Vogelwerkgroep Ardea

Vogelwerkgroep Ardea

Over onze blog

Ardea is een nieuwe vogelwerkgroep, gesticht in januari 2013, en werkzaam in de regio Antwerpen Zuid. Het werkterrein van ARDEA zal grotendeels die van de Natuurpunt-afdelingen Hobokense Polder en Zuidrand Antwerpen beslaan, alsook de kasteelparken van Aartselaar. Bezoek ook onze website. Een korte handleiding over het gebruik van de blog vind je hier.

eerstvolgende ARDEA excursies

AgendaGeplaatst door Luc Van Schoor 11 mei, 2017 18:15:17
Beste ARDEA'en ,


Dit weekend staan er twee excursies op ons programma die zeker de moeite waard zijn om eraan deel te nemen . Oordeel zelf :

zaterdag 13 mei , 8 u Volledag-tocht naar Wijmeers en Paardeweide
Een boeiende kennismaking met nieuwe overstromingsgebieden in de Zee-Scheldevallei.Ze bieden naast een gevarieerde natuur ook waardevolle weidevogels al Grutto en Kievit.
Tot op vandaag kan de vogelfreak er zich verblijden met leuke soorten als Visarend, Kemphaan, Bosruiter, Snor, Wielewaal en Blauwborst ...om er maar enkele te noemen.
Zie voor meer info in het ARDEA bulletin en de NP tijdschriften Polderblad en Rantgroen.

Leiding en gids: Wim Mertens, wim.a.mertens@proximus.be (0499/58.99.16)
Verplicht inschrijven bij Wim Mertens ! We rijden heen/weer met de trein vanuit Berchem Station. Wie wil kan meerijden naar B-Station vanuit Wilrijk ,verwittig daarvoor Luc 0494/336309 Laat deze mooie kans niet schieten !

Grutto , foto Luc Van Schoor

zondag 14 mei , 3e Ronde Broedvogelinventarisatie in het Uilenbos -Hove.
Een trage en leerrijke speurtocht in het toekomstig Natuurpuntgebied waar naast roofvogels als Buizerd en Sperwer ook heel wat andere bosvogels kunnen waargenomen worden .

Aanvang 8 u , Boshoekstraat 98 , Hove
Verwittig Luc Van Schoor 0494/336309 voor je deelname en mogelijk ook meerijden vanuit Wilrijk .


Middelste bonte specht -man , foto Luc Van Schoor  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post505

Herinnering ! inschrijven voor SLOW excursie 13 mei

AgendaGeplaatst door Luc Van Schoor 03 mei, 2017 20:48:05
Opgelet !!!! stel niet uit wat je vandaag kan doen ...

Schrijf je ten laatste 5 mei
in voor de boeiende SLOW-excursie op zaterdag 13 mei inschrijven bij Wim Mertens wim.a.mertens@proximus.be (0499/58.99.16)

We bezoeken de nieuwe overstromingsgebieden Wijmeers en Paardeweide in het Schelde bekken. EEN AANRADER ! Zorg daarom dat je er bij bent

  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post501

eerstvolgende ARDEA excursie

AgendaGeplaatst door Luc Van Schoor 03 mei, 2017 11:57:20

Provinciaal Domein Vrieselhof, Oelegem - avondexcursie !

Zaterdag 6 mei 2017 , 19 u

De Antwerpse Voorkempen is van oudsher een streek van kasteeldomeinen, de zogenaamde ‘huizen van plaisantie’. Het Vrieselhof was één van die adelijke domeinen en werd in 1974 aangekocht door de provincie en opengesteld voor wandelaars.
Het 90 ha groot gebied bestaat uit een parkgedeelte rond het kasteel met U-vormige hofgracht en vijver. Voorbij de Heidebeek, die vroeger de domeingrens vormde, ligt het Vrieselgoor, een moerassig bebost gebied dat onderhevig is aan kwel. Aan de overzijde van het Groot Schijn ligt het Goor, een laaggelegen moerassig land. Bij het Goor hoort een deel waardevol blauwgrasland. Het Groot Schijn kent in het Vrieselhof nog haar natuurlijke meanderende loop.

In het stervormig aangelegde bos achter het kasteel komen veel holenbroedende vogels voor. Oude eiken en beuken oefenen een grote aantrekkingskracht uit op spechten. Hier broeden naast de Groene en de Grote bonte specht ook de Kleine bonte-, de Zwarte- en zelfs de zeldzamere Middelste bonte specht. Onder de broedvogels is Bosuil een vaste klant en Steenuil is regelmatig te zien in de graslanden langs het Schijn. Mogelijk is de Houtsnip hier ook nog een broedvogel.
Luc ,die er in de jaren ’80 en ‘ 90 de broedvogels in kaart bracht, kon enkele keren een baltsende houtsnip in de schemering waarnemen. De laatste lentewaarnemingen dateren echter al van 2011. Het is dan ook de vraag of deze schuwe bosvogel nog in het domein broedt. De kans is vrij klein dat we vanavond de Houtsnip te zien krijgen, al weet je maar nooit . De karakteristieke baltsvlucht is vooral bij warme lenteavonden te zien. Daarom gaan we deze keer wat later op stap tijdens een avondlijke excursie.

Praktisch:

Vertrek om 19.00 u op de parking onder het viaduct aan ’t Spant, Boomsestweg 333 in Wilrijk.Einde wandeling ca. 22.00 u te Oelegem .Kostendelend rijden (0,07 euro/km)

gids en leiding: Luc Van Schoor (0494/33.63.09) Joris Van Reusel
Mee te brengen: verrekijker , fototoestel, bij droog weer volstaan wandelschoenen │
Wie eventueel wil aansluiten aan het Vrieselhof verwittigt de leiding vooraf.

houtsnip in baltsvlucht  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post500

eerstvolgende ARDEA excursie

AgendaGeplaatst door Luc Van Schoor 24 apr, 2017 07:44:57
Het bezoek van vwg ARDEA op 1 mei aan Het Zwin in Knokke is al enige tijd VOLZET

Maar er is goed nieuws voor wie dit vernieuwde vogelpark wil bezoeken !
Een weekje later, op 7 mei ,kan je mogelijk mee met Natuurpunt afdeling Aartselaar. Zo snel mogelijk inschrijven is dan wel de boodschap als je erbij wil zijn !

https://www.natuurpunt.be/agenda/uitstap-naar-het-zwin-22447

ARDEA wenst je alvast veel succes en een boeiend bezoek.

  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post493

eerstvolgende ARDEA excursie

AgendaGeplaatst door Luc Van Schoor 31 mrt, 2017 14:57:50

SLOW! Excursie naar het Viersels gebroekt

Zondag 2 aprilL 2017

Niet zo ver uit onze buurt, net voorbij Lier, is de natuurontwikkeling in volle gang. In het mondingsgebied van de Grote en de Kleine Nete worden tal van gebieden heringericht als overstromingsgebied, getijdengebied, natuurgebied. Deze waterrijke regio wordt zo één grote kraal van plassen, vijvers, moerassen, natte weilanden, rivieren en beken. Uiteraard een aantrekkelijke omgeving voor vogels. Zowel Natuurpunt als het Agentschap voor Natuur en Bos zetten er hun schouders onder twee LIFE+- projecten om dit ambitieuze plan te realiseren.
Samen met onze gids Rudy Van Cleuvenbergen verkennen we vandaag het vogelrijke Viersels gebroekt . En dat doen we rustig wandelend, met voldoende tijd om te genieten van landschap, vogelzang, geuren en kleuren, maar ook om te kunnen fotograferen of schetsen. Op ’t gemakske dus, of zoals dat vandaag heet: SLOW!

Tijdens de voorbereiding , een week geleden, kwamen o.a. bruine kiekendief , grote zilverreiger, waterpiepers, zomertaling ,kleine plevier, blauwborst en roodborsttapuit in de kijker. bMogelijk zien we vandaag nog andere leuke soorten...

Praktisch:
Aanvang: 08.30 uur (einde rond 12.30)│
Plaats vertrek: ’t Spant, Boomsesteenweg 333, Wilrijk.
Samendelend rijden (0,07 eur/km) │
Gids : Rudy Vancleuvenbergen . Leiding: Luc Van Schoor 0494/336309│
Meebrengen: stevige wandelschoenen, , verrekijker, fototoestel, schetsboek, een drankje voor onderweg.
Na de excursie kan je in een plaatselijk café je picknick gebruiken.
Aanmelden op voorhand a.u.b. via mail naar ardea@hobokensepolder.be of telefoontje naar Luc. Zorg dat je erbij bent !  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post476

Mibos onderzoek: Infoavond Middelste Bonte Specht

AgendaGeplaatst door Kathy De Lange 09 mrt, 2017 21:12:37
Praktish: vrijdag 10 maart in lokaal Ijsvogel, Fort 7
Aanvang: 20u, einde om 22u

De Middelste Bonte Specht (Mibos) is een eerder recente verschijning in onze contreien die oprukt vanuit het zuiden en het oosten. Omdat deze soort niet zo gekend is organiseren we deze infoavond waarbij we stilstaan bij de belangrijkste veldkenmerken en gedrag zodat we de soort op onze excursies kunnen herkennen.

Iedereen die wil meewerken aan het onderzoek is van harte welkom.
  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post454

eerstvolgende ARDEA excursie

AgendaGeplaatst door Luc Van Schoor 19 feb, 2017 11:49:21

Zaterdag 25 februari 2017 - Vogelwerkgroep ARDEA

Halsbandparkiet- telling in Kielpark , Antwerpen-Kiel

Leiding: Walter De Weger 0495/23 77 10

De halsbandparkiet is een schoon vogeltje maar hoort in principe niet thuis in ons ecosysteem.Omdat het holenbroeders zijn is de impact op soorten als boomklevers en spechten niet te vermijden.

Het is één van de opmerkelijkste recente exoten want deze soort is aan een steile opmars bezig in West-Europa. Vooral in grote steden is de halsbandparkiet meer en meer aanwezig. De as Brussel-Mechelen-Antwerpen wordt beschouwd als een potentieel groeigebied voor deze soort. In Brussel groeide een populatie van minstens 7000 ex op 30 jaar tijd, nadat in 1974 50 ex. werden losgelaten in het Melipark. Nu zou Vlaanderen minstens 10.000 halsbandparkieten tellen.

Na een spannende zoektocht vond ARDEA in de zomer van 2015 een regionale slaapplaats van 35 halsbandparkieten in een bepaalde boom in het Kielpark. Om de evolutie van het aantal in onze regio verblijvende hb-parkieten te kunnen volgen, starten we dit jaar met twee wintertellingen op deze slaapplaats. Hoeveel vogels komen hier ‘s avond tegen de schemering samen? Zijn het mannetjes en vrouwtjes? Alleszins een zeer boeiend fenomeen om te volgen… en om meer over deze heel bijzondere soort aan de weet te komen! De eerste telling ging al door op 19 november zodat we het aantal vogels kunnen vergelijken en vaststellen of er al dan geen winterslachtoffers zijn gevallen.

Praktisch:

● Afspraak: Hoofdingang Kielpark, St-Bernardsesteenweg, Antwerpen-Kiel

● Bijeenkomst: 17.30 u !! einde rond 18.30 uur (in de NP tijdschriften Polderblad en Rantgroen stond verkeerdelijk 17 u !)

● Aanmelden gewenst voor 20 februari via mail naar ardea@hobokensepolder.be , of telefonisch via Walter, want in geval van slecht weer wordt deze telling verplaatst naar een ander moment

● Meebrengen: wandelschoenen, verrekijker

  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post448

eerstvolgende ARDEA excursie

AgendaGeplaatst door Luc Van Schoor 22 jan, 2017 11:41:18
nog enkele plaatsen vrij ,nu inschrijven !!!


Zondag 29 januari 2017, 7u45

Bustocht naar Zeeland en Zuid-Holland (NL)

Gids: Luc Van Schoor 0494/33.63.09
Leiding: Walter Van Spaendonk 03/480.54.24 of 0479/98.57.77

Wij, vogelaars uit het Antwerpse, leven in een bevoorrechte positie. Nergens in de wijde omtrek zijn er binnen een straal van een dagexcursie zoveel vogels en ook vogelsoorten te zien als in Zeeland en het zuiden van Zuid-Holland. En daar gaan we samen naartoe, comfortabel in een bus, afgewisseld met haltes voor een groep vogels. Een frisse neus halen we bij de wandelingen, waarschijnlijk een in de voormiddag en een in de namiddag. Bij de voorbereiding zoeken Luc en Walter naar de beste plekjes op Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee.

Ze houden in de gaten wat er waar gemeld wordt, hoe het zit met eb en vloed, en ook een beetje met het weer. In de grote groepen Brandganzen zoeken we naar ‘speciallekes’ als Roodhalsgans of Sneeuwgans. Rotgans, Grauwe gans en Kolgans zijn er in variabele aantallen. Kleine- en Wilde zwanen en Rietganzen zoeken we op de akkers met landbouwresten, dat is de laatste jaren moeilijk maar spannend. Roofvogels zijn er altijd, maar de soorten zijn nooit zeker … Smelleken, Slechtvalk, Ruigpootbuizerd, Zeearend (gezien op voorbereiding). Brouwersdam heeft buiten zijn vaste waarden als Roodkeelduiker, Steenloper, Paarse strandloper, altijd kans op Ijseend , Toppereend, Parelduiker, Kuifduiker en Eiders. Vroeger zagen we hier meestal Gewone zeehonden, nu worden die wat verdrongen door de grotere zeldzamere Grijze zeehond. Plevieren, ‘tringa’ en andere beesten op lange poten komen zeker links of rechts in de kijker. De eerste Grutto's zijn al terug.

Iets voor het telescoopgebruik. Er zijn de laatste tijd veel telescopen op deze uitstappen, wat natuurlijk prima is, maar hierdoor denken de telescoopbezitters dat de telescooplozen altijd wel ergens terecht kunnen en zo komen deze soms in de kou te staan. Aan ‘lozen’ vragen we geef een seintje als je graag wil kijken, aan de ‘bezitters’ houd het wat mee in de gaten.

Inschrijven: Stort onmiddellijk €18/persoon, voor studenten is dat €15/persoon. Jongeren met begeleiding onder 12 jaar kunnen gratis mee (wel inschrijven).
Gezinnen betalen nooit meer dan € 50. Gelieve het bedrag over te schrijven op rekeningnummer BE02 9799 7675 4740 van Natuurpunt Zuidrand met vermelding van de namen van de deelnemers en een telefoonnummer (liefst gsm).

afspraak: Afspraak: vertrek om 7u45 aan de Bist te Wilrijk en einde rond 19u ook aan de Bist .Picknicken doen we in een café waar ook soep te verkrijgen is.

mee te brengen: verrekijker, telescoop, vogelgids, fototoestel, warme regenvrije kledij en schoeisel, picknick en enkele euro's voor soep en/of drank

ijseenden aan de Brouwersdam
  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post443

ARDEA activiteiten weekend 21-22 jan.

AgendaGeplaatst door Luc Van Schoor 17 jan, 2017 18:05:39
Beste ARDEA medewerkers en sympatisanten,

Tijdens het komend weekend is er heel wat te beleven voor vogelliefhebbers,-sters.

De Belgische Vogeldag gaat zaterdag 21 jan. door op het werkingsgebied van onze vogelwerkgroep ! Een reden temeer om daar bij te zijn . Zie voor het boeiend programma onder 'Ardea algemeen'. Wie sluit aan bij de ARDEA delegatie ?
Plaats: UA,campus Drie Eiken te Wilrijk vanaf 10 u.

Zaterdagavond stellen Rudy Vansevenant en Hilde Vangrunderbeek hun beeldverslag voor : Op reis naar de betoverende natuur van Canada.
Daarbij onder meer prachtige vogelopnamen en foto's van grizzliberen .
Zie aankondiging op deze blog onder 'Ardea algemeen'.
Zeker een aanrader ! 20 u ,Districtshuis , Bist 1 te Wilrijk.

Tenslotte vragen we op zondag 22 jan.ook je actieve deelname aan de Waterpieper-telling in de Hobokense Polder. Met de resultaten van de vorige telling in december in het geheugen tellen we langs en nabij het groot rietveld.
Afspraak om 16 u (aanpassing !)op de parking van United Caps aan de Schroeilaan,Hoboken.
Geef even een seintje via je reactie op dit bericht als je erbij wil zijn .

Alvast bedankt en zeer welkom !  • Reacties(1)//ardea.hobokensepolder.be/#post442

eerstvolgende ARDEA excursie

AgendaGeplaatst door Luc Van Schoor 22 dec, 2016 15:34:27

Zondag 8 januari 2017 - vogelexcursie

NIEUWJAARS-JENEVERTOCHT (THOLEN, NL)

Traditioneel voert deze eerste vogeltocht van het jaar ons naar Tholen en de Oesterdam maar een ommetje langs Yerzeke-Moer behoort ook tot de mogelijkheden. Zoals gebruikelijk toasten we nu ook weer op een nieuw en boeiend natuur(punt)jaar. Wie er de vorige keren bij was weet dat de Jenevertochten meestal mooie waarnemingen opleveren. Vorig jaar konden we o.a. strandleeuwerik, sneeuwgors, havik, kleine strandloper, slechtvalk, blauwe kiekendief, grote zilverreiger en goudplevier waarnemen.
Mochten we dit jaar nog eens een echte ouderwetse vriesdag meemaken, dan zullen ongetwijfeld weer heel wat wintergasten van de partij zijn: ganzen, eenden, roofvogels. We nemen alleszins de nodige tijd om rustig rond te speuren naar al wat in de kijker of telescoop komt. ‘s Middags zorgen we ook nu weer voor een gezellig cafeetje waar we naast een drankje ook een kom warme soep kunnen krijgen. Zorg dat je erbij bent.... Graag tot dan!


Praktisch:

● Afspraak: ‘t Spant, Boomsestwg 333, Wilrijk

Vertrek: 08.30 uur, terug ca 18.15 uur

Kostendelend rijden (0,07 eur/km)

Meebrengen: verrekijker, telescoop, vogelgids, ev. camera, lunchpakket (drank is ‘s middags ter plaatse verkrijgbaar). Bij droog weer volstaan stevige wandelschoenen, bij regenweer laarzen.

 Gids en leiding: Luc Van Schoor (0494/33.63.09) en Marc Hofman (0494/56.01.07)  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post433
« VorigeVolgende »