Vogelwerkgroep Ardea

Vogelwerkgroep Ardea

Over onze blog

Ardea is een nieuwe vogelwerkgroep, gesticht in januari 2013, en werkzaam in de regio Antwerpen Zuid. Het werkterrein van ARDEA zal grotendeels die van de Natuurpunt-afdelingen Hobokense Polder en Zuidrand Antwerpen beslaan, alsook de kasteelparken van Aartselaar. Bezoek ook onze website. Een korte handleiding over het gebruik van de blog vind je hier.

2e ronde broedvogelonderzoek Uilenbos-Hove

BroedvogelonderzoekGeplaatst door Luc Van Schoor 28 apr, 2017 12:47:37

BROEDVOGELINVENTARISATIE UILENBOS HOVE

2e ronde zaterdag 29 april , 8u

Welke soorten kunnen komen er , naast Middelste bonte specht , nog voor ?
Kom ze mee ontdekken !

Praktisch: Aanvang: 08.00 uur (einde om 12.00 uur) │Bijeenkomst: aan de toegang van de dreef van het Uilenbos, Boshoekstraat 98, Hove. │ Leiding: Joris Van Reusel en Luc Van Schoor (0494/33.63.09) │ Meebrengen: stevige wandelschoenen, warme regenbestendige kledij, verrekijker, fototoestel │Aanmelden op voorhand a.u.b. via mail naar ardea@hobokensepolder.be. Aangemelde deelnemers ontvangen dan kort voor aanvang de gegevens over een mogelijke samenrijden-afspraakplaats (bv. vanaf de Boomsesteenweg).

Boomklever : foto Guy Borremans  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post497

Broedvogeltelling Blauwe reigers 2017

BroedvogelonderzoekGeplaatst door Luc Van Schoor 27 apr, 2017 13:30:54

Broedvogeltelling Blauwe reigerkolonie - Schoonselhof 15.04.2017

duurtijd : 15 - 17.30 u
weer : afwisselend bewolkt , NW 3 Bf , ca. 13°C
deelnemers 7 : Luc Van Schoor, Joris Van Reusel, Ronny Van Regenmortel, Ina Wauters, Guy Borremans, Kathy De Lange, Louis Schramme

aantal bezette nesten in 2017 : 47

commentaar :

- We verheugen ons op een duidelijke toename van het aantal broedkoppels + 9 of 13% meer in vergelijking met 2016 (38 broedparen) wat resulteerde in een aantal nieuwe nesten (kleiner van omvang)

- Alhoewel broedresultaten van de kolonie ontbreken vermoeden we dat de voorbije zachte winters en een succesrijk voorafgaand broedseizoen deze toename gunstig beïnvloeden.

- We stellen een lichte vermeerdering vast van het aantal nestbomen 24 t.o.v. 22 in 2016 , 21 grove den + 1 wilde kastanje
- Het aantal bezette nesten nam in 6 dennen nog toe (max.4 broedparen in 2 dennen) Ook werd in één vrijstaande den langs de gerooide waterkant genesteld , wat mogelijk duid op een gebrek aan geschikte nestbomen

- We vonden 1 dood jong van enkele dagen oud en een stelden een toename vast van het aantal lege eierschalen

- We onderzoeken nog naar de mogelijkheid om in de toekomst de broedresultaten vast te stellen

- De recente beheerswerken langs de vijvers en gracht in het Engels (kolonie)bos , hadden gelukkig geen nadelige invloed op de reigerpopulatie.
We danken daarbij Patrick Dictus , deskundige natuur en beheer Stad Antwerpen die begin februari ,op vraag van vwg ARDEA, de werken liet opschorten om onnodige verstoring te vermijden.

foto Kathy De Lange

  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post495

eerstvolgende excursie broedvogelonderzoek

BroedvogelonderzoekGeplaatst door Luc Van Schoor 19 apr, 2017 15:41:06
Beste vogelliefhebber-ster,

We nodigen je uit voor de 2e ronde van het selectief broedvogelonderzoek
Kleine Struisbeekvallei en Fort 6

Donderdag 20 april 2017
Start om 8 u , parking sportcentrum Marienborg , Doornstraat 69 Edegem.
einde rond 12 u. Er hebben zich 3 deelnemers aangemeld .
Wie nog mee wil verwittigd Luc 0494/336309
  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post490

1e ronde broedvogelonderzoek Uilenbos-Hove

BroedvogelonderzoekGeplaatst door Luc Van Schoor 13 apr, 2017 20:30:32

BROEDVOGELINVENTARISATIE UILENBOS HOVE

1e ronde, zondag 16 april ,8 u zat. 29 april + zon. 14 mei + zat. 27 mei 2017

Het Uilenbos te Hove is ongetwijfeld één van de mooiste natuurgebieden van onze streek. Als privéterrein was het echter nooit vrij toegankelijk, en er werd tot op heden dus geen systematisch onderzoek naar het voorkomen van broedvogels gevoerd. In het licht van de toekomstige grotere betrokkenheid van Natuurpunt bij het gebied, werd ARDEA gevraagd om voor een eerste inventaris te zorgen. De resultaten kunnen ook hier weer richting geven aan het natuurbeheer, maar zeker ook bijdragen tot een betere valorisatie van het gebied. ARDEA start dit onderzoek in 2017 met een bescheiden aantal wandelingen in de periode april-mei. Eventueel worden bijkomende (avondlijke) bezoeken ingelast.

Hulp van ervaren vogelaars is hierbij zeker welkom. Liefst met een engagement om de vier bezoeken mee te doen zodat we met dezelfde mensen kleine teams kunnen maken.Wil je meedoen met dit onderzoek, meldt je dan vooraf aan via e-mail.

Praktisch: Aanvang: 08.00 uur (einde om 12.00 uur) │Bijeenkomst: aan de toegang van de dreef van het Uilenbos, Boshoekstraat 98, Hove. │ Leiding: Joris Van Reusel en Luc Van Schoor (0494/33.63.09) │ Meebrengen: stevige wandelschoenen, warme regenbestendige kledij, verrekijker, fototoestel │Aanmelden op voorhand a.u.b. via mail naar ardea@hobokensepolder.be. Aangemelde deelnemers ontvangen dan kort voor aanvang de gegevens over een mogelijke samenrijden-afspraakplaats (bv. vanaf de Boomsesteenweg).

  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post486

vraagstelling rond voorkomen van Mibos

BroedvogelonderzoekGeplaatst door Luc Van Schoor 13 apr, 2017 12:35:33

In verband met het huidige Mibos-onderzoek door ARDEA en specifiek het verdwijnen van deze soort in de zuid-Antwerpse parken stuurde ik onderstaande vraagstelling naar onderzoekers van de Universiteit Antwerpen, departement biologie. Zie hun antwoorden hieronder.

From: Luc Van Schoor [mailto:luc.vanschoor@scarlet.be]
Sent: dinsdag 11 april 2017 22:10
To: Adriaensen Frank; Baeten Stijn
Subject: voorkomen van Mibos in de parken, zuidrand Antwerpen

Dag Frank en Stijn

In het kader van een onderzoek naar het voorkomen van Middelste bonte specht in de zuidrand van Antwerpen bezoekt vwg ARDEA dit voorjaar en lente een aantal voor deze soort geschikte biotopen in haar werkingsgebied . In gekende habitats in het Antwerpse en omgeving als vb. Peerdsbos te Brasschaat , Zevenbergen in Ranst en Schildehof zijn gedurende een aantal opeenvolgende jaren één of meerdere broedkoppels blijvend aanwezig. In de Antwerpse parken Vogelzang ,Middelheim en Den Brandt daarentegen is deze verstoringsgevoelige soort, volgens onze recentste opzoekingen, verdwenen na een aanwezigheid van 1 tot max 3 jaar . De laatste waarnemingen in Vogelzang-Nachtegaalpark dateren van 2012 en de laatste in Middelheim van 2016. (bron waarnemingen.be en eigen gegevens)

In de genoemde parken is rode eekhoorn opvallend aanwezig naast een toenemende broedpopulatie van kauw, en in mindere mate ook van halsbandparkiet. Het aantal boomklevers is ogenschijnlijk in afname al hebben we daarvoor geen bewijsklare gegevens .We stellen ons daarbij de vraag of er een oorzakelijk verband zou kunnen bestaan tussen het voorkomen van predatoren , dominante holenbroeders inbegrepen,en het verdwijnen van Middelste Bonte Specht in genoemde parkgebieden.

We hebben over dit onderwerp nog geen bruikbare informatie kunnen terugvinden.
Hebben onderzoekers van UA of andere instellingen een mogelijke verklaring voor dit fenomeen ?

Alvast bedankt voor uw reactie.

Met vriendelijke groeten,
Namens vwg ARDEA
Natuurpunt Zuid Antwerpen

Luc Van Schoor

From: Adriaensen Frank-UA
Sent: Thursday, April 13, 2017 11:14 AM
To: Luc Van Schoor ; Baeten Stijn
Subject: RE: voorkomen van Mibos in de parken, zuidrand Antwerpen

Dag Luc,

Het verhaal van de Mibos is inderdaad een boeiend verhaal.
Ik heb even onze specialist in deze materie geraadpleegd
Diederik Strubbe doet al jaren onderzoek naar de effecten van halsbandparkieten op andere holenbroeders en de competitieve relaties tussen verschillende holenbroeders.
Hij denkt er eigenlijk hetzelfde over dan ik er over dacht. Hieronder zijn/ons antwoord.
Hopelijk helpt dit een beetje.

Groeten,
Frank

antwoord van Diederik Strubbe - UA :

Moeilijk om daar direct iets concreet op te antwoorden…
De middelste bonte specht is een soort die zich de laatste jaren aan het uitbreiden is in een deel van Vlaanderen.In dergelijke situatie, met een lage-densiteit soort aan de rand van zijn (lokaal) verspreidingsgebied, zijn vele factoren die de populatiedynamiek kunnen beïnvloeden… Het opduiken en verdwijnen van de soort in een aantal parkgebieden in die rand kan dus best gewoon stochastisch zijn. Dat is eigenlijk wat theoretische modellen waarschijnlijk zouden voorspellen. Eekhoorns, kauwen en parkieten zijn natuurlijk concurrenten/predatoren voor de spechten.
Als er een rol is voor interacties met andere soorten dan zouden we eerst aan de eekhoorns denken, die daadwerkelijk nesten kunnen roven (parkieten worden bv. gek als er een eekhoorn opduikt – een grote groene krijsende ‘wolk’ is het resultaat).
Kauwen zullen waarschijnlijk grotere nesten verkiezen dan middelste bonte, en aangezien parkieten niet territoriaal zijn zullen die pas een effect beginnen hebben bij echt grotere densiteiten.
De parkieten zullen naar verwachting wel blijven toenemen in aantallen, maar ik denk niet dat bv. het Middelheimpark al ‘Brusselse’ parkietdensiteiten heeft…
We zouden dus eerder aanraden om nog gedurende een aantal jaar systematische punttellingen en/of territoriumkarteringen uit te voeren, dan kunnen we binnen een paar jaar, misschien, een meer onderbouwd antwoord geven J.

Diederik & Frank

Department of Biology,
Evolutionary Ecology Group
Dr. Frank Adriaensen
Data manager
Campus Drie Eiken - Room D2.30
Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk - Belgium
www.uantwerpen.be/evec
frank.adriaensen@uantwerp.be
T +32 3 265 34 68


antwoord van Prof. Erik Matthysen - UA :

Beste Luc en Louis,

Ik was een weekje in vakantie en heb intussen ook het antwoord gezien van Frank Adriaensen en Diederik Strubbe waar ik me uiteraard bij aansluit. Ik denk ook dat het te vroeg is – en de aantallen uberhaupt te klein – om enige conclusies te kunnen trekken over redenen waarom de middelste bonte spechten sommige jaren wel of niet broeden in deze parken. Er zijn tot dusver geen aanwijzingen dat parkieten een negatieve invloed hebben op grote bonte spechten, dus is er ook a priori geen reden om te veronderstellen dat dat voor middelste wel zou opgaan (maar je kan nooit uitsluiten dat de overlap in nestplaatskeuze net iets groter is, of de middelste net iets meer moeite heeft om een alternatief nest te beginnen). Ik weet ook niet of er data zijn van predatie door (onze) eekhoorns op spechtennesten, maar ik zou verwachten dat die nestopeningen te klein zijn en de nestkamer te diep.

Misschien nog deze historische toevoeging: de rode eekhoorns zijn eind jaren ’80 effectief geherintroduceerd in het Nachtegalenpark, en die eerste jaren zijn in detail opgevolgd (zie artikel in bijlage). De eekhoorns zijn dus al dertig jaar aanwezig in het park, of ze ook in aantal zijn toegenomen kan ik niet zeggen.

Met vriendelijke groeten,

Erik Matthysen


  • Reacties(1)//ardea.hobokensepolder.be/#post485

Nieuwe vestingplaats Mibos

BroedvogelonderzoekGeplaatst door Luc Van Schoor 10 apr, 2017 21:06:31

Vandaag ontdekten we een nieuw koppel Middelste bonte specht in hun broedbiotoop. Het is een strikt ontoegankelijk domein in Hemiksem langs de rand van het ARDEA werkingsgebied.
De waarneming werd om die reden vervaagd ingevoerd op waarnemingen.be.
Deze nieuwe vestingplaats was in 2013 zeker nog onbezet.

foto's Luc Van Schoor

  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post484

broedvogeltelling Blauwe reigers 2017

BroedvogelonderzoekGeplaatst door Luc Van Schoor 10 apr, 2017 11:51:22

De jaarlijkse broedvogeltelling Blauwe reigers in de kolonie Schoonselhof gaat zonder tegenbericht door op :

zaterdag 15 april om 15 u , hoek Legerstraat/Koornbloemstraat , Wilrijk

Je kan deelnemen mits een seintje te geven aan Luc Van Schoor 0494/336309.

De deelnemers worden verwittigd ingeval van wijziging.

In 2016 werden 38 broedkoppels vastgesteld in 22 bomen , dat was zowat een status quo in vergelijking met 2015 (37 bk) We zijn benieuwd hoe het de blauwe reigers dit jaar vergaat.

foto : Kathy De Lange  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post483

2e Mibos onderzoek en selectieve broedvogelmonitoring Klaverblad-Groenenhoek

BroedvogelonderzoekGeplaatst door Luc Van Schoor 05 apr, 2017 22:46:42
Zaterdag 8 april 2017 - 8 u

2e ronde Mibos onderzoek en Broedvogelonderzoek Klaverblad - Groenenhoek

Vandaag slaan we twee vliegen in één klap !

-Voor de deelnemers van de 1e observatietocht Middelste bonte specht (25 maart)
waar er geen Mibos werd vastgesteld in de parken Vogelzang-Middelheim-Den Brandt is er vandaag een tweede kans op waarneming van deze bijzondere specht.
Beloven kan je nooit met vogels , maar de kans is reëel dat het bij deze 2e Mibos-ronde wel lukt.

-Daaraan koppelen we tevens de 2e ronde van het selectieve broedvogelonderzoek Klaverblad-Hollebeek , op vraag van Natuurpunt Studie voor een project van de stad Antwerpen. (zie verslag 1e ronde 22 maart)

Praktisch :
Je kan kiezen voor deelname aan beide acties tijdens de volledige voormiddag (tot ca 12 u) of alleen voor het Mibos onderzoek (tot ca 9.15 )
Gelieve ten laatste tegen vrijdag je keuze te bevestigen via een seintje aan Luc Van Schoor 0494/336309 , via een reactie op deze blog-aankondiging , of via ardea@hobokensepolder.be

Vertrek : 8 u , parking ingang Klaverbladdreef (bij Sint-Bernardsesteenweg)
LET OP !!! dus niet op parking Beukenlaan-Antwerpen zoals in ARDEA-bulletin10 staat vermeld.
meebrengen : verrekijker, vogelgids en aangepaste kleding ,stevige wandelschoenen

  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post480

eerstvolgende ARDEA broedvogel-monitoring

BroedvogelonderzoekGeplaatst door Luc Van Schoor 04 apr, 2017 09:07:33

Na de succesvolle 1e ronde Klaverblad-Hollebeek ,op 22 maart ,verkennen we ook de andere twee, door de Stad Antwerpen, geselecteerde gebieden.

Woensdag 5 april om 8 u

Start om 8 u , parking sportcentrum Marienborg , Doornstraat 69 Edegem

We monitoren het nabijgelegen gebied ‘Vallei van de Kleine Struisbeek’ Bij een eerste bezoekje (3 april) was grote gele kwikstaart dé blikvanger .

Als er nog voldoende tijd rest gaan we ook ‘Fort 6 ‘ bezoeken voor o.a. ijsvogel

Geef een seintje als je komt , ik hoop alleszins op de hulp van de deelnemers van vorige ronde (22 maart , Kaverblad)

Graag tot dan

Luc 0494/336309, of via email naar ardea@hobokensepolder.be ,of via reactie op deze blog-aankondiging  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post478

1e Mibos onderzoek 2017 Kasteelparken Zuid Antwerpen

BroedvogelonderzoekGeplaatst door Luc Van Schoor 24 mrt, 2017 15:07:20

MIBOS ONDERZOEK / MONITORING MIDDELSTE BONTE SPECHT

Zaterdag 25 maart en zaterdag 8 april 2017

Op deze vroege lentedagen, vroeg in de ochtend, maken we het meeste kans om de Middelste bonte spechten te horen roepen en zingen in één van de bossen die we in ons werkingsgebied vinden. In het Uilenbos-Hof van Moretus te Hove-Boechout is deze kieskeurige specht al jaren broedvogel en in het gebied Klaverblad werd deze week nog één koppel + een mannetje waargenomen door een ARDEA onderzoeks-team. Voorts is het zoeken naar mogelijk territoria in het Schoonselhof , de forten en enkele oudere parkgebieden. Vandaag onderzoeken we de stadsparken Vogelenzang-Nachtegaalpark,
Den Brandt en Middelheim.
Enkele ervaren spechten-moniteurs, onder leiding van gids Luc Van Schoor, nodigen je uit om mee op pad te gaan naar de beste plekken en al wandelend geduldig te luisteren…. Misschien krijgen we er ook wel eentje te zien.

Praktisch :Wil je meedoen met dit onderzoek, meldt je dan vooraf aan via e-mail ardea@hobokensepolder.be of telefonisch. Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt in één of simultaan in meerdere gebieden gemonitord
Afspraakplaats: Hoofdingang Nachtegalenpark (naast parking Beukenlaan), Wilrijk Aanvang: 08.00 uur (einde rond 12.00 uur)│

Leiding: Luc Van Schoor 0494/336309 en Joris Van Reusel
Meebrengen: stevige wandelschoenen, warme kledij, verrekijker, fototoestel

man (l.) en wijfje (r.) Middelste Bonte Specht

  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post470
« VorigeVolgende »