Vogelwerkgroep Ardea

Vogelwerkgroep Ardea

Over onze blog

Ardea is een nieuwe vogelwerkgroep, gesticht in januari 2013, en werkzaam in de regio Antwerpen Zuid. Het werkterrein van ARDEA zal grotendeels die van de Natuurpunt-afdelingen Hobokense Polder en Zuidrand Antwerpen beslaan, alsook de kasteelparken van Aartselaar. Bezoek ook onze website. Een korte handleiding over het gebruik van de blog vind je hier.

ARDEA op ledenavond Hobokense Polder

Ardea algemeenGeplaatst door Luc Van Schoor 30 jan, 2018 21:07:26

Za. 3 februari Ledenavond van Natuurpunt Hobokense Polder
met bondige presentatie van de ARDEA activiteiten 2017


Om 18.30 u staat in CC Moretus, Berkenrodelei na een verwelkomingsaperitief een feestelijke maaltijd op ons te wachten. We laten het ons smaken. Maar we maken ook tijd om het Jaaroverzicht 2017 van onze afdelingswerking en ARDEA voor te stellen in de vorm van een becommentarieerde (computer)diashow. En we geven je al zeker een vooruitblik op onze Plannen voor 2018. We willen ook ons bestuur versterken ...

Waar : Berkenrodelei 36, 2660 Hoboken (Antwerpen)

Wanneer : zaterdag 3 februari 2018 van 18:30 tot 22:00

Contact : e-mail: jonckheeredesmedt@gmail.com

tel.: 03 828 64 03

Inschrijven door storting van 16 euro p/p op onze rekening BE81 5230 8065 0424 van Natuurpunt Hobokense Polder ten laatste 29 januari met als mededeling “Gezellig samenzijn” + keuze hoofdmenu). Dranken (wijnen, bieren, frisdranken) dienen ter plekke afgerekend te worden. Heel welkom !
  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post576

aanbieding kleine verrekijker

Ardea algemeenGeplaatst door Luc Van Schoor 20 jan, 2018 16:40:45
Ben je op zoek naar een lichte, degelijke kleine verrekijker aan een gunstige prijs ?
Bekijk dan eens deze aanbieding van de

Kenko UltraVIEW EX 8×32 DH II aan 99 euro (katalogus 369 euro)

en de versie 10x32 aan 109 euro


zie advertentie

  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post574

nieuwjaarswensen

Ardea algemeenGeplaatst door Luc Van Schoor 04 jan, 2018 17:56:36
Ontvangen op 3 jan. van Gerald Driessen - Medewerker Vogel Natuurpunt Studie

Hoi allen,

Mijn allerbeste wensen aan de voltallige vogelwerkgroep voor 2018!!

Veel mooie waarnemingen en leuke verwezenlijkingen!

groeten,

Gerald  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post571

Kerst- en nieuwjaarswensen 2018

Ardea algemeenGeplaatst door Luc Van Schoor 19 dec, 2017 15:31:56
  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post569

ARDEA op algemene vergadering Natuurpunt

Ardea algemeenGeplaatst door Luc Van Schoor 23 nov, 2017 18:04:39


ARDEA mag als regionale vogelwerkgroep één stemgerechtigde medewerker afvaardigen op de jaarlijkse algemene vergadering van Natuurpunt. De vorige jaren was Luc Van Schoor present voor onze vogelwerkgroep.
Dit jaar gaat Luc op dezelfde dag naar de Sovon-dag in NL.
Volgens de statuten mag ieder stemgerechtigd lid zich laten vertegenwoordigen door een ander stemgerechtigd lid of door een lid dat daartoe door de werkgroep werd afgevaardigd. Daarvoor geeft ARDEA een volmacht.

Daarom de vraag :
Wie wil op 2 december voor onze vogelwerkgroep naar de algemene vergadering van Natuurpunt gaan in Antwerpen ?

Geef een seintje aan Luc 0494/336309 of luc.vanschoor@scarlet.be

Het programma en andere info vind je op :
https://www.natuurpunt.be/pagina/algemene-vergadering.
Gratis dranken tijdens de koffiepauzes en broodjesmaaltijd inbegrepen
Adres: De Stroming - Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen.

Breng je stem uit en laat je inspireren door de interne keuken van ...


  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post567

voorbije lente-activiteiten 2017

Ardea algemeenGeplaatst door Luc Van Schoor 05 jul, 2017 14:35:24


Terugblik op een boeiende en vogelrijke lente … 2017

De argeloze lezer heeft er misschien geen benul van ,maar insiders weten dat onze Vogelwerkgroep een drukke en gevarieerde lente achter de rug heeft. Alvorens we de verslagen van de broedvogelmonitoring in de verschillende onderzochte deelgebieden afmaken leek het ons wel nuttig om de voorbije onderzoek- en bescherming-activiteiten in het zonnetje te zetten.

Hierbij een bondig overzicht :

-Het onderzoek naar Mibos (Middelste bonte specht) gedurende twee voormiddagen (25/03 en 8/04 ) in de stadsparken Vogelenzang-Nachtegaalpark, Den Brandt en Middelheim-leverde geen waarnemingen op . Deze schaarse specht werd wél als broedvogel vastgesteld in de private gebieden Klaverblad-Wilrijk , Uilenbos-Hove en in een privaat domein te Hemiksem , langs de rand van ons werkingsgebied

- De broedvogeltelling van de Blauwe reiger-kolonie in het Schoonselhof , op 15 april, leverde 47 broedparen op , of 13% meer in vergelijking met 2016 (38 broedparen) Op vraag van ARDEA werden ,tijdens deze broedperiode, de werken rond de vijvers en het wandelpad stilgelegd.

-Op vraag van Natuurpunt Studie voerden we ,voor een project van de Stad Antwerpen, een selectief broedvogelonderzoek uit in drie deelgebieden van Wilrijk : Klaverblad-Hollebeek , Kleine Struisbeekvallei en Fort VI.

Deze gebieden werden in april-mei elk driemaal ’s ochtend bezocht waarbij doelsoorten als IJsvogel en Mibos werden ontdekt naast andere broedvogels zoals Steenuil , Kerkuil, Kievit , Grote lijster , Kleine Bonte bpecht ,Boomklever , Boerenzwaluw en Bosrietzanger.

-Voor de eerste maal startte we een broedvogelonderzoek in Uilenbos te Hove. Tijdens een tiental inventarisatie-ronden , tussen half april en half juni ,werden heel wat boeiende waarnemingen opgetekend waaronder broedvogels als Mibos ,Kleine Bonte Specht ,Buizerd, Sperwer ,Bosuil ,Grauwe Vliegenvanger en Boomklever

- Het enige broedkoppel Kleine Plevier in onze regio bracht met succes 3 jongen groot in de KMO zone te Wilrijk , en dit ondanks de verstoring en bedreiging door bouwactiviteiten . In hetzelfde industriegebied broedde een paar Scholeksters op het dak van een opslagplaats

- Dankzij het plaatsen van selectieve nestkasten op geschikte plaatsen werden deze lente enkele mooie successen gehaald : een koppel Steenuil met 2 jongen in Hove , 2 koppels Torenvalk, in Edegem en Wilrijk ,met respectievelijk 5 en 6 jongen, die allen werden geringd. In de kerken H.Hart te Hoboken en Sint Catharina kerk op het Kiel werd telkens een broedgeval van Torenvalk opgemerkt.

In Edegem werden twee jonge Kerkuilen van de hongerdood gered dankzij een alerte interventie door enkele medewerkers ,nadat een adulte kerkuil als verkeersslachtoffer was gevonden.

De Lentetrektellingen Hobokense polder brachten ,zoals gebruikelijk ,minder vogels op dan tijdens de herfsttrek maar de waarnemingen mochten er zeker zijn met uitschieters als de 6 Zwarte wouw op 1 mei , 267 Gierzwaluw op 6 mei en soorten als Purperreiger (3) Visarend (2) Rode Wouw (2) Smelleken (1) Zwarte Stern (1) en Kleine Barmsijs (3)

Tussendoor waren er nog boeiende acties en excursies die aardig wat geïnteresseerde vogelaars op de been brachten :

-een geslaagde Nacht van de Steenuil op 25 maart te Hove met een 50tal deelnemers

-de SLOW excursie in het mooie Viersels Gebroekt op 2 april

-de vogelrijke excursie op 1 mei naar het vernieuwde Zwin en enkele nieuwe natuurgebieden in West Zeeuws Vlaanderen

-de sfeervolle avondtocht op 6 mei in het Provinciaal domein Vrieselhof te Oelegem met baltsende Houtsnippen

-een boeiende kennismaking met de overstromingsgebieden Wijmeers en Paardeweide in de vallei van de Zeeschelde op 13 mei

-de fietsexcursie SOS zwaluwen & weidevogels op 17 juni met enkele verrassende broedresultaten van Boerenzwaluw

-de Nachtzwaluwtocht in het Grenspark De Zoom –Kalmthoutse heide op 24 juni waar we naast mooie waarnemingen van Nachtzwaluw ook roepende juveniele Ransuilen te horen kregen.

Met veel dank aan de ARDEA-gidsen en begeleiders , de actievoerders , de geïnteresseerde deelnemers, en de verslaggevers.
We wensen aan iedereen een mooie zomer met boeiende waarnemingen en deugddoende vakanties.


Middelste Bonte Specht , foto: Luc Van Schoor
Visarend , foto : Guy Borremans
Steenuil in nestkast te Hove , foto : Walter De Weger

Torenvalk juvenielen in nestkast Stadsboerderij Wilrijk , foto: Maarten Mortier

Bosuil juv. in Uilenbos te Hove , foto: Kathy De Lange
Kleine Plevier, geslaagd broedgeval in Wilrijk , foto: Luc Van Schoor

  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post520

Gierzwaluwen

Ardea algemeenGeplaatst door Eddie Schild 19 mrt, 2017 12:00:36
Vandaag met succes 3 gierzwaluwkasten opgehangen in de Koning Albertstraat. Op initiatief van Robin die daar de gierzwaluw wat volgt. De nesten die er waren zijn verdwenen door het plaatsen van een nieuwe corniche. Hopelijk vinden de zwaluwen de kast ;-)  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post466

We verwelkomen nieuw leven in de ARDEA groep

Ardea algemeenGeplaatst door Luc Van Schoor 18 mrt, 2017 17:51:15
Raf Beyers en Ellen melden ons met vreugde de geboorte van hun zoontje Joppe.
We wensen onze sympathieke medewerker-vogelringer en zijn lieve gezellin van harte proficiat en nog veel geluk met hun prille lentekind !


  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post465

Nacht van de Steenuil

Ardea algemeenGeplaatst door Eddie Schild 28 feb, 2017 07:46:26

NACHT VAN DE STEENUIL – INFOMOMENT EN UILENWANDELING TE HOVE
ZATERDAG 25 MAART 2017
Graag nodigen we iedereen uit om meer te weten te komen over uilen die bij ons in de buurt voortkomen. Ook al zijn deze prachtige vogels erg zeldzaam
geworden in ons sterk verstedelijkt land, toch zijn er hier en daar nog geschikte plaatsen waar een soort als het kleine, vinnige maar schuwe steenuiltje leeft.
Dankzij de hulp van natuurbeschermers (broedkasten plaatsen in kerken en schuren) wist ook de kerkuil te overleven . De bosuil doet het de laatste jaren
zelfs prima en komt nu voor in parken en tuinwijken. Op deze infoavond kom je er meer over te weten. Tijdens de jaarlijkse Nacht van de Steenuil, een evenement
dat op tal van plaatsen in Vlaanderen wordt georganiseerd door de Steenuilwerkgroep van Natuurpunt, wordt vooral de kleinste bij ons voorkomende
uilensoort, typisch voor kleinschalig weidenlandschap, in het licht gezet. Ook ARDEA’s Roofvogel- en Uilenwerking (ARUW), een team dat al enkele jaren
bezig is met lokaal onderzoek en broedkasten plaatst, doet mee en verwelkomt alle natuur- en uilenliefhebbers op een lokaal event.
Tijdens een korte voordracht kom je er alles te weten over steenuilen, hun gedrag en voorkomen, en licht ARUW toe hoe zij ook in onze buurt sinds enkele
jaren deze vogels onderzoeken en beschermen. Nadien maken we een stiltewandeling in de omgeving, op zoek naar steenuil, kerkuil en bosuil. Met wat
geluk vangen we er glimps van op! Napraten tussen pot en pint is mogelijk, het is tenslotte de nacht van de steenuil…
Praktisch: Plaats: Bovenzaal van het gemeentelijk ontmoetingscentrum De Markgraaf,
Kapelstraat 8, Hove Aanvang: 19 uur stipt Einde wandeling: ca. 21 uur, nadien
napraatmoment met een uilenkoek en uilenpint! Leiding: Eddie Schild
(0498/73.60.77) Vooraf inschrijven is verplicht, want slechts een beperkt aantal
deelnemers is mogelijk. Dat kan via een mailtje naar Milieu@hove.be, met opgave van je naam en het aantal personen. Kinderen
zijn welkom, wel graag apart vermelden.  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post449

aanbevolen voordracht van ARDEA sympatisanten

Ardea algemeenGeplaatst door Luc Van Schoor 14 jan, 2017 10:26:13

warm aanbevolen !!

Za.21 januari 2017, 20u winteravond

Op reis naar de betoverende natuur van Canada
door Rudy Vansevenant en Hilde Vangrunderbeek

grizzli , foto Rudy Vansevenant

Twintig jaar geleden bezochten we voor het eerst British Columbia, de meest westelijk gelegen provincie van Canada. Het bleef na al die jaren één van onze mooiste reizen!
In het voorjaar van 2016 wilden we de reis opnieuw doen en jawel … het werd weer één van de mooiste reizen die we ooit maakten! Je mag er deze avond mee van genieten!

Na een vlucht van Brussel over Montreal naar Vancouver nemen we er onmiddellijk de ferry naar Vancouver eiland.
Eerste stop is Victoria, de hoofdstad van British Columbia, een erg Brits aandoend stadje waar we het knappe natuurhistorisch museum bezoeken. Daarna logeren we nabij Tofino, aan de Stille Oceaan. We maken een wandeling door het zeer zeldzame Pacifisch regenwoud dat eindigt op het prachtige strand “Long–beach”. We zien Visarenden vissen op de oceaan, de Amerikaanse zeearend vliegt over en Zwarte Scholeksters zoeken hun voedsel tussen de rotspartijen op het strand. Het mariene leven in de plasjes op en tussen de rotsen is buitengewoon: zeepokken, eendenmosselen, zeesterren en zeeanemonen in verschillende kleuren, het zeldzame “Bezaantje”, … onze voorzitter zou er zijn hartje ophalen! Vanuit Tofino maken we een boottocht en zien Grijze Walvis, Zeeotter, Zeeleeuw en o.a. Duifzeekoet. Van Vancouver eiland gaan we met de ferry terug naar het vasteland op weg naar Likely, een klein vergeten dorpje in het binnenland aan de Quesnel rivier. Onderweg nemen we in Whistler de grootste kabellift ter wereld en wandelen we door de sneeuw. Enkele honderden kilometers verder in 100 Miles House ligt een knap vogelreservaat; daar fotograferen we o.a. Amerikaanse smient, Rosse stekelstaart, Maskerzanger, Geelkoptroepiaal en de zeldzame Victoriaral! Verder onderweg naar Likely maken we nog beelden van de Canadese Kraanvogel, de Amerikaanse wulp en de Kleine geelpootruiter. In Likely logeren we bij Garry en Peggy die er “Ecotours” runnen.

Met hen als gids gaan we er gedurende twee dagen op zoek naar wildlife. We zien er zwarte beren en hebben een onvergetelijke ontmoeting met een vrouwtje Grizzly. Ook heel wat andere kleine zoogdieren en vogels als Boshoen, Kraaghoen, Stellersgaai … kruisen er ons pad.

Van hieruit rijden we naar Wells Gray Provincial park, bekend om zijn vele prachtige watervallen. We logeren er in een B&B bij Vlamingen. Op hun terras fotograferen we de twee soorten kolibries die in Canada voorkomen. Op hun domein zien we de Vos en twee Zwarte beren! Vandaar trekken we richting Rocky Mountains waar we eerst het Jasper National Park gaan bezoeken. Hier maken we onze meest spectaculaire beelden van Zwarte Beren: een jong koppel dat met elkaar aan het dollen is, een moeder met twee jongen die een spar in klimmen, … fantastische belevenissen! Maar ook zien we enkele soorten (grond)eekhoorns, enkele soorten herten, het Dikhoornschaap, Sneeuwgeiten en verschillende vogelsoorten. Door de spectaculaire Rockies rijden we verder naar het Banff en Yoho National Park met stops aan de beroemde Athabasca watervallen en de Athabasca gletsjer die met de klimaatverandering steeds verder achteruit trekt. We bezoeken enkele van de bekende meren, zoals Lake Louise, Moraine Lake en het diep–blauwe Emerald Lake waar naast Amerikaanse Oeverloper en Middelste zaagbek ook een IJsduiker in zomerkleed zich laat fotograferen! Langs de oevers zien we enkele mooie planten, o.a. Vrouwenschoentje, Bosnimf en Lawinelelie. Met spijt maar vol goede herinneringen rijden we de Rockie Mountains uit richting Calgary waar onze terugvlucht naar Brussel wacht! Mocht er nog tijd zijn die avond, dan volgt nog een korte presentatie van onze reis naar de provincie Quebec (Oost Canada) van enkele jaren geleden, waar we ontmoetingen hadden met Bevers en Elanden en waar we de spectaculaire trek van duizenden en duizenden Sneeuwganzen meemaakten. Maar vooral maakten we er toen kennis met de “Indian Summer”, de onvergetelijke herfstkleuren waarin dit mooie land in september getooid wordt!

Wil je mee van al dat schoons genieten of heb je zelf plannen in die richting, dan is deze avond echt niet te missen!

Afspraak : Districtshuis, Bist 1 - Wilrijk, om 20u. (kleine bijdrage in de onkosten)

Leiding: Hugo Waeterschoot 03/455 22 12
Tuur Wuyts (03/449.99.11 of gsm 0474/55.25.75)

kleine geelpootruiter , foto Rudy Vansevenant

  • Reacties(1)//ardea.hobokensepolder.be/#post438
« VorigeVolgende »