Vogelwerkgroep Ardea

Vogelwerkgroep Ardea

Onze vereniging

ARDEA is de Natuurpunt-vogelwerkgroep in de regio Antwerpen-zuid. In de gemeenten en districten Hove, Edegem, Wilrijk, Hoboken en Antwerpen-Kiel werken wij aan een betere kennis en bescherming van wilde vogels.
We organiseren onderzoek, excursies, cursussen en infomomenten rond vogels, waarbij iedereen welkom is. Om zeldzame broedvogels zoals gierzwaluwen, uilen en roofvogels meer kansen te geven, zetten we nestkastprojecten op.
We werken nauw samen met de Natuurpuntafdelingen Hobokense Polder en Zuidrand Antwerpen.
Zin om mee te doen?
Contacteer ons per e-mail naar ardea@hobokensepolder.be
Raadpleeg onze blog of volg de Ardea-FB-pagina! Bezoek ook onze website.
Een korte handleiding over het gebruik van de blog vind je hier.

waterpiepers slaapplaats HP

WaterpiepersGeplaatst door Luc Van Schoor 12 mrt, 2013 18:52:37Voorkomen

De Waterpieper is een broedvogel van bergachtige gebieden in Scandinavie, Alpen en Pyreneëen , maar overwintert onder andere in Nederland en België. De Waterpieper arriveert hier in oktober en is tot begin april aanwezig. Ze overnachten in groep op slaapplaatsen die meestal in rietvelden liggen.Het aantal per slaaplaats kan wel wat verschillen maar gaat meestal van een tiental tot een vijftigtal vogels. De grootste aantallen (vooral in Nederland) op één slaapplaats liggen tussen de 80 à 100 vogels. De vogels die in de Hobokense polder overnachten komen gemiddeld een half uur vóór zonsondergang tot ca een kwartier erna op de slaappplaats toe. De meeste vogels,arriveren 20 minuten voor- tot 10 min na zonsondergang. Ze komen bijna steeds roepend aangevlogen, maken bij aankomst één of meerdere omcirkelingen om dan plots in het rietveld neer te dalen. De meesten blijven op hun zitplaats, waarbij sommigen nog even roepen. Bij uitzondering vliegen ze nog even op om zich korte afstand te verplaatsen.

De aanvliegrichting is ZW, parrallel met de rechter Scheldeoever. We veronderstellen dat het merendeel van de vogels overdag fourageert in de potpolder (in wording) van Kruibeke-Bazel of zelfs verder in de Rupelstreek (Noordelijk Eiland-Wintam ?).

Telling slaapplaats Groot Rietveld - Hobokense Polder

Winter 2012-2013

8.02.2013 17.25 u – 18.15 u , zonsondergang 17.46 u

weer : zwaar bewolkt 1°C , 2 Bf NW ,

waarnemers : Guy Borremans, Vincent Verhoosel, Luc Van Schoor

17.27 : 2 vallen in

17.28 : 15 vallen in

17.29 : 2 vliegen verder NO en dalen neer voorbij bomen

17.30 : 5 vallen in

17.31 : 1 valt in

17.40 : 1 vallen in “

17.46 : 2 vallen in “

17.52 : 2 vallen in “

17.53 : 1 totaal : 31 exx

andere : 2 Rietgors invallend en min 3 roepende Waterral

opmerkingen : aantal (vroegtijdige) Waterpiepers gemist ? Guy die om 17 u ter plaatse was heeft voor 17.27 u geen piepers zien invallen , wel 1 ex dat vanuit rietveld opvloog naar N.

13.02.2013 17.00 u – 18.15 u, zonsondergang : 17.55 u

weer : vrijwel onbewolkt (hoge wolkensluiers) 1°C

waarnemers : Jan Rose, Guy Borremans, Raoul Keppens, Luc Van Schoor

opm : Guy en Raoul nemen plaats 200 m verder langs gracht achter bosgedeelte

17.10 : 1 vliegt verder NO over bomen, 1 valt in

17.26 : 1 valt in

17.29 : 7 vallen in

17.34 : 9 vallen in

17.35 : 17 vallen in

17.40 : 5 exx. vliegen verder NO over bomen , 6 exx. invallend

17.46 : 1 valt in

17.47 : 1 vliegt verder NO over bomen

17.49 : 8 vallen in

17.50 : 8 , waarbij 2 exx in struiken links invallen

17.54 : 5 , 1 ex vliegt op uit rietveld en strijkt neer in struiken links

17.55 : 2 + 1 vliegt verder NO over bomen

18.05 : 1 totaal : 77 exx (*)

(*) Guy en Raoul tellen op de tweede plaats 10 invallende vogels , 2 exx. meer dan de waargenomen vogels die over rietveld NO doorvlogen.

andere : min. 2 Rietgors, mogelijk 3 ,1 ex.vloog vanuit rietveld naar struiken links min. 4 roepposten Waterral ( 1 opvliegend ex. gezien)

kommentaar (Luc )

De telling van 13.02 kwam er omdat er na de eerste telling twijfel rees over het juiste aantal waterpiepers op de slaapplaats. Het is niet duidelijk waarom de totalen van beide tellingen zo verschillen. Op 8.02 werden de eerste invallende vogels genoteerd op 19 min voor zonsondergang ; op 13.02 was dat een stuk vroeger nml. 45 min

Met 77 exx. noteren we een lichte terugval t.o.z .van de 81 exx. in 2011  • Reacties(1)//ardea.hobokensepolder.be/#post8