Vogelwerkgroep Ardea

Vogelwerkgroep Ardea

Onze vereniging

ARDEA is de Natuurpunt-vogelwerkgroep in de regio Antwerpen-zuid. In de gemeenten en districten Hove, Edegem, Wilrijk, Hoboken en Antwerpen-Kiel werken wij aan een betere kennis en bescherming van wilde vogels.
We organiseren onderzoek, excursies, cursussen en infomomenten rond vogels, waarbij iedereen welkom is. Om zeldzame broedvogels zoals gierzwaluwen, uilen en roofvogels meer kansen te geven, zetten we nestkastprojecten op.
We werken nauw samen met de Natuurpuntafdelingen Hobokense Polder en Zuidrand Antwerpen.
Zin om mee te doen?
Contacteer ons per e-mail naar ardea@hobokensepolder.be
Raadpleeg onze blog of volg de Ardea-FB-pagina! Bezoek ook onze website.
Een korte handleiding over het gebruik van de blog vind je hier.

kleine bonte specht Fort7

SpechtenGeplaatst door Eddie Schild 12 mrt, 2017 19:05:28


  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post457

kartering broedvogels Hobokense polder

SpechtenGeplaatst door Luc Van Schoor 11 mrt, 2014 11:36:31
Er worden twee nieuwe spechtenronden in Hobokense polder ingelast :

-woensdag 12 maart : afspraak 9 u bij vijver langs Scheldelei , Polderstad/Hoboken

-donderdag 13 maart : afspraak 9 u , bij vijver langs Scheldelaan , Polderstad/Hob.

beide tot ca 12 u
  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post138

eerste onderzoekje 2014

SpechtenGeplaatst door Luc Van Schoor 22 feb, 2014 23:51:31
Vandaag pas beslist en dus wat laat om te melden :

Zondag 23 Febr. gaan we al een eerste spechtenrondje maken in HP
start om 10 u aan vijver Scheldelei-Polderstad.  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post129

opvolging onderzoek

SpechtenGeplaatst door Luc Van Schoor 18 sep, 2013 15:57:46
Vervolg Spechtenonderzoek

Sommige gegevens van het voorbije spechtenonderzoek werden verwerkt in het ARDEA-verslag vogelwaarnemingen januari-augustus 2013 dat verschijnt in de NP afdelingstijdschriften rAntGroen en Polder.blad.
Het spechtenonderzoek kadert in een meerjarenplan dat in 2014 wordt voortgezet.
Verdere info hierover volgt later.

  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post57

spechtenonderzoek 2013 per gebied

SpechtenGeplaatst door Luc Van Schoor 24 mrt, 2013 18:35:31

25 april , nam Uilenbos-Hove . deeln Luc Van Schoor , Sonja Van Kerckhove. waarn. Kleine bonte sp. en man Middelste bonte sp. verder 9 ree , haas en Buizerd

22 april , vm Populierenbos Hobokense polder ,deeln. Guy Borremans ,Luc Van Schoor , waarn. 1 koppel Kleine bonte spechten aanwezig ( fotos Guy)

17 april, nam. Uilenbos Hove , deeln.Luc Van Schoor,Guy Borremans,Raoul Keppens ,waarn. 4 spechtensoorten ! waaronder man.Middelste bonte sp. en vrouwtje Kleine bonte sp. ( fotos Guy en Raoul) verder: sperwer,buizerd, 6 ree en haas

28 maart: parken Den Brandt , Nachtegaal en Middelheim ; deeln. Guy Borremans en Luc Van Schoor .Alleen Grote bonte sp en Groene sp. waargenomen. MBS ontbrak op de plaats in Den Brandt waar we hem verleden jaar aantroffen (foto Guy B)

22 maart : Hof ter linden - Edegem, deeln. Luc Van Schoor/Marc Hofman.

waarn. min. 4k Grote bonte sp. en 2 k. Groene sp. , verder o.a zingende Sijsen,.Buizerd en Sperwer, 3 Ooievaars laag over (9.25u) en 4 Kraanvogels in de verte (11.11u Wilrijk)

21 maart : Cleydaelgolf . deeln. Hilde Janssen,Guy Borremans,Raoul Keppens , Luc Van Schoor. waarn. Grote gele kwik (aud.) 2 Groene sp. ook 1 Appelvink in boomtop langdurig waargenomen , fotos Guy B.

18 maart : Hobokense polder , deeln. Guy Borremans ,Raoul Keppens,Luc Van Schoor. waarn. Groene sp. man bosje Rallegat, verder : 1 roepende Boomklever bij nestholte Polderbos ,3 x Tjiftjaf

15 maart : Hobokense polder . deeln. Guy Borremans & Luc Van Schoor. waarn. even 2 samen roepende Kleine bonte sp. in populierenbos bij brug. man. langdurig waargenomen . foto Guy B.

8 maart : Hof ter Linden , deeln. Marc Hofman, Guy Borremans,Raoul Keppens ,Luc Van Schoor . waarn.

6 maart : Cleydaelgolf , deeln. Guy Borremans,Raoul Keppens ,Luc Van Schoor . waarn. 1 kort roepende Kleine bonte sp. bij vijver ingang , 2 terr. Goene sp.

28 februari : Cleydaelgolf en - hof , deeln. Luk Smets,Guy Borremans,Raoul Keppens,Luc Van Schoor . waarn. alleen Grote bonte sp. ( 1 koppel + 5 solit.) verder : 1 Houtsnip opgestoten en 20 tal Rosse grutto overvliegend (beide Cl.hof

  • Reacties(1)//ardea.hobokensepolder.be/#post25

spechtenonderzoek

SpechtenGeplaatst door Luc Van Schoor 24 mrt, 2013 15:13:25
Voor het spechtenonderzoek komen volgende gebieden in aanmerking: Cleydael,, Hobokense Polder, Hof ter Linden-Edegem, Uilenbos-Hove

  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post23

eerstvolgende onderzoekronden

SpechtenGeplaatst door Luc Van Schoor 19 mrt, 2013 15:35:51

donderdag 21 , 9 u parking Cleydaelgolf - Groenenhoek: spechtenonderzoek , Cleydaelgolf + Cleydaelhof

vrijdag 22, 9 u parking dreef Hof ter Linden: spechtenonderzoek , Hof ter linden - Edegem

  • Reacties(2)//ardea.hobokensepolder.be/#post17

SPECHTENONDERZOEK

SpechtenGeplaatst door Luc Van Schoor 16 mrt, 2013 15:45:07

Dag Wim ,

Wat later dan gedacht hier toch een antwoord op je voorstel , waarvoor dank .

Een studie over het voorkomen van spechten in relatie met bostypes heeft ongetwijfeld interessante aspecten. Het vraagt wel meer doorgedreven opzoekingen en waarnemingen over een langere periode dan we nu mee bezig zijn. Gezien de beperkte tijd , eind deze maand starten weer de lentetrektellingen , en de het beperkt aantal deelnemers (2à4) gaan we ons voorlopig beperken tot het vaststellen vd presentie en aantalschattingen

We verkennen dit voorjaar meerdere natuurgebieden in ons nieuw werkingsgebied ; naast Cleydael /Hof van Hemiksem gaat we ook op spechtenonderzoek uit naar Hof ter Linden-Edegem , Uilenbos-Hove en natuurlijk ook onze eigenste polder ( waar we gisterenmorgen vrij lang Kleine bonte sp. konden waarnemen en fotograferen = Guy)

groetjes, Luc

Dag Luc,

Wat het spechtenonderzoek betreft zou het interessant kunnen zijn om de aanwezigheid of dichtheid (aantallen per oppervlakte) van een soort te relateren aan bosgegevens. Hieruit kan je dan als het even meezit conclusies trekken over het preferentieel bostype van een soort.

Bosgegevens kunnen bijvoorbeeld het volgende zijn:

- dominante boomsoort, overige frequent voorkomende boomsoorten

- naaldbos/loofbos/gemengd bos

- gesloten bos/open bos (wel goed definiëren bv ahv aantal bomen/ha of lichtdoorval)

- aan/afwezigheid van kruidlaag, struiklaag

- oud bos/jong bos (hiervan bestaat kaartmateriaal dat ik je kan bezorgen)

- aanwezigheid dood hout (bv in klassen tov totaal: <1%, 1-2 %, 2-5%, 5-10%, >10%)

- aanwezigheid dikke bomen (bv > 80 cm doorsnede, ook in %-klassen)

Dit zijn zaken die allemaal min of meer eenvoudig te noteren zijn op terrein (bosleeftijd kan je nadien inschatten obv kaartmateriaal). Als je het doet zou ik het voor elke spechtenlocatie apart inschatten en niet voor het bos in zijn geheel. Als je de territoria duidelijk lokaliseert op kaart of met GPS kunnen deze boskarakteristieken ook nadien nog ingeschat worden.

Als je dit consequent doet en voldoende gegevens verzamelt kan je met de toepassing van een beetje statistiek misschien wel mooie publiceerbare (bv. Oriolus) resultaten bekomen.

Wim

wim.a.mertens@skynet.be

  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post12

onderzoek spechten

SpechtenGeplaatst door Luc Van Schoor 14 mrt, 2013 22:32:54
Voor geplande data spechtenonderzoek in verschillende natuurgebieden binnen de regio zie de agenda

  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post10