Vogelwerkgroep Ardea

Vogelwerkgroep Ardea

Onze vereniging

ARDEA is de Natuurpunt-vogelwerkgroep in de regio Antwerpen-zuid. In de gemeenten en districten Hove, Edegem, Wilrijk, Hoboken en Antwerpen-Kiel werken wij aan een betere kennis en bescherming van wilde vogels.
We organiseren onderzoek, excursies, cursussen en infomomenten rond vogels, waarbij iedereen welkom is. Om zeldzame broedvogels zoals gierzwaluwen, uilen en roofvogels meer kansen te geven, zetten we nestkastprojecten op.
We werken nauw samen met de Natuurpuntafdelingen Hobokense Polder en Zuidrand Antwerpen.
Zin om mee te doen?
Contacteer ons per e-mail naar ardea@hobokensepolder.be
Raadpleeg onze blog of volg de Ardea-FB-pagina! Bezoek ook onze website.
Een korte handleiding over het gebruik van de blog vind je hier.

Overzicht watervogeltellingen 2017-2018 Fort 5 en Fort 6

WatervogeltellingenGeplaatst door Marc Hofman 19 mrt, 2018 22:24:10
Hierbij een overzicht van de watervogeltellingen seizoen 2017-2018 op Fort 5 en Fort 6:
  • Reacties(1)//ardea.hobokensepolder.be/#post596

eerstvolgende watervogeltellingen

WatervogeltellingenGeplaatst door Luc Van Schoor 17 nov, 2017 18:28:15

INBO-WATERWILDTELLINGEN : 18-19 november 2017

wintertaling , foto Gunther Moens

De tellingen in de ARDEA regio staan open voor alle belangstellenden.

Bij elke telling worden alle aanwezige watervogels geteld in zoveel mogelijk geschikte gebieden .De telling duurt gewoonlijk een uurtje. Je kan steeds naar keuze aansluiten na contact met de verantwoordelijke van het gebied die je het uur en de juiste plaats van vertrek zal mededelen.

Telgebieden :

Hobokense Polder, Polderstad/Hoboken. info: André Van Langenhove 0486/826822

Fort V en Fort VI, belangstellenden kunnen mee op pad, maar geven vooraf een seintje. aan Marc Hofman 03 448 30 68 - 0494 56 01 07

Waterlink/Aquafin, Kielsbroek 0472/267698 peter.bastiaensen@gmail.com

Fort VII en Fort VIII : Peggy Beers,0485/528125 beerske@yahoo.com

Park Kielse vest : Joris Van Reusel ,0486/836234 ardea@jupiter24.be

Bij ongunstig weer kan een telling worden uitgesteld. In dat geval informeer je best eerst bij de verantwoordelijke.
  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post564

Watervogeltelling 14/01/2016

WatervogeltellingenGeplaatst door Marc Hofman 15 jan, 2017 19:03:54

Bij de watervogeltelling gisteren hebben Wim en ik op de 3 forten 938 vogels geteld en er zijn alweer 4 records gebroken:
- Fort 4, Mortsel: 172 meerkoet!
- Fort 5, Edegem: 280 krakeend!! en 46 meerkoet
- Fort 6, Wilrijk: 53 Canadese gans.

Zie tabellen in bijlage.  • Reacties(2)//ardea.hobokensepolder.be/#post439

watervogeltelling 16 december 2016

WatervogeltellingenGeplaatst door Luc Van Schoor 17 dec, 2016 13:00:25


Watervogelteling 16 december 2016 - Forten 4 en 5

Er werden heel wat records verbroken tijdens de laatste watervogeltelling
.

Fort 4: 2 nieuwe records!

148 meerkoet (vorige maand 135 en daarvoor stond het op 99)

1 pijlstaart: nieuwe soort

Fort 5: 4 nieuwe records!

98 krakeend (stond op 34)

41 waterhoen (stond op 31)

36 meerkoet (stond op 28)

129 Canadese gans (stond op 44)

In totaal hebben we die namiddag 1.337 vogels geteld (502 op Fort 4, 685 op Fort 5 en 150 op Fort 6).


Waarnemers : Marc Hofman en Wim Stappers

Pijlstaart , foto Rudy Vansevenant  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post431

internationale waterwildtellingen

WatervogeltellingenGeplaatst door Luc Van Schoor 16 okt, 2015 19:13:53

Dit weekend gaan de eerste van de zes Wildwatervogeltellingen door.

Bij elke telling worden alle aanwezige watervogels geteld in zoveel mogelijk geschikte gebieden . De tellingen in de ARDEA regio staan open voor alle belangstellenden.

De telling duurt gewoonlijk een uurtje. Je kan steeds naar keuze aansluiten na contact met de verantwoordelijke van het gebied die je het uur en de juiste plaats van vertrek zal mededelen.

Telgebieden :

Hobokense Polder, Polderstad/Hoboken. info: André Van Langenhove 0486/826822

Fort V en Fort VI, belangstellenden kunnen mee op pad, maar geven vooraf een seintje. aan Marc Hofman 03 448 30 68 - 0494 56 01 07

Waterlink/Aquafin, Kielsbroek 0472/26 76 98 peter.bastiaensen@gmail.com

Fort VII en Fort VIII : Peggy Beers,0485/528125 beerske@yahoo.com

Park Kielse vest : Jan_de _bie@telenet.be - 0479/97 67 03

Bij ongunstig weer kan een telling worden uitgesteld. In dat geval informeer je best eerst bij de verantwoordelijke.

  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post302

laatste wintertelling 2014

WatervogeltellingenGeplaatst door Luc Van Schoor 12 mrt, 2014 15:52:57

15/16 maart laatste watervogeltellingen winter 2013-2014

Hobokense Polder
, Polderstad/Hoboken. info: André Van Langenhove 0486/826822

Fort V en Fort VI, belangstellenden kunnen mee op pad, maar geven vooraf een seintje. aan Marc Hofman 03 448 30 68 - 0494 56 01 07

Waterlink/Aquafin, Kielsbroek info: Joris Van Reusel 0486/836234

Fort VII en Fort VIII info: Peggy Beers,0485/528125 beerske@yahoo.com

Bij ongunstig weer kan een telling worden uitgesteld. In dat geval informeer je best eerst bij de verantwoordelijke.

  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post143

eerstkomende tellingen in onze regio

WatervogeltellingenGeplaatst door Luc Van Schoor 14 feb, 2014 09:55:48

15/16 febr. watervogeltellingen

Hobokense Polder
, vertrek zaterdag 15/02 om 9 u aan de vijver halverwege Scheldelei, Polderstad/Hoboken. info: André Van Langenhove 0486/826822

Fort V en Fort VI, belangstellenden kunnen mee op pad, maar geven vooraf een seintje. aan Marc Hofman 03 448 30 68 - 0494 56 01 07
Vertrek zaterdag 15/02 10 u Rombaut Keldermansstraat 9, Edegem

Waterlink/Aquafin, vertrek zaterdag 15/02 om 9 u aan station Esso. Kielsbroek
info: Joris Van Reusel 0486/836234

Fort VII en Fort VIII, zaterdag 15/02. info: Peggy Beers, beerske@yahoo.com

Bij ongunstig weer kan een telling worden uitgesteld. In dat geval informeer je best eerst bij de verantwoordelijke.  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post126

voorbije watervogeltelling

WatervogeltellingenGeplaatst door Luc Van Schoor 10 dec, 2013 16:57:19
18/19 jan. watervogeltellingen
Hobokense polder , info André Van Langenhove 0486/826822
Fort V en Fort VI , info : Marc Hofman 0494/560107
Waterlink/Kiels broek , info : Joris Van Reusel 0486/836234
Fort VII en Fort VIII , info: Peggy Beers

  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post113

Watervogeltellingen Hobokense Polder 2012-2013

WatervogeltellingenGeplaatst door Luc Van Schoor 12 apr, 2013 15:36:18

Meer info op de website van Natuurpunt Hobokense Polder

  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post35

Watervogeltellingen Fort 5 en Fort 6 winter 2012-2013

WatervogeltellingenGeplaatst door Marc Hofman 18 mrt, 2013 22:39:17
Sinds begin jaren tachtig worden in Vlaanderen elke winter zes midmaandelijkse tellingen georganiseerd (periode oktober-maart). Het doel van dit lange termijn monitoring-project is om een inzicht te verkrijgen in de aantallen, de trends en de verspreiding van watervogels die tijdens de winter of de trekperiode in onze waterrijke gebieden verblijven.

De coördinatie van de tellingen en het beheer van de gegevensbank is in handen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Het invoeren van de gegevens in de databank gebeurt online via een webapplicatie.

Na de laatste telling van vorige zaterdag, volgt hierbij een overzicht van de getelde watervogels op Fort 5 te Edegem en Fort 6 te Wilrijk. De tabellen geven eveneens de maximumaantallen die sinds 1995 geteld werden.

Op Fort 5 werd deze winter een nieuw maximumaantal aalscholvers (11) geteld.
Verder was er een eerste waarneming van een zwartkopmeeuw tijdens de tellingen. Opvallend waren verder de erg lage aantallen wilde eenden deze winter.

Op Fort 6 werd deze winter een maximumaantal Canadese ganzen (10) en ook kuifeenden (6) geteld. Het was de tweede winter op rij zonder overwinterende futen. Ook hier werden deze winter erg lage aantallen wilde eenden geteld.  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post16