alleen door de slaapplaatsen van deze vogels op te sporen en daar 2x per jaar een slaapplaats telling uit te voeren 1 in het begin van het jaar en de andere op het einde van het jaar. Alle info over nieuwe slaapplaatsen is welkom via mail naar ardea@hobokensepolder.be

Vandaag organiseert ARDEA dus weer een slaapplaats telling in het Kielpark waar we al enkele jaren de Halsbandparkietslaapplaats monitoren met steeds toenemende aantallen. Iedereen is welkom om die avond mee te tellen.

Praktisch:

● Afspraak: Hoofdingang Kielpark, St-Bernardsesteenweg, Antwerpen-Kiel
● Bijeenkomst: 18.15 u !! einde rond 19.30 uur
● Aanmelden kan nog tot 22 maart via mail naar ardea@hobokensepolder.be , of telefonisch via Walter, want in geval van slecht weer wordt deze telling verplaatst naar een ander moment.
● gids : Walter De Weger (0495/23.77.10)  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post597

eerstvolgende rondes broedvogelonderzoek

BroedvogelonderzoekGeplaatst door Luc Van Schoor 17 mrt, 2018 20:40:44
Beste vogelspeurders ,

Na dit winters weekend gaan we terug op onderzoek in onze parken voor een selectief broedvogelonderzoek. Warm kan je het nog niet noemen al schijnt alvast de zon, maar verder uitstel is uit den boze. Dit is zonder tegenbericht het voorlopig programma :

Maandag 19 maart, Schoonselhof-Fort 7, afspraak 9 u, zij-ingang Schoonselhof , hoek Legerstraat - Koornbloemstraat
reeds aangemeld : Guy Borremans ,Axelle Kennes ,Luc Van Schoor

Dinsdag 20 maart , Park Den Brandt - Middelheimpark , 9u , parking Beukenlaan naast ingang Nachtegalenpark
reeds aangemeld : Guy Borremans, Hilde Janssen,Marc Hofman,Axelle Kennes,Luc Van Schoor

Voor zaterdag 24 maart zoeken we naast Danny Jonckheere nog andere waarnemers
Op 25 maart zijn reeds aangemeld : Wim Stappers, Danny Jonckheere, Kathy De Lange. Axelle en Guy moeten nog bevestigen. Zie volgend bericht voor afspraken.

Tot ziens op de afspraakplaatsen !
Luc - 0494/33 63 09


PS. Voor de domeinen Fort 8 en Park Sorghvliedt te Hoboken wordt de toewijzing voor onderzoek door ARDEA pas rond half april verwacht . Het heeft dus weinig zijn om daar al eerder onderzoek te verrichten.
  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post594

eerstvolgende ARDEA activiteit

AgendaGeplaatst door Luc Van Schoor 13 mrt, 2018 17:42:04


ZATERDAG 17 MAART 2018 NESTKAST-TIMMER-DAG 13 - 17 uur


Wie komt mee nestkasten timmeren? Voor deze editie van onze nestkast-timmerdag gaan we kasten maken voor o.a. grauwe en bonte vliegenvanger, gekraagde roodstaart.
De kasten worden in de natuurgebieden van ons werkingsgebied opgehangen en opgevolgd. Ook aan grote kasten voor uilen en roofvogels, waarvan ARUW er al enkele tientallen heeft gemaakt en opgehangen, is nog wat (onderhouds-)werk, waarbij hulp welkom is.
Onze medewerkers staan te popelen om aan de slag te gaan.
Vlieg je er mee in? Dames, heren, jongelui… al wie da een stukske kan zagen of kloppen is welkom. Kinderen kunnen een bijenkastje maken. ARDEA zorgt voor de bouwplannen, hout, nagels, schroeven, dakdichting, natuurverf en werkgerief en ook voor stroom en drankjes. Maar uiteraard kan je ook eigen materiaal meebrengen.Vergeet je werkhandschoenen niet ! Zo hebben we binnenkort dank zij jou er weer enkele nieuwe broedpaartjes bij !


Praktisch: Tussen 13 en 17 uur op het terrein aan de ingang van natuurgebied Fort 7, Legerstraat te Wilrijk.. Als je komt, geef ajb vooraf een seintje om voldoende materiaal te voorzien. Contacteer Eddie Schild 0498/73.60.77 eddie.schild@scarlet.be
of Joris Van Reusel 0486/83.62.34 ardea@jupiter24.be

  • Reacties(1)//ardea.hobokensepolder.be/#post591

eerstvolgende inventarisatie-ronde

BroedvogelonderzoekGeplaatst door Luc Van Schoor 10 mrt, 2018 14:22:29
Beste ,

De broedvogelinventarisatie-ronde die in het vorig bericht werd aangekondigd voor zondag 11 maart om 8 u in Nachtegalenpark (parking Beukenlaan) is afgelast wegens de voorspelde regen in de voormiddag.
In de loop van volgende week volgt een nieuw bericht over de geplande ronde(n).

groetjes,
Luc  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post590

Slechtvalken info-moment 10 maart CKK

SlechtvalkprojectGeplaatst door Luc Van Schoor 07 mrt, 2018 16:50:38
ZATERDAG 10 MAART 2018
INFO-MOMENT SLECHTVALKEN CHRISTUS
KONINGKERK - KIEL 16 - 19 uur (observatiepost en voordracht)

Sinds 2011 bezet een koppel slechtvalken een territorium op het Kiel te Antwerpen. In 2012 werd door Natuurpunt Hobokense Polder, het Fonds voor de instandhouding van Roofvogels (FIR) en Woonhaven, met de steun van vele peters en meters, een broedkast geplaatst op één van de Kielse Silvertop-woontorens. Een broedgeval in 2013, met een nest in de werf van de nabije toren, bracht vier jonge vogels op. Maar sindsdien bleef het stil rond de Silvertops. Sinds 2015 zijn er wel broedpogingen op de toren van de Christus Koningkerk aan de Jan De Voslei. Ook hier zorgen de slechtvalken weer jaarlijks voor een spannend verhaal, dat telkens door enkele doorwinterde waarnemers van ARDEA wordt genoteerd. Samen met de parochie– en buurtgemeenschap kijkt de vogelwerkgroep nu uit naar hoe het zal verlopen in de lente van 2018. Zal er weer een broedpoging zijn? Is het plaatsen van een nestbak mogelijk? Zorgen de vogels weer regelmatig voor een prachtige luchtshow? Tijdens een open info-moment verneemt u in een notendop ‘alles over slechtvalken’ en brengt ARDEA het actuele nieuws over de slechtvalken van ’t Kiel, met een rijk geïllustreerde presentatie, fascinerende filmopnames (o.a. met drone) en recente berichten van onze veldwaarnemers. Buiten wordt een observatiepost geïnstalleerd met telescopen, zodat u (met een beetje geluk) de slechtvalken LIVE in het vizier te zien krijgt Iedereen is zeer welkom, en ook in het bijzonder alle slechtvalk-peters en -meters van het eerste uur.

Praktisch: Programma: vanaf 16 uur observatiepost, buiten aan de kerk – om 17 uur: presentatie in de feestzaal van de kerk (eerste verdiep) – vanaf 18 uur: gelegenheid tot vraagstelling tussen pot en pint. Einde omstreeks 19 uur. De inkom is gratis, maar graag vooraf een seintje als aanmelding is gewenst a.u.b., via mail naar ardea@hobokensepolder.be. Plaats: Christus Koning Kerk, ingang Louis Straussstraat 1, 2020 Antwerpen. Coördinatie: Joris (JVR) en ARUW.

Plaatsing voorlopige nestbak
In aanloop van dit info-moment stelde Maarten Mortier een eigen gemaakte nestbak voor op de ARDEA-ARUW vergadering van 28 februari 2017. Op 6 maart is deze voorlopige nestbak geplaatst door Maarten (ARDEA) en Manu de Hauwere (F.I.R=Fonds voor instandhouding van roofvogels) Omwille van de nieuwe spots die onlangs werden aangebracht op de vier hoekplatformen van de kerktoren werd de dakloze nestbak in de oostelijke dakgoot geplaatst naast een peiler (zie foto)
ARDEA dankt Maarten en Manu van harte voor deze opmerkelijke actie . Hopelijk wordt dit werk beloond met een succesvol broedgeval !

De hoogte is exact de hoogte van de dakgoot. En omdat de bak 5 cm van de grond staat zou er bij hevige regen geen water langs onder mogen binnenkomen.

We hadden natuurlijk liever een gesloten kast gehad maar door deze boosdoeners ging dit niet.


  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post589

eerstvolgende ARDEA excursies

AgendaGeplaatst door Luc Van Schoor 02 mrt, 2018 11:17:07
Beste ARDEA medewerker en vogelwaarnemer,

Voor de volgende twee weekends hebben we een wijziging in het programma doorgevoerd :

Eerst en vooral is er zondag 4 maart de Vogelexcursie naar Linker Oever , Waasland en Saeftinge olv Rudy Vancleuvenbergen en Wim Roelant. Een aanrader die zeker de verplaatsing waard is ! Wie alleen in de voormiddag kan deelnemen verwittigd tijdig Luc 0494/33 63 09 voor samen rijden. Voor meer info zie hieronder in de 'Agenda'.

Blauwe kiekendief , man ..... topper voor het vogellijstje ??


De 1e en 2e ronde Broedvogelinventarisatie in de Parken Middelheim,Den Brandt en Nachtegaal gaan door op 10 en 11 maart telkens vanaf 8 u.
Voor meer info en aanmelding zie verder onder 'Broedvogelonderzoek'

Mibos in de parken ?? komt hem mee ontdekken !

  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post585

selectief broedvogelonderzoek

BroedvogelonderzoekGeplaatst door Luc Van Schoor 26 feb, 2018 15:06:20
Beste ,

De spechtentijd is aangebroken. In het vooruitzicht van een definitieve toewijzing, via
Natuurpunt Studie o.v.v. Stad Antwerpen, voor een selectief broedvogelonderzoek door ARDEA in de zuidelijke parken-gordel plannen we het volgende :

zaterdag 10 maart 8 u tot 9.45 u. 1e inventarisatieronde in muzeumpark Middelheim . Bijeenkomst om 8 u parking van Kasteel Middelheim ,Middelheimlaan 61
Om 10 u start daar een publieke spechtenwandeling olv. de ARDEA vogelgidsen Luc Van Schoor en Walter De Weger (volzet : 2x25 ingeschreven deelnemers)

zondag 11 maart : 2e inventarisatieronde, met speciale aandacht voor spechtenlocaties, in de parken Den Brandt en Nachtegaal.
Bijeenkomst om 8 u op de parking ingang Nachtegalenpark, langs de Beukenlaan.
Einde ter plaatse rond 12 u.

Graag per ronde een bevestiging van je komst via een reactie op deze aankondiging. Alvast bedankt !  • Reacties(1)//ardea.hobokensepolder.be/#post584

inschrijvingen Tarifa-reis eind maart

Ardea algemeenGeplaatst door Luc Van Schoor 25 feb, 2018 20:37:50

Belangrijke mededeling


Zoals de meesten onder u al hebben vernomen trekt ARDEA, ter gelegenheid van haar 5-jarig bestaan, van 15 tot 22 september naar Tarifa - Andalusië.
Het aantal deelnemers is beperkt tot 16.
De aankondiging van deze vogeltrek-reis zal eind maart op deze blog verschijnen. Het is duidelijk dat je dan pas kan inschrijven, dus zeker niet eerder !

graag tot dan : Luc , Erik , Sonja , Peggy  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post583
Volgende »