Vogelwerkgroep Ardea

Vogelwerkgroep Ardea

Onze vereniging

ARDEA is de Natuurpunt-vogelwerkgroep in de regio Antwerpen-zuid. In de gemeenten en districten Hove, Edegem, Wilrijk, Hoboken en Antwerpen-Kiel werken wij aan een betere kennis en bescherming van wilde vogels.
We organiseren onderzoek, excursies, cursussen en infomomenten rond vogels, waarbij iedereen welkom is. Om zeldzame broedvogels zoals gierzwaluwen, uilen en roofvogels meer kansen te geven, zetten we nestkastprojecten op.
We werken nauw samen met de Natuurpuntafdelingen Hobokense Polder en Zuidrand Antwerpen.
Zin om mee te doen?
Contacteer ons per e-mail naar ardea@hobokensepolder.be
Raadpleeg onze blog of volg de Ardea-FB-pagina! Bezoek ook onze website.
Een korte handleiding over het gebruik van de blog vind je hier.

Watervogeltellingen Fort 5 en Fort 6 winter 2012-2013

WatervogeltellingenGeplaatst door Marc Hofman 18 mrt, 2013 22:39:17
Sinds begin jaren tachtig worden in Vlaanderen elke winter zes midmaandelijkse tellingen georganiseerd (periode oktober-maart). Het doel van dit lange termijn monitoring-project is om een inzicht te verkrijgen in de aantallen, de trends en de verspreiding van watervogels die tijdens de winter of de trekperiode in onze waterrijke gebieden verblijven.

De coƶrdinatie van de tellingen en het beheer van de gegevensbank is in handen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Het invoeren van de gegevens in de databank gebeurt online via een webapplicatie.

Na de laatste telling van vorige zaterdag, volgt hierbij een overzicht van de getelde watervogels op Fort 5 te Edegem en Fort 6 te Wilrijk. De tabellen geven eveneens de maximumaantallen die sinds 1995 geteld werden.

Op Fort 5 werd deze winter een nieuw maximumaantal aalscholvers (11) geteld.
Verder was er een eerste waarneming van een zwartkopmeeuw tijdens de tellingen. Opvallend waren verder de erg lage aantallen wilde eenden deze winter.

Op Fort 6 werd deze winter een maximumaantal Canadese ganzen (10) en ook kuifeenden (6) geteld. Het was de tweede winter op rij zonder overwinterende futen. Ook hier werden deze winter erg lage aantallen wilde eenden geteld.  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post16