Vogelwerkgroep Ardea

Vogelwerkgroep Ardea

Onze vereniging

ARDEA is de Natuurpunt-vogelwerkgroep in de regio Antwerpen-zuid. In de gemeenten en districten Hove, Edegem, Wilrijk, Hoboken en Antwerpen-Kiel werken wij aan een betere kennis en bescherming van wilde vogels.
We organiseren onderzoek, excursies, cursussen en infomomenten rond vogels, waarbij iedereen welkom is. Om zeldzame broedvogels zoals gierzwaluwen, uilen en roofvogels meer kansen te geven, zetten we nestkastprojecten op.
We werken nauw samen met de Natuurpuntafdelingen Hobokense Polder en Zuidrand Antwerpen.
Zin om mee te doen?
Contacteer ons per e-mail naar ardea@hobokensepolder.be
Raadpleeg onze blog of volg de Ardea-FB-pagina! Bezoek ook onze website.
Een korte handleiding over het gebruik van de blog vind je hier.

eerstvolgende ARDEA VOGELEXCURSIE

VogelexcursiesGeplaatst door Luc Van Schoor 06 aug, 2015 12:55:03
Beste Vogelliefhebbers en -sters. ,

Zondag is dé tocht om aardig wat steltlopers en ander fraais vogelleven te bewonderen in het mooie Zeeland bij een werkelijk schitterend weertje (waardering 10/10 !)
Laat deze kans niet voorbij gaan...


Zo.9 augustus 2015, 8.u

Steltloperstocht Zeeland

Gids: Luc Van Schoor (gsm:0494/33.63.09)

Leiding: Rudy Vansevenant (015/32.08.05 of gsm 0475/49.03.68)

Deze klassieker onder de klassieken voorstellen is haast overbodig. Voor de nieuwe vogelliefhebbers(sters) die bij de schare habitués willen aansluiten willen we graag eerst wat verduidelijken. Steltlopers hebben, zoals de naam al zegt, lange poten.

Ze hebben zich aangepast aan een bestaan in natte of modderige gebieden. De slikken in de Oosterschelde zijn dan ook een eldorado voor deze modderliefhebbers. Duizenden steltlopers die in noordelijke streken broeden, trekken in de nazomer naar de Waddenzee en de Zeeuwse Delta. Sommige overwinteren hier, andere trekken verder naar het zuiden nadat ze zich hebben volgegeten op de slikken.

Ze foerageren op insecten, wormen, weekdieren en kreeftachtigen; soms ook op plantaardig materiaal, kleine visjes, etc.

Veel steltlopers hebben daarom een aangepaste snavel.

Ze kunnen, zelfs met een dichte snavel, de uiteinden enigszins als een pincet opensperren. Bovendien is bij deze soorten de snavelpunt bezet met kleine tastlichaampjes. Deze dienen om bij het onderzoek van de bodem de prooi op te sporen.

Nu bij enkele soorten sommige individuen nog het kleurrijke zomerkleed vertonen is het moment aangebroken om deze bonte bende op te zoeken en te bewonderen.

Luc en Rudy zullen je zoals gewoonlijk meenemen naar de leukste plekjes en gebieden waar deze steltlopers voedsel zoeken en overtijen. Met een zonnetje erbij wordt deze uitstap beslist weer eentje om duimen en vingers af te likken. Bij dat laatste past voor de liefhebbers ook een frisse pint in een plaatselijk cafétje.

Zorg dat je er bij bent ... we zeggen het geen twee keer!

afspraak: Wilrijk ,Bist om 8u. We rijden met eigen wagens (kostendelend vervoer) terug tegen 19 u

mee te brengen: picknick, drank, vogelgids, telescoop, verrekijker, fototoestel, zonnecrème (is soms nuttig, hopelijk nu ook). Bij droog weer volstaan stevige wandelschoenen  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post284

Vogelweekend Oostkantons 6-8 november 2015

VogelexcursiesGeplaatst door Luc Van Schoor 07 jul, 2015 10:52:08
Het Vogelweekend Oostkantons 6-8 november 2015 is VOLZET.

De ARDEA meerdaagsen vallen duidelijk in de smaak van vogelliefhebbers-sters , in en buiten de regio. En daar zijn we blij om.
Na het succesvolle weekend Cap Gris Nez , vorig jaar , is deze herfstdriedaagse weer binnen een week na aankondiging volzet. De deelnemers ontvangen begin oktober de nodige informatie.
Wie wil kan zich nog op de reservelijst laten plaatsen , voor ingeval er één of meer deelnemers wegvallen. Ben je nog kandidaat ? Meld je dan aan bij Mark Hofman : marc.hofman3@telenet.be .  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post281

Vogelweekend Oostkantons 6-8 november 2015

VogelexcursiesGeplaatst door Luc Van Schoor 02 jul, 2015 12:36:49
Beste ARDEA genoten,

De aankondigingen van het Vogelweekend Oostkantons 6-8 november in de NP tijdschriften Polderblad en Rantgroen hebben hun doel niet gemist.
Momenteel zijn er 19 van de 21 deelnemers ingeschreven.
Er resten dus nog slechts..... 2 plaatsen !!

Wie nog mee wil op dit veelbelovend weekend verwittigd best zonder uitstel Marc en stort tegelijkertijd het voorschot van 50 euro.

Eerst is eerst ....zorg dat je erbij bent voor het te laat is !

voor meer info zie bijlage

graag tot ziens ,
Luc & Marc


  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post280

verslag Vogelexcursie West Zeeuws Vlaanderen

VogelexcursiesGeplaatst door Luc Van Schoor 23 jun, 2015 19:06:01

Vogelexcursie West Zeeuws-Vlaanderen, 7 juni 2015

Gids : Luc Van Schoor
Leiding : Marc Hofman
aantal deelnemers : 24

verslag voormiddag : Sonja Van Kerckhove
verslag namiddag : Peter Van Elsacker


Vandaag trekt Ardea naar Zeeuws Vlaanderen. Het is al zonnig en lekker warm op de Bist, en de deelnemers hebben er blijkbaar zin in, want iedereen staat al paraat vóór het geplande vertrekuur. Luc geeft naar goede gewoonte een korte toelichting over wat de deelnemers tijdens deze tocht mogen verwachten, en Marc overhandigt aan elke chauffeur een nota met de verschillende bestemmingen (verdwalen = uitgesloten!).

Om 8 uur stipt starten we met als eerste doel: Sophiapolder in Aardenburg.

Onderweg is het al genieten van het kleurrijke landschap, waaronder de lichtblauwe vlasvelden de kroon spannen. Peter en Peggy, onze deelnemers uit Herentals, staan ons zoals afgesproken al op te wachten vóór de afgesproken plaats en onze kolonne rijdt nu voltallig naar de Sophiapolder.

Wat een prachtige plas! Hier trekken niet alleen de vogels onze aandacht, ook de planten die hier in de buurt weelderig groeien zoals Grote ratelaar, Rietorchis, Moerasandijvie, worden door de deelnemers geapprecieerd. Vincent laat plots een enthousiaste kreet, want hij spot een Sneeuwgans door zijn telescoop. Mooie start. Er volgt Grutto, Kemphaan, en op onze speurtocht naar “speciallekes” valt ons oog op een nest met kakelverse eieren van Brandganzen. Er lopen en zwemmen in deze periode van het jaar nog veel kleine schattige pulli’s rond van vooral Brandganzen en Grauwe gans … steeds weer een vertederend beeld … maar mogelijk ten koste van broedgevallen van Fuut waarvan we er slechts één exemplaar te zien krijgen.We vervolgen onze wandeling langs deze prachtige plas waar overweldigend veel vogels genieten van een veilig plekje, waaronder Kluten met jongen, Kleine Plevier, Groenpootruiter, en iets verder wordt met veel enthousiasme de Visdief gezien. We misten echter de aangekondigde Grauwe franjepoot en Gestreepte strandloper, maar nadien vernemen we dat die aan de Westkant zaten (dus uit ons zicht) – dikke pech!

De chauffeurs verzetten hun auto naar de volgende plas met aan de overkant een enorme Oeverzwaluwwand - met nesten – waar de Oeverzwaluwen zeer bedrijvig rondvliegen.

Om 9u50 rijden we door naar De Blikken in Groede. Hier zijn twee knappe kijkhutten, de nieuwste kreeg de naam “Hof Van Scheerens” en de tweede “de Sluiswachter”. Deze laatste hut werd genoemd naar de sluiswachterswoning uit 1613, die op deze locatie stond om belasting te innen van schepen die hier het Nieuwerhavensegat binnenvoeren. Vanuit deze plek genieten we van het gezang van een triootje: Spotvogel, Tuinfluiter en Grasmus, ideaal om hun liedjes te kunnen vergelijken.
De Koekoek snijdt op deze plek de adem van Luc bijna af: er vliegt een paar over, waarvan het wijfje bruine fase die zelden te zien is! Wat een meevaller. De Koekoek laat zich gedurende deze dagtocht trouwens gedurig horen én zien – die genieten blijkbaar ook van het zonnig weertje. We zien hier ook o.m. Lepelaar, Zomertaling, Mannetje Bruine Kiekendief Groenpootruiter.

11u50: hup, de wagens in richting de Baarzandse Kreek (eveneens in Groede); onderweg genieten we weer van de overweldigende blauwe vlasvelden. Op deze plek trekt niets speciaals onze aandacht en Luc en Marc besluiten dat het etenstijd is. Het is inmiddels lekker warm geworden en we hebben niet alleen honger maar ook wreed erge dorst!

In het haventje van Breskens zorgt Luc voor een plaatsje op het terras van “de Dukalf” waar we met z’n allen gezellig samen kunnen zitten met zicht op het haventje en zijn boten. We laten ons hier niet alleen verleiden door een lekker drankje want vanuit de gelagzaal komen de geuren van gebakken gerechten onze neusorganen strelen en, zeg nu eerlijk: wie kan er weerstaan aan een portie warme, krokante, kibbelingen?

Na de picknick rijden we naar onze volgende bestemming: Voorland bij Nummer Eén. Een merkwaardige naam voor een “buurtschap” of gehucht bij Breskens, maar een logische: het was de eerste kavel die ontstond na inpoldering van de Hooge Plaete, een zandbank in de Westerschelde op het einde van de 18de eeuw (Bron: Wikipedia). Iedereen stapt uit en de auto’s worden door de chauffeurs aan de aankomstplaats van de wandeling afgezet. Dan gaan we met z’n allen de Scheldedijk op en zie, de eerste zeehonden worden al in de verte gespot. Ze liggen op het eiland De Hooge Platen, een beschermd gebied beheerd door het Zeeuwse Landschap. Later zullen we ze duidelijker van dichterbij zien. Hoewel het tijdens het broedseizoen niet toegankelijk is, zitten er toch een paar boottoeristen op. Uit onwetendheid of boosaardige lompheid? Ach ja, er zijn altijd van die mensen die hun ego boven alles stellen. De dijk wordt begraasd door schapen, “levende” schapen zoals iemand alert opmerkt. Dat is best zo, want met niet-levende schapen gaat het niet zo goed vooruit.
We dalen van de dijk af naar het gebied op Scheldeniveau, Voorland Nummer Een. “Voor”land genoemd, omdat het gebied voor de Scheldedijk ligt vanuit de Schelde bekeken. Het strekt zich uit tussen Breskens en Hoogplaat. Vroeger was het volledig schorregebied en het is ongeveer 25 jaar geleden ontstaan tijdens de deltawerken. Nu is het ingericht voor natuurontwikkeling met grasland, platen, schorre en een eiland als veilige broed- en rustplaats voor kustvogels (sterns!). We gaan ernaar toe langs het pad, dat ook een druk gebruikt fietspad is. Het is een brak terrein met zijn typische plantengroei: zeekraal, lamsoor en gerande schijnspurrie met frisse roze bloempjes.
Dit vogeleiland is de broedplaats van vooral meeuwen en sterns. Bij springtij kan dit overstromen, wat een tiental jaar geleden een zware klap toediende toen tijdens het broedseizoen een hoog springtij de nesten wegspoelden. De grote sterns trokken weg en werden later gesignaleerd op Schouwen en zelfs in Schotland.Het is nu laag water, dat is goed om de zeehonden te zien luieren op de zandplaten, maar minder goed om vogels te observeren. Maar het blijft de moeite, ik haal er slechts een paar opvallende aan: grote stern, dwergsterns zitten op hun broedplaatsen, zwartkopmeeuw, visdief, lepelaar, kluut, scholekster., steenloper.
Het eiland dat met schelpenzand bedekt is, wordt elk jaar voor het broedseizoen met een tractor omgeploegd, anders zou het begroeid worden en ongeschikt voor deze vogels die een open biotoop nodig hebben. Er ligt en soort ponton aan de kant dat uitgelegd wordt om de tractor op het eiland te krijgen. Elke vogel kiest zijn favoriete plek: de kok-en zwartkopmeeuwen houden van een beetje gras, de visdieven , dwergsterns en kluten hebben het liever kaal. Vanuit de kijkhut op de dijk is dit goed te zien. Wij blijven echter beneden en zien een groep rosse grutto’s (ca. 37), waarvan ... één rosse en de rest bleke. Dat zijn de eenjarigen die nog niet aan broeden toe zijn en dus geen ros kleed nodig hebben om te imponeren.

Op de Hooge Platen wordt heel in de verte iets bleeks gezien, een grote vogel die rechtop lijkt te zitten. Er barst een discussie los: is het een slechtvalk, is het een meeuw, is het ...? In elk geval zijn de sterns er niet gerust in en vliegen even later massaal op als de Slechtvalk hen opjaagt
We lopen verder en zien nog allerlei gevogelte te land, ter zee en in de lucht. Grote stern, vissende visdiefjes, kokmeeuwen en zwartkopmeeuwen (het verschil is nu goed te zien), bergeenden met hun resem gestreepte kuikens. Een groep grauwe ganzen zwemt netjes in lijn voorbij en , hé, er sluit een vreemde aan bij de kop: een Indische gans. De fabelachtige prijs voor de eerst gespotte strandloper blijft echter in de kast.
We naderen het einde van deze wandeling. Er zijn enkele rechthoekige plassen uitgegraven met verschillende diepten zodat er een gradiënt ontstaat en daardoor wat meer diversiteit. Aan de overkant op de Hooge Platen zijn de zeehonden nu duidelijk te zien, een negentigtal , waaronder minstens 5 grijze.

Een kort rit met de wagen brengt ons in de Braakman, een voormalige geul van de Westerschelde die diep het land binnendrong. Die is nu afgesloten en deels ingepolderd, een stuk is natuurgebied dat beheerd wordt door Staatsbosbeheer. We bezoeken eerst het bezoekerscentrum Braakmanhoeve om dan te gaan wandelen in het gebied dat bestaat uit heggen, weilanden, kleine dennenbossen en rietvelden. Elzen, wilgen en vlier zijn talrijk aanwezig in het landschap. Gekend zijn ook de weiden met orchideeën, en we vinden ze: samen met grote ratelaar staan rietorchis en bosorchis in bloei. Harlekijn vinden we niet en voor moeraswespenorchis is het te vroeg om te bloeien.

Op weg naar de Braakmankreek zien we onder andere kneu en in een plas met zandplaat in een wei: bergeenden, en kievitten. Op de kreek lichten zeilbootjes op in de zon. Voor vogels is het maar stilletjes. Maar toch, een valk zorgt voor een woordenwisseling: is het torenvalk of boomvalk? Hoe dan ook, later zien we wel degelijk een boomvalk, aan die waarneming twijfelt niemand. We volgen de Braakman langs orchideeënweiden, horen een bosrietzanger lustig zingen in de rietkraag. Het zijn goede imitators: in hun zang zijn allerlei geluiden van andere vogels te horen, althans voor het geoefende oog. De gluurmuur, ik moet het toch even vermelden voor het woord alleen al. Maar een gluurder wordt niet altijd beloont, er is weinig spectaculairs te zien. Doch dat wordt ruimschoots goedgemaakt als we in het dennenbosje komen waar een gemengde reigerkolonie huist. Zowel blauwe reiger als kleine zilverreiger hebben er hun nesten, we horen de jonge blauwe reigers roepen. Het is een prachtig zicht om van onderaan beide reigersoorten te zien vliegen tussen de bomen door. De vleugels van de overvliegende kleine zilverreigers lijken wel licht te geven in de zon. Een indrukwekkende afsluiter!
Nog even doorstappen naar de Braakmanhoeve waar de auto’s staan en we keren – om te beëindigen met een gemeenplaats – moe maar voldaan terug naar huis.

Op de vogellijst zijn 94 soorten aangekruist. Van een vogeldag gesproken !


soortenlijst

Aalscholver, Bergeend, Blauwe reiger, Boerenzwaluw, Bontbekplevier, Boomvalk, Bosrietzanger, Braamsluiper, Brandgans, Bruine kiekendief, Buizerd, Canadese gans, Dodaars, Dwergstern, Ekster, Fazant, Fuut, Gaai, Gele kwikstaart, Geoorde fuut, Gierzwaluw, Grasmus,Graspieper, Grauwe gans, Groene specht, Groenpootruiter, Grote bonte specht, Grote stern, Grutto, Heggenmus, Holenduif, Houtduif, Huismus, Huiszwaluw, Kauw, Kemphaan, Kievit, Kleine karekiet, Kleine mantelmeeuw, Kleine plevier, Kleine zilverreiger, Kluut, Kneu, Knobbelzwaan, Koekoek, Kokmeeuw, Koolmees, Krakeend, Kuifeend, Lepelaar, Meerkoet, Merel, Nijlgans, Oeverloper, Oeverzwaluw, Patrijs, Pimpelmees, Putter, Rietgors, Roodborsttapuit, Rosse grutto, Scholekster, Slechtvalk, Slobeend, Sperwer, Spreeuw, Staartmees, Steenloper, Tjiftjaf, Torenvalk, Tuinfluiter, Tureluur, Turkse tortel, Veldleeuwerik, Vink, Visdief, Waterhoen, Wilde eend, Winterkoning, Wintertaling, Witte kwikstaart, Wulp, Zanglijster, Zilvermeeuw, Zomertaling, Zwarte Kraai, Zwartkop, Zwartkopmeeuw, Boomkruiper, Rietzanger, Spotvogel, Sneeuwgans, Indische gans.  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post278

Nachtzwaluw belevenis 20.06.2015

VogelexcursiesGeplaatst door Luc Van Schoor 14 jun, 2015 11:21:01
De nachtzwaluwtocht komt eraan...


De voorbereiding van deze boeiende tocht (zaterdag 13.06) was uitermate succesvol met niet minder dan 7 vastgestelde zangposten en 5 vogels (3 man,2 wijfjes) in de vlucht of zittend op een tak. Als voorspel kregen we een gesmaakt optreden van een libellen jagende boomvalk. We duimen alvast voor dergelijk schouwspel op zaterdag e.k.

Deelnemers voorzien zich best van antimuggenmiddel , een drankje en een extra truitje.
Het einde van de tocht is voorzien tegen 23.30 u ter plaatse.

graag tot ziens op zaterdag !
Luc Van Schoor
Wim Roelant  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post276

eerstvolgende vogelexcursie van ARDEA

VogelexcursiesGeplaatst door Luc Van Schoor 11 jun, 2015 17:48:11

Za. 20 juni 2015, 19.15 u

Nachtzwaluwentocht Grenspark De Zoom - Ossendrecht

Gids: Luc Van Schoor 0494/33.63.09
Leiding: Wim Roelant 0477/34 07 21


Vandaag wagen we ons aan een excursie in het avonduur op zoek gaan naar de nachtzwaluw in het mooie heidelandschap van het grenspark . Deze vogel is één van de meest mysterieuze ornithologische wezens in onze contreien. Het monotone ratelende geluid dat ze produceren is met weinig andere vogelgezangen te vergelijken. Het maakt wel hun aanwezigheid meteen duidelijk. Als het weer mee zit (droog en niet te veel wind), bestaat zeker ook de kans dat we enkele exemplaren in het laatste schemerlicht in het vizier krijgen. Geniet mee van deze sfeervolle avond.

Afspraak: Vertrek met eigen wagens (kostedelend vervoer!) om 19.15u aan 't Spant op de Boomsesteenweg te Wilrijk. Het einde is voorzien omstreeks 23.30u ter plaatse. De te wandelen afstand bedraagt ongeveer 4 km.

Contacteer bij slechte weersvoorspellingen (stortregen) best op voorhand de leiding of gids om na te gaan of de tocht wel door gaat. (Indien nodig wordt deze excursie verplaatst naar zaterdag 27 juni)

Mee te brengen: verrekijker, veldgidsen, fototoestel, aangepaste kledij (denk aan muggen!) en zaklamp mag ook.


  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post274

Streeplijst vogelwaarnemingen Zeeuws-Vlaanderen 07/06/2015

VogelexcursiesGeplaatst door Marc Hofman 08 jun, 2015 23:40:01
Enkele soorten waren nog niet aangeduid, waardoor we tijdens onze uitstap gisteren uiteindelijk toch 94 verschillende vogelsoorten konden waarnemen!


  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post273

vogelkijken/orchideeën kijken

VogelexcursiesGeplaatst door Kris Vos 08 jun, 2015 16:13:50
Gelukt! Deze foto hoort bij voorgaand bericht smiley
Kris.

  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post272

eerstvolgende vogelexcursie

VogelexcursiesGeplaatst door Luc Van Schoor 03 jun, 2015 14:18:08
foto Sonja Van Kerckhove

zo.7 junil 2015, 8.00 u

Vogelexcursie West Zeeuws-Vlaanderen

Organisatie Vogelwerkgroep ARDEA

Gids: Luc Van Schoor, gsm 0494/33.63.09
Leiding : Marc Hofman ,gsm 0494/56 01 07

Midden in het broedseizoen trekken we naar de beste vogelgebieden in West-Zeeuws-Vlaanderen.

Deze excursie bied beginnende vogelaars een goede gelegenheid om een reeks weide- en watervogels te leren herkennen,maar ook voor meer gevorderden blijft het in Zeeland elke keer weer beleven en genieten.
Vandaag bezoeken we enkele vrij nieuwe vogelrijke gebieden. Het programma zou er, afhankelijk van de voorbereiding door Luc en Marc, als volgt kunnen uitzien:
We beginnen met de Sophiapolder en De Blikken.nabij Oostburg. Het zijn echte pareltjes waar weidevogels als Grutto, Kievit, Tureluur en Veldleeuwerik broeden naast Kokmeeuw,Zwartkopmeeuw, Visdief en Geoorde Fuut.

Na de middag wandelen we langs het buitendijks ingericht natuur gebied het Voorland bij nummer één waar we uitkijken naar sterns plevieren,strandlopers en kluten en nog een blik werpen op de Westerschelde en de Hooge platen.
Tot slot maken we kennis met het vernieuwde Braakmangebied nabij Terneuzen. Braakman-Noord is de trots van Staatsbosbeheer Zeeuws-Vlaanderen.
Sinds enkele jaren heeft dit natuurgebied een gedaanteverwisseling ondergaan en is het aanzienlijk uitgebreid.Het is niet alleen een heerlijk gebied om doorheen te fietsen of te wandelen, het is ook een bijzonder rijk natuurgebied.
Vele vogels zijn te zien op de kreek of op de weilanden. Enkele uitkijkpunten maken het mogelijk de vogels van korte afstand te observeren, zonder dat ze daarbij verstoord worden.Maar ook voor liefhebbers van planten, paddenstoelen of insecten is er in de Braakman altijd wat te beleven.

Als het weer meezit wordt dit gegarandeerd een boeiende en gevarieerde natuurbelevingsdag Kom het zelf zien en geniet mee !

afspraak: wij vertrekken met eigen wagens, zoals steeds kostendelend, op de Bist te Wilrijk om 8.00 u. en eindigen ter plaatse omstreeks 17.30 u

mee te brengen: verrekijker, telescoop, vogelgids, regenjasje, stevige wandelschoenen, picknick en fototoestel

foto Guy Borremans  • Reacties(2)//ardea.hobokensepolder.be/#post270

2e ARDEA Vogeltoer

VogelexcursiesGeplaatst door Luc Van Schoor 28 apr, 2015 16:58:00

2e ARDEA Vogeltoer - 2 mei 2015

Regionale ronde langsheen de beste vogelplekjes !

Info en begeleiding: Luc Van Schoor, 0494/33 63 09


ARDEA biedt een hele dag “vogelkijken” aan.!

Vanaf zonsopgang tot de avond bezoeken we opeenvolgend verschillende natuurgebieden van Hoboken tot Hove. We trachten tijdens de wandelingen en verplaatsingen zoveel mogelijk vogels te spotten in onze regio en noteren daarbij alle plaatselijke en overvliegende vogels, auditieve waarnemingen inbegrepen. Per gebied kruisen we alle waargenomen soorten aan op de vogellijst. Na de laatste avondwandeling wordt de definitieve soortenlijst opgemaakt tijdens een slotdrink.

Dit is een groepsactiviteit voor jong en oud, en dus geen wedstrijd. Iedere vogelliefhebber(ster), van leek tot kenner, is welkom gedurende de ganse dag of een deel ervan. Je kan telkens na een wandeling meefietsen naar de volgende startplaats of er met de wagen naartoe rijden.

Programma:

7 u- 9 u 30 : Broedvogels in de Hobokense Polder:
Tijens de vroegochtendexcursie gaan op zoek naar o.a Blauwborst , Waterral en Koekoek en wellicht nog veel meer vogelzang als het weer een beetje meezit.

afspraak: 7u parking einde Scheldelei ,Polderstad-Hoboken

9.30 u- 12 u: Vogeltrektelling Hobokense Polder
Je kunt deelnemen aan de laatste lentetrektelling van dit jaar. Vanop de Scheldedijk komen ongetwijfeld andere vogelsoorten in de kijker. Bij zonnig weer verwachten wij ook roofvogels.
Afspraak: 9.30 u parking einde Scheldelei, Polderstad – Hoboken.Een plooistoeltje en telescoop kunnen van pas komen.

13 u -14.30 u: Fort VII Wilrijk
In het Fort, dat wordt beheerd door Natuurpunt Zuidrand Antwerpen, komen zowel zang- als watervogels aan bod. Het natuurreservaat is niet vrij toegankelijk, maar voor dit ARDEA-bezoek staat de poort open.
Afspraak: 13 u ingang Fort VII, Legerstraat Wilrijk.
Picknick mogelijk vanaf 12.30 u in lokaal De IJsvogel-Fort VII. Dranken ter plaatse verkrijgbaar.

15 u -16.30 u: Cleydaelhof te Aartselaar
Het Cleydaelhof is een 35 ha groot natuurgebied dat deel uitmaakt van de oude bossen rond het kasteel Cleydael. Het gevarieerd landschap met oude bospercelen, weilanden en een rietveld, trekt heel wat zangvogels aan.
Afspraak: 15 u Parking Cleydaelhof, ingang Zinkvalstraat (zijstraat van de Cleydaellaan) Aartselaar.

17 u -18.30 u: Hof ter Linden te Edegem
Het kasteeldomein is sinds 2012 publiek domein geworden en vormt samen met Fort V een groene zone van ongeveer 90 ha. Het domein bestaat uit een kasteelpark met vijver en daarbij aansluitend een bosgedeelte. ARDEA bezocht het al eerder voor spechtenonderzoek.
Afspraak: 17 u parking ingang dreef Hof ter Linden, Drie Eikenstraat (tegenover Sint Antoniuskerk) te Edegem.

19.30 u -21.45 u: Uilenbos te Hove
Het Uilenbos dat deel uitmaakt van een groter complex van de bossen van Moretus (Boechout) is een gesloten gebied dat enkel met een speciale vergunning kan bezocht worden. Het Uilenbos vormt een afwisseling van oud eiken- beuken- en broekbos. Wij gaan op zoek naar spechten en zo mogelijk bosuil. Afspraak: 19.30 u parking Sint Laureynsplein, centrum Hove.

22 u: Slotdrink te Hove
Wat heeft ons deze volle dag vogels spotten opgebracht? Ben je ook benieuwd hoeveel soorten er op de definitieve vogellijst geraken? Kom dan mee napraten bij een natje en een droogje. Iedereen welkom. Afspraak: 22. u in café Bahnhove, Kapelstraat 117/1 Hove.

Praktisch:

Mee te brengen: verrekijker, telescoop en plooistoeltje kunnen nuttig zijn tijdens de trektelling, stevige wandelschoenen.
Picknick mogelijk in Fort VII om 12.30 u (dranken en soep ter plaatse verkrijgbaar).
Wie vanuit Hoboken en Wilrijk meefietst tot in Hove, kan beroep doen op extra fietsvervoer voor de terugrit (na de slotdrink). Meld je daarvoor ten laatste op 1 mei aan bij Luc Van Schoor via mail luc.vanschoor@scarlet.be

We rekenen voor deze tweede ARDEA-vogeltoer op een aangenaam lenteweertje zodat alle geplande uitstappen kunnen doorgaan. Bij twijfel kan je voor de start van elke wandeling bellen naar Luc Van Schoor, 0494/33 63 09

  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post267
« VorigeVolgende »