Vogelwerkgroep Ardea

Vogelwerkgroep Ardea

Over onze blog

Ardea is een nieuwe vogelwerkgroep, gesticht in januari 2013, en werkzaam in de regio Antwerpen Zuid. Het werkterrein van ARDEA zal grotendeels die van de Natuurpunt-afdelingen Hobokense Polder en Zuidrand Antwerpen beslaan, alsook de kasteelparken van Aartselaar. Bezoek ook onze website. Een korte handleiding over het gebruik van de blog vind je hier.

eerstvolgende ronde selectief broedvogelonderzoek

BroedvogelonderzoekGeplaatst door Luc Van Schoor 21 mrt, 2018 12:52:40
Beste mede-vogelwaarnemer, -ster,

Na de slaapplaats-telling van de Halsbandparkieten van zaterdag (zie in agenda) gaan we weer op zoek naar mogelijke broedvogels in het Schoonselhof op :

zondag 25 maart om 8 u (tot ca. 11 u) ,
zij-ingang Schoonselhof , Hoek Legerstraat-Koornbloemstraat , Wilrijk
gids : Guy Borremans 0475/38 85 87

Kleine bonte specht man , Den Brandt 20.03.2018 , foto: Guy Borremans

Na de eerste ronde in dit park, op 19 maart, gaan we dieper in op het voorkomen van broedvogels en pleisteraars. Doelsoorten van dit selectief broedvogelonderzoek zijn :

-IJsvogel (aanwezigheid en broedgevallen)
-Krakeend (broedgevallen)
-Middelste bont specht (aanwezigheid en broedgevallen)
-Zwarte specht (aanwezigheid en broedgevallen)

Naast deze doelsoorten zijn ook andere holenbroeders als vb. kleibos ,grobos ,groene specht., boomklever en -kruiper ,holenduif , buizerd , sperwer , halsbandparkiet (tellingen NP Studie) en grote lijster van belang.
Omdat de gebieden Schoonselhof en Fort 7 één landschappelijk geheel vormen is het aangewezen om mogelijke verbanden en verschillen inzake broedvogels vast te stellen.
Dit selectief broedvogelonderzoek zal daarom simultaan verlopen met een bezoek aan Fort 7 (vanaf 8.45 u- ingang Fort,Legerstraat - afspraak met sleutelhouder Maurice De Neve 0479/26 60 29

reeds aangemeld : Guy Borremans,Wim Stappers , Danny Jonckheere, Kathy De Lange, Patricia Van Dorst .
Nog te bevestigen: Marc Hofman ,Wim Mertens , Joeri Claes
(verhinderd: Luc Van Schoor)


  • Reacties(1)//ardea.hobokensepolder.be/#post599

belangrijke mededeling betreft toewijzingen Stad Antwerpen

BroedvogelonderzoekGeplaatst door Luc Van Schoor 21 mrt, 2018 12:42:33
Belangrijke mededeling !!

Voor een stand van zaken betreft toewijzingen van de Stad Antwerpen voor ecologisch onderzoek in de parken hebben we volgende info en verzoek :

In tegenstelling met wat eerst aan ARDEA werd gemeld zijn de parken Vogelzang ,Den Brandt en Middelheim door de stad Antwerpen aan de groep ANTEA toegewezen voor ecologisch onderzoek (vogels , flora,...) Deze groep werkt onder de prijs van Natuurpunt Studie (en dus ook van ARDEA) maar zal ongetwijfeld onze reeds gedane waarnemingen willen gebruiken voor hun ‘studie’.

Mag ik je daarom , op uitdrukkelijk verzoek van Gerald Driessen van Natuurpunt Studie, vragen om al je waarnemingen in deze parken vanaf begin maart onder embargo te plaatsen tot eind december 2018 .

De exacte gegevens blijven steeds zichtbaar voor jou en voor de ARDEA administrators , maar dus niet voor alle anderen, ANTEA inbegrepen. Zodoende beschermen we onze waarnemingen voor profiteurs .

Alvast bedankt voor je onmisbare hulp !
Luc  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post598

eerstvolgende ARDEA vogelonderzoek

AgendaGeplaatst door Luc Van Schoor 21 mrt, 2018 10:42:41

OPGELET : aangepast startuur !!

Zaterdag 24 maart 2018, 18.15 u
Slaapplaatstelling halsbandparkieten. – Kielpark


De Halsbandparkiet wordt vandaag de dag meer en meer waargenomen in onze regio.
Voor de ene is het een prettige ontmoeting, maar voor de tuinliefhebber met fruitbomen is deze exoot een minder graag gezien gast. Ook heeft de holen broedende Halsbandparkiet een invloed op onze inheemse holenbroeders zoals Spechten, Boomklever en Kauwen .

Op vraag van Natuurpunt Studie heeft ARDEA zich geëngageerd om mee te werken om de grootte van de Halsbandparkieten populatie in kaart te brengen. Dit kan alleen door de slaapplaatsen van deze vogels op te sporen en daar 2x per jaar een slaapplaats telling uit te voeren 1 in het begin van het jaar en de andere op het einde van het jaar. Alle info over nieuwe slaapplaatsen is welkom via mail naar ardea@hobokensepolder.be

Vandaag organiseert ARDEA dus weer een slaapplaats telling in het Kielpark waar we al enkele jaren de Halsbandparkietslaapplaats monitoren met steeds toenemende aantallen. Iedereen is welkom om die avond mee te tellen.

Praktisch:

● Afspraak: Hoofdingang Kielpark, St-Bernardsesteenweg, Antwerpen-Kiel
● Bijeenkomst: 18.15 u !! einde rond 19.30 uur
● Aanmelden kan nog tot 22 maart via mail naar ardea@hobokensepolder.be , of telefonisch via Walter, want in geval van slecht weer wordt deze telling verplaatst naar een ander moment.
● gids : Walter De Weger (0495/23.77.10)  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post597

Overzicht watervogeltellingen 2017-2018 Fort 5 en Fort 6

WatervogeltellingenGeplaatst door Marc Hofman 19 mrt, 2018 22:24:10
Hierbij een overzicht van de watervogeltellingen seizoen 2017-2018 op Fort 5 en Fort 6:
  • Reacties(1)//ardea.hobokensepolder.be/#post596

Paring op de CKK

SlechtvalkprojectGeplaatst door Maarten Mortier 19 mrt, 2018 11:07:29

Eindelijk na wekenlang observeren vanmorgen om 09:44 toch een paring op het kruis van de CKK.

Hier wat meer info over het koppel ;

grijs P/1 ;

Geboren in 2015 op het gemeentehuis van Sint Pieters Woluwe.
Sinds voorjaar 2017 op de CKK aanwezig en zij heeft toen Sarah verdreven.♂ grijs K/P ;

Geboren in 2015 op de Onze Lieve Vrouwkerk in Aarschot.
Sinds voorjaar 2018 in de buurt van de CKK (mogelijk al sinds najaar 2017).Als ik het goed voorheb wordt vanaf zaterdag 24 maart de recent geplaatste verlichting 's nachts aangestoken op de CKK. Zal dus met een bang hart afwachten worden hoe het koppel reageert op deze verandering.

Hopelijk draait de wind ook snel want de nestbak staat nu pal in de koude Oostenwind.

Mensen die de komende weken interessante waarnemingen doen mogen dit altijd melden.

  • Reacties(1)//ardea.hobokensepolder.be/#post595

eerstvolgende rondes broedvogelonderzoek

BroedvogelonderzoekGeplaatst door Luc Van Schoor 17 mrt, 2018 20:40:44
Beste vogelspeurders ,

Na dit winters weekend gaan we terug op onderzoek in onze parken voor een selectief broedvogelonderzoek. Warm kan je het nog niet noemen al schijnt alvast de zon, maar verder uitstel is uit den boze. Dit is zonder tegenbericht het voorlopig programma :

Maandag 19 maart, Schoonselhof-Fort 7, afspraak 9 u, zij-ingang Schoonselhof , hoek Legerstraat - Koornbloemstraat
reeds aangemeld : Guy Borremans ,Axelle Kennes ,Luc Van Schoor

Dinsdag 20 maart , Park Den Brandt - Middelheimpark , 9u , parking Beukenlaan naast ingang Nachtegalenpark
reeds aangemeld : Guy Borremans, Hilde Janssen,Marc Hofman,Axelle Kennes,Luc Van Schoor

Voor zaterdag 24 maart zoeken we naast Danny Jonckheere nog andere waarnemers
Op 25 maart zijn reeds aangemeld : Wim Stappers, Danny Jonckheere, Kathy De Lange. Axelle en Guy moeten nog bevestigen. Zie volgend bericht voor afspraken.

Tot ziens op de afspraakplaatsen !
Luc - 0494/33 63 09


PS. Voor de domeinen Fort 8 en Park Sorghvliedt te Hoboken wordt de toewijzing voor onderzoek door ARDEA pas rond half april verwacht . Het heeft dus weinig zijn om daar al eerder onderzoek te verrichten.
  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post594

Filmpjes slechtvalken CKK

SlechtvalkprojectGeplaatst door Maarten Mortier 15 mrt, 2018 16:03:29
Hier de links naar de filmpjes gefilmd de week voor de plaatsing van de nestbak.

Filmpjes in de goot werden gemaakt met een Bushnell natureview hd met bewegings -en infraroodsensor.


Klik op links voor filmpjes ;

P/1 met een verse duif 1
P/1 met een verse duif 2


P/1 die een nestkom probeert te graven in de sneeuw 1
P/1 die een nestkom probeert te graven in de sneeuw 2

P/1 die een nestkom probeert te graven in de goot

K/P

Op de plek waar de wildcamera naar gericht stond staat dus sinds 6 maart deze noodbroedbak.


De 2 laatste filmpjes met telescoop en smartphone vanop +- 250 m ;


P/1 in de nestbak de dag na het plaatsen


P/1 in nestbak K/P er onwennig naast


Ik ben benieuwd wat hier van komt.

Het weer zit alleszins niet mee voor een open broedbak.
Ook is de relatie tussen beide valken nog niet echt duidelijk.
Beide zitten soms samen maar ik heb nog geen paring gezien of baltsvlucht.

Ook zijn er duidelijk nog andere valken in de buurt.
Ik probeer één van de dagen nog een post te plaatsen met meer info.  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post593

Info-avond slechtvalken

SlechtvalkprojectGeplaatst door Maarten Mortier 15 mrt, 2018 15:23:14
Vorige zaterdag hadden we onze info-avond over de slechtvalken op het Kiel.

Met een 45-tal gegadigden en mooie waarnemingen van de slechtvalken een geslaagde avond.


Het vrouwtje "grijs P/1" zat aanvankelijk een prooi te eten op de toren.
Rond 17u toen de lezing bijna ging beginnen kwam er een mannetje aangevlogen die ook op de toren landde. Achteraf was op de camerabeelden te zien dat deze links geen ring droeg dus dit was een voor mij onbekend mannetje. Enkele mensen zagen even later in een flits een 3de exemplaar maar die kon niet geïdentificeerd worden. Mogelijk was dit het mannetje "grijs K/P" dat soms hier gezien word.


Door een technisch probleem konden niet alle filmpjes worden afgespeeld, de links volgen in een volgend bericht.  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post592

eerstvolgende ARDEA activiteit

AgendaGeplaatst door Luc Van Schoor 13 mrt, 2018 17:42:04


ZATERDAG 17 MAART 2018 NESTKAST-TIMMER-DAG 13 - 17 uur


Wie komt mee nestkasten timmeren? Voor deze editie van onze nestkast-timmerdag gaan we kasten maken voor o.a. grauwe en bonte vliegenvanger, gekraagde roodstaart.
De kasten worden in de natuurgebieden van ons werkingsgebied opgehangen en opgevolgd. Ook aan grote kasten voor uilen en roofvogels, waarvan ARUW er al enkele tientallen heeft gemaakt en opgehangen, is nog wat (onderhouds-)werk, waarbij hulp welkom is.
Onze medewerkers staan te popelen om aan de slag te gaan.
Vlieg je er mee in? Dames, heren, jongelui… al wie da een stukske kan zagen of kloppen is welkom. Kinderen kunnen een bijenkastje maken. ARDEA zorgt voor de bouwplannen, hout, nagels, schroeven, dakdichting, natuurverf en werkgerief en ook voor stroom en drankjes. Maar uiteraard kan je ook eigen materiaal meebrengen.Vergeet je werkhandschoenen niet ! Zo hebben we binnenkort dank zij jou er weer enkele nieuwe broedpaartjes bij !


Praktisch: Tussen 13 en 17 uur op het terrein aan de ingang van natuurgebied Fort 7, Legerstraat te Wilrijk.. Als je komt, geef ajb vooraf een seintje om voldoende materiaal te voorzien. Contacteer Eddie Schild 0498/73.60.77 eddie.schild@scarlet.be
of Joris Van Reusel 0486/83.62.34 ardea@jupiter24.be

  • Reacties(1)//ardea.hobokensepolder.be/#post591

eerstvolgende inventarisatie-ronde

BroedvogelonderzoekGeplaatst door Luc Van Schoor 10 mrt, 2018 14:22:29
Beste ,

De broedvogelinventarisatie-ronde die in het vorig bericht werd aangekondigd voor zondag 11 maart om 8 u in Nachtegalenpark (parking Beukenlaan) is afgelast wegens de voorspelde regen in de voormiddag.
In de loop van volgende week volgt een nieuw bericht over de geplande ronde(n).

groetjes,
Luc  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post590
Volgende »