Vogelwerkgroep Ardea

Vierdaagse op SchiermonnikoogVogelexcursies

Geplaatst door Marc Hofman 26 mrt, 2019 08:16:07

ARDEA Natuurvierdaagse op Schiermonnikoog
15 – 18 augustus 2019

In september 2011 trokken we met Natuurpunt-afdeling Hobokense Polder op natuurvierdaagse naar het Waddeneiland Schiermonnikoog. Het was een zalig weekend en 8 jaar later willen we dit nog eens beleven!

Van donderdagmorgen 15 augustus tot zondagavond 18 augustus trekken we met Vogelwerkgroep ARDEA onder leiding van Wim Stappers en Marc Hofman terug naar het Nationaal Park Lauwersmeer én het mooie autovrije Schiermonnikoog. Kom mee genieten van de weidse landschappen en van de vele watervogels, die net voor hun lange trektocht naar het Zuiden hun vetreserves nog aanvullen in de voedselrijke Waddenzee.
Blog imageDe richtprijs voor deze vierdaagse bedraagt € 450 per persoon. Hierin is begrepen: vervoer per minibus, hotel met alle maaltijden, boottocht op de Waddenzee met wandeling op de Engelsmanplaat, busvervoer naar het hotel en terug, 3 dagen fietshuur, tocht met de Balgexpress naar de oostpunt van het eiland, bezoek aan het vogelringstation en overzetboot op de terugreis.
Enkel de drank bij het avondmaal dient nog ter plekke afgerekend te worden.
Meer info en het volledige programma volgt later.

Om van deze reis te kunnen genieten, moet je lid zijn van Natuurpunt. Wees er snel bij, want er kunnen maximaal 24 deelnemers mee! Inschrijven kan vanaf maandag 1 april om 18 uur per mail naar marc.hofman3@telenet.be of telefonisch via 0494.56.01.07.

Na de bevestiging dat je bij de eerste 24 bent, dien je onmiddellijk het voorschot van € 150 te storten op rekeningnummer BE81 5230 8065 0424 van Natuurpunt Hobokense Polder met als mededeling: “Schier”.

PS. Deze aankondiging verschijnt eerstdaags ook in de NP-afdelingstijdschriften Polderblad en Rantgroen.

Update slechtvalken CKKSlechtvalkproject

Geplaatst door Maarten Mortier 25 mrt, 2019 23:33:35

Begin dit jaar installeerde ik samen met Eddie een klein cameraatje in de nestkast.
Met een kabeltje dat tot in de koepel loopt en aan een smartphone kan gekoppeld worden is het mogelijk om een kijkje in de nestkast te nemen zonder de valken te storen.

Blog image
Dit is wat ik vanmorgen kon zien ;

Blog image
Zondag had ik al een vermoede dat het eerst ei gelegd was en dat bleek dus te kloppen. Het vrouwtje was heel de dag lethargisch en kreeg 2x een prooi van het mannetje. Ze kroop ook voor 1,5u in de kast daarna zat ze weer een hele tijd buiten.

Benieuwd hoeveel er nog gaan komen. Blijf het hier volgen.


Zaterdag Broedvogelkartering Hobokense PolderBroedvogelonderzoek

Geplaatst door Wim Mertens 20 mrt, 2019 19:09:02

Bij de eerste karteerronde op 9 maart was de opkomst eerder beperkt (2 deelnemers). We hebben niet het volledige reservaat kunnen aflopen. Bovendien was het weer niet optimaal, op drie roffelende kleine bonte spechten en een hele hoop tjiftjaffen na was het nogal stil. Vooral weinig boomkruipers, waarvan je er best toch al wat hebt in deze periode.
Zaterdagochtend wordt redelijk goed weer verwacht, daarom een tweede maartse poging: zaterdag 23/3 om 7:00u aan United Caps (Schroeilaan)

Tot dan,
Wim

TrektellingTrektellen

Geplaatst door Maarten Mortier 20 mrt, 2019 15:55:29

De voorbije dagen buizerds, kramsvogels, koperwieken, houtduiven enz. zien trekken dus daarom besloten om de telpost maar eens te bemannen op

Donderdag 21 maart vanaf 07:00

Iedereen welkom op de trektelpost op de scheldedijk langs de Hobokense polder


Verslag slaapplaats telling Halsbandparkieten in het Kielpark op 16 maart 2019Vogelwaarnemingen

Geplaatst door Walter De Weger 17 mrt, 2019 10:48:51

Verslag slaapplaats telling Halsbandparkieten in het Kielpark op 16 maart 2019

Om 16u30 zijn we met 2 leden van ARDEA samengekomen aan de ingang van het Kielpark . Namelijk Guy Borremans, en mezelf Walter De Weger . Ook waren er 4 bezoekers gekomen om dit spektakel te kunnen aanschouwen. Deze hadden via het blog van ARDEA vernomen dat er een telling van de slaapplaats voor Halsbandparkieten zou plaats vinden.

Misschien wel iets te vroeg omdat het schouwspel om 18u24 begon met een eerste groepje van 7 vogels die zich in punt A gingen postvatten. (Volgende voorjaars telling zullen we later laten beginnen).

Vanaf dan kwamen er geregeld kleine groepjes die gingen zitten in plaats A en B. zij kwamen vanuit de richting Kiel, Wilrijk en Hoboken . Een deel van de vogels van punt A en B verhuisden even nog naar punt AB. In het totaal zaten er daar 106 Halsband parkieten. Spijtig genoeg was de blauwe mutant die we de vorige keren toch mooi te zien kregen er niet meer bij. Rond 18u35 waren onze bezoekers naar huis gegaan. Maar Guy en mezelf bleven nog voort tellen. En we kregen waar voor ons geld, want vanuit de richting ring kwam er plots een grote groep van 52 vogels in punt C zitten en daar waren er 2 gele mutanten bij. Duidelijk te zien ( zie bijgevoegde foto).

Blog image

Rond 18u 48 verhuisden alle vogels van punt A, B en AB zich naar punt D . De vogels vanuit punt C volgde hun voorbeeld.

Uit eindelijk zaten er 158 vogels in de boom aan het kruispunt van de Kolonel Silvertopstraat en de eerste oprit naar de A12. Zij verkozen blijkbaar een plekje waar er een straatlantaarn staat. Dit was ons al bij vorige keren opgevallen dat de Halsbandparkieten een verlichte slaapplaats verkozen. Hier waren ze duidelijk te zien in de verlichte boom.

Het valt wel op dat het ditmaal minder exemplaren waren dan bij onze laatste telling van November 2018 waar we uitkwamen op 188 exoten. Blijkbaar zitten er veel vogels op nest. Zoals dat het geval is in het natuurgebied Hobokenpolder. Dit zullen we misschien kunnen vaststellen bij onze volgende najaar telling in November.

Welke resultaten en verrassingen (kleurmutanten) kunnen we op onze volgende telling verwachten in November 2019?

Blog image
Update slechtvalken CKKSlechtvalkproject

Geplaatst door Maarten Mortier 14 mrt, 2019 21:03:36

Nog maar eens een update.

Sinds het vorig bericht over de paringen met mannetje K/P is er weer vanalles gebeurd.
Van 3 tem 8 maart heb ik dagelijks paringen gezien tussen K/P en het nieuwe vrouwtje, soms meerdere keren per dag. In deze week was er ook soms een 3de valk die aanvallen deed naar K/P maar ik kon deze spijtig genoeg nooit in beeld krijgen.

8 maart was een dag die ik niet snel zal vergeten ik zag toen verspreid over de hele dag maar liefst 7 !! verschillende slechtvalken aan de kerk.

's morgens zag ik 3 paringen tussen K/P en het vrouwtje.
's middags was het vrouwtje een duif aan het eten en zat man D/1 ernaast, hij leek te azen op haar prooi. Na de middag was K/P er weer even maar was er ook een 2KJ aan het rondvliegen. Iets later verscheen T/6 aan de kerk en waren er 2 andere 2KJ's, een mannetje en een vrouwtje. T/6 leek samen met het nieuwe vrouwtje deze 2KJ's weg te jagen. Tijdens dit alles geen spoor van K/P die we na al die paringen toch als haar partner zouden beschouwen. ( Kunt u nog volgen ? smiley )

Sinds deze dag heb ik K/P niet meer aan de kerk gezien en lijkt zijn plaats te zijn ingenomen door T/6. T/6 is het mannetje dat we in januari met de camera aan de nestkast konden zien baltsen maar later verdween.

Blog image
Ook zag ik al enkele paringen tussen hen.

Blog image
Hun territorium wordt feller verdedigd dan voorheen, deze week zag ik al een buizerd, zilvermeeuw en weer een 2KJ slechtvalk worden verjaagd. Ik zag ze ook al samen jagen achter duiven. Er wordt regelmatig in de nestkast gekropen zowel door het mannetje als het vrouwtje (nog geen eieren daarvoor duren hun bezoekjes nog te kort). Lijkt mij allemaal positief. Sommige gevestigde koppels hebben al eieren (Agfa Gevaert bijvoorbeeld). Nieuwe koppels doen er wat langer over. Vorig jaar werd hier begin april begonnen met broeden.

PS:
Sommige mensen zijn blijkbaar niet mee met de afkortingen ;

T/6 K/P enz. zijn de combinaties van de kleurringen die sommige valken dragen.


2KJ duidt op 2de kalenderjaar. Dit zijn jonge valken die vorig jaar geboren zijn.

FilmavondArdea algemeen

Geplaatst door Eddie Schild 14 mrt, 2019 07:02:35

Filmavond Wilrijk 9 maart 2019

Zaterdag 9 maart organiseerde Natuurpunt Antwerpen haar laatste wintersessie van het seizoen 2018 – 2019..Een tachtigtal Zuidranders, aangevuld met supporters van de Vogelwerkgroep Ardea, Natuurpunt Hobokense Polder en enkele sympathisanten van de filmmakers vulden het auditorium van het districtshuis van Wilrijk voor een gevarieerde en boeiende filmavond met werk van eigen leden.

Na een korte inleiding van de sessievoorzitter a.i. Tuur beet Guy Borremans de spits af met een reeks schitterende natuurbeelden en kortfilms. De beelden gaven een goed overzicht van enkele recente Ardea activiteiten : de tellingen op de vogeltrektelpost Hobokense Polder, de zeevogelsafari voor de Nederlands Delta , Lac du Der (Fr) met kraanvogels. Ook één van de laatste “topevenementen” ingericht door Ardea de Tarifa reis kwam uitgebreid aan bod met niet alleen aandacht voor de migrerende roofvogels en ooievaars maar ook zeezoogdieren in de straat van Giberaltar, landschappen en de plaatselijk flora. Deze impressies werden afgewisseld met werk uit de uit de eigen portfolio met o.a. zwarte specht in actie , eierstelende vos, jagende reigers, burlende herten en duifetende havik, aangevuld met de exploten van sociaal incapabele Michiel op gebied van natuurbeleving en bescherming.

Dan de pauze om te bekomen van deze montage waarbij door de aanwezigen de contacten werden hernieuwd en afspraken voor het nieuwe seizoen werden bevestigd.

De tweede helft van deze film- en beeldavond startte met de beeldmontage van Luc Van Schoor “Oog in oog met de Pardellynx” die met de technische kennis van Marc Teeuws in elkaar was gestoken. Naar goede gewoonte becommentarieerde Luc gedurende 25 minuten op een knappe wijze zijn beelden en verstrekte hierbij heel wat informatie over de habitat, leefwijze en bedreigingen van deze zeldzaamste Europese katachtige, en vulde deze aan met nuttige tips voor Paradellyncx watchers in spe die dit bijzonder dier life zouden willen zien in el Parque Natural Sierra de Andujar.

De spanning of we de Pardellynx wel zouden zien werd geleidelijk opgebouwd met als hoogtepunt de twee Pardellynxen die zich rustig in hun leefgebied lieten bewonderen en de op het einde weglopende Pardellynx met op de achtergrond een welgekozen begeleidende muziek.

Vervolgens toonde William Van Doninck zijn kortfilm over het Frijthout en de inauguratie van dit nieuwe natuurgebied in Hove. Een bewijs dat het aanleggen van natuurgebieden in ons dichtbebouwde Vlaanderen nog wel kan mits men wil en geëngageerde burgers het initiatief nemen en het beleid mede aansturen.

Als afsluiter presenteerde William zijn film 'Kleine Nete'. Deze deels laagland, deels getijdenrivier, werd over haar loop van 45 km gevolgd van de brongebieden tot aan de monding te Lier in de Grote Nete met aandacht voor het landschap, erfgoed en culturele weetjes. Deze film laat zien dat ook in onze provincie nog mooie te ontdekken natuurgebieden te bezoeken zijn.

Bedankt Guy, Luc en William voor de interessante en geslaagde avond met zeer afwisselende prachtige beelden en filmen.

Blog imageFoto: Sonja Van Kerckhove

FGESlaapplaatstelling halsbandparkietenVogelwaarnemingen

Geplaatst door Walter De Weger 13 mrt, 2019 20:51:21

Zaterdag 16 maart 2019. Slaapplaatstelling halsbandparkieten.

De Halsbandparkiet wordt vandaag de dag meer en meer waargenomen in onze regio. Deze in 1974, samen met de Alexanderparkiet en de monniksparkiet, uit het MELI park in Brussel vrijgelaten groene en lawaaierige exoot veroverd meer en meer de parken en tuinen in onze regio.

Voor de ene is het een prettige ontmoeting, maar voor de tuinliefhebber met fruitbomen is hij een minder graag gezien gast. Want deze fruit en zaad etende exoten plunderen vaak het nog onrijpe fruit uit deze tuinen. Hij is ook meer en meer een geduchte concurrent geworden voor onze inheemse zaadeters. Want met hun imposante verschijning (bek) en in luidruchtige groepjes worden de meestal kleinere inheemse vogels verjaagt.

Ook heeft de holen broedende Halsbandparkiet een invloed op onze inheemse holenbroeders zoals Spechten, Boomklever en Kauwen .

Op vraag van Natuurpunt Studie heeft ARDEA zich geëngageerd om mee te werken om de grootte van de Halsbandparkieten populatie in kaart te brengen. Dit kan alleen door de slaapplaatsen van deze vogels op te sporen en daar 2x per jaar een slaapplaats telling uit te voeren 1 in het begin van het jaar en de andere op het einde van het jaar. Alle info over nieuwe slaapplaatsen is welkom via mail naar ardea@hobokensepolder.be

Op zaterdag 16 maart 2019 organiseert ARDEA een slaapplaats telling in het Kielpark waar we al enkele jaren de Halsbandparkietslaapplaats monitoren met steeds toenemende aantallen. Iedereen is welkom om die avond mee te tellen. En misschien krijg je ook andere kleurvarianten te zien zoals de Blauwe halsbandparkiet die we op 24 nov 2018 hebben kunnen waarnemen ( zie foto en verslag van deze telling op het ARDEA blog). Of wie weet krijgen we wel een Alexanderparkiet en/of een Monniksparkiet te zien.

Blog image

Praktisch:

● Afspraak: Hoofdingang Kielpark, St-Bernardsesteenweg, Antwerpen-Kiel

● Bijeenkomst: 16.30 u !! einde rond 18.30 uur

● Aanmelden gewenst voor 15 maart via mail naar ardea@hobokensepolder.be , of telefonisch via Walter, want in geval van slecht weer wordt deze telling verplaatst naar een ander moment

● Meebrengen: wandelschoenen, verrekijker

● gids : Walter De Weger (0495/23.77.10)Gierzwaluwnestkasten TimmerenSoortenbescherming

Geplaatst door Eddie Schild 13 mrt, 2019 18:02:52

Zaterdag 9/03/2019 was het timmer dag op fort 7, dit x hebben we gierzwaluwkasten gemaakt om deze soort te ondersteunen. Door thuis alle spleetjes dicht te maken om het energiecertificaat zo goed mogelijk te hebben, heeft de gierzwaluw geen nestplaatsen meer. Let op wanneer je uw dak vernieuwd want de gierzwaluwnesten zijn beschermd, meestal zitten ze onder de dakrand in een kleine opening.
Daar deze in kolonie leven zoeken we nu eerst plaatsen waar ze broeden en u kan hier mee helpen ons dit door te geven.

Hoe weet ik wanneer en waar er een nest is :Kijk goed wanneer de zon ondergaat gieren ze meermaals langs de dakrand op een gegeven moment fraktie van een seconde vliegt de gierzwaluw in een klein gat.
Eens we de plaatsen gevonden hebben waar ze broeden kunnen we kasten bijhangen. Eens de lente er aan komt komen ze spoedig, we kijken er al naar uit. Bedankt aan alle medewerkers en sponsors om dit mee te kunnen verwezenlijken.


uitzonderlijk vroege aankomst koekoekVogelwaarnemingen

Geplaatst door Luc Van Schoor 09 mrt, 2019 09:00:33

Koekoek ,uitzonderlijk vroege aankomst : 9.03.2019, wijk Koornbloem-Wilrijk

Rond 7.55 u riep een mannetje gedurende enkele minuten vanuit de beboomde groenzone langs de Koornbloemstraat. Hij vloog na 5 tal min.verder door in NW richting.

Dit is mijn vroegste lentewaarneming ooit van deze soort .
https://waarnemingen.be/waarneming/view/168404213

-Eerder ,op 25.02, werd op Fort 5-Edegem een roepende vogel gehoord.
waarnemer Koen Kohlbacher
https://waarnemingen.be/waarneming/view/168111586